(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

 


Huyện uỷ Yên Thuỷ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng uỷ Quân sự huyện.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ Phạm Văn Lưu cho biết: Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với khoảng 5.400 đảng viên. BTV Huyện uỷ đã xây dựng chương trình KTGS toàn khoá và hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác KTGS về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo chương trình, kế hoạch thực hiện của T.Ư, của tỉnh, Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với tập thể, cá nhân ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo nghiêm túc việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trí, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), thực hiện KTGS đối với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ), chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện cam kết tu dưỡng của ĐV trong năm. Trong 4 năm (2017 - 2020) đã KTGS được 4 TCĐ và 6 CB, ĐV là lãnh đạo quản lý trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Huyện uỷ đã chỉ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với việc đánh giá, phân loại TCĐ, ĐV và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, liên hệ với bản thân về 27 biểu hiện, 82 nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình và công tác KTGS đã phát hiện 19 CB, ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ (không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thiếu trách nhiệm); 26 CB, ĐV có biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống (tham ô, tham nhũng, đánh bạc, tệ nạn xã hội); 24 CB, ĐV có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” (làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước) bị các cấp ủy, TCĐ xử lý kỷ luật.

Cùng với công tác KGTS, Huyện uỷ Yên Thuỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở. Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, công chức, công vụ. Hàng năm, BTV Huyện ủy và 11/11 đảng ủy xã, thị trấn tổ chức đối thoại với Nhân dân, chú trọng vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, giải phóng mặt bằng, xây dựng, quản lý đất đai, thuế, địa giới hành chính... Qua đó tiếp nhận thông tin, lắng nghe, xử lý hoặc đề xuất xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Thông qua việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng, đồng bộ với công tác KTGS, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được đề cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong, hành động của CB, ĐV, công chức, viên chức được nâng lên. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tốt. Đảng bộ huyện đang triển khai thực hiện toàn diện công tác KTGS theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra, chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý; tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, ĐV; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm, tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

P.V


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục