(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết: Đảng bộ xã đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các cuộc KTGS đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ xã có gần 380 ĐV, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng ủy xã chú trọng kiện toàn, ổn định bộ máy cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS của Đảng theo quy định, hàng năm đều hoàn thành các kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên. Theo đó, đã tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về kỷ luật TCĐ, ĐV vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về những điều ĐV không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT T.Ư hướng dẫn thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, ĐV về tầm quan trọng của công tác KTGS, công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt chương trình KTGS đề ra từ đầu năm.

Năm 2022, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tổ chức 23 cuộc KTGS. Trong đó, Đảng ủy tổ chức 8 cuộc KTGS gồm: Kiểm tra chi bộ trường tiểu học, chi bộ công an, đồng chí Bí thư chi bộ xóm Nhuội, Phó Bí thư chi bộ xóm Nhang; giám sát chi bộ xóm Bèo, xóm Sào, Phó Bí thư chi bộ xóm Bèo, xóm Sào. Nội dung tập trung vào triển khai nghị quyết Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng nông thôn mới... UBKT Đảng ủy KTGS 15 cuộc, trong đó kiểm tra 6 chi bộ, giám sát chi bộ xóm Ráng, xóm Heo và 2 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp). Nội dung KTGS về công tác thu chi đảng phí; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05; công tác quản lý ĐV, quản lý đất đai... Thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo chi bộ xóm Sào thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm tệ nạn xã hội; triển khai quyết định của UBKT Huyện ủy về khai trừ 2 ĐV tại chi bộ trường tiểu học, chi bộ xóm Nhang do vi phạm pháp luật.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS của Đảng, Đảng ủy xã Đa Phúc thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, ĐV. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự là những hạt nhân quan trọng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Năm 2022, Đảng bộ xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu nghị quyết. Các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể có tiến bộ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện. Xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hộ nghèo còn 12,8%. Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai hoàn thành nội dung, kế hoạch KTGS của năm, tăng cường KTGS cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chung Lê


Các tin khác


Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác quý I

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023.

Tiếp tục làm tốt việc công khai kết luận cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, những thông tin sau kỳ họp của UBKT đã được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời. Qua đó thể hiện rõ việc các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Khai trừ đảng nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa và đề nghị khai trừ Bí thư Đảng ủy Xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn

(HĐBT) - Ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị phiên bất thường xem xét, kết luận kỷ luật 2 đảng viên là nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa và Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú.

Tình huống nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Xã Hòa Bình nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) được thực hiện nghiêm túc. Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm. Việc triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, đẩy mạnh thực hiện tự KTGS ở chi bộ, tăng cường công tác quản lý, giám sát đảng viên (ĐV).

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV), xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục