(HBĐT) - Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng, đối tượng KTGS được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.


BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, TCĐ và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của T.Ư về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác KTGS nói riêng; kịp thời bổ sung chương trình KTGS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS đảm bảo tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 6 TCĐ, 24 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 6 TCĐ, 17 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã xem xét thi hành kỷ luật theo quy định. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 80 TCĐ, 224 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ xem xét, thi hành kỷ luật 11 TCĐ, 140 đảng viên. UBKT các cấp xem xét thi hành kỷ luật 10 TCĐ, 111 đảng viên… Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 631 TCĐ, 847 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 521 TCĐ, 749 đảng viên, trong đó có 415 đảng viên là cấp ủy viên các cấp… Cấp ủy, UBKT các cấp làm tốt giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định; chủ động cung cấp thông tin sau các kỳ họp...
Tuy vậy, BTV Tỉnh ủy đánh giá việc KTGS có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả; công tác KTGS của cơ quan nhà nước có nơi chưa được coi trọng đúng mức; việc tự kiểm ta, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu…

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về công tác KTGS. Trong đó chỉ đạo cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp tiếp tục tăng cường, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu qủa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS của T.Ư, BTV Tỉnh ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của UBKT T.Ư về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, đặc biệt giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo không chồng chéo, đồng thời không bỏ sót tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp tăng cường công tác KTGS ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, TCĐ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, nhằm ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của người được trao quyền; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của TCĐ, đảng viên ngay từ khi mới phát sinh; xử lý kịp thời, nghiêm minh TCĐ, đảng viên vi phạm, hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhân dân.

Lê Chung

Các tin khác


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục