(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 16 đảng viên; giám sát đối với 7 tổ chức Đảng và 12 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Cấp uỷ, UBKT đã kỷ luật 9 đảng viên (UBKT Huyện uỷ kỷ luật 5 đảng viên: khai trừ 4 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên; cơ sở kỷ luật 4 đảng viên: cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên). UBKT Huyện uỷ xác minh tài sản thu nhập đối với 13 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư của đảng viên và công dân thuộc thẩm quyền.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ công tác quý II: Cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động hoàn thiện và triển khai các cuộc KTGS theo kế hoạch đã đề ra. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xác định đúng dấu hiệu vi phạm, tiến hành nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra các lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra các cấp.

Đ.T

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục