(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết: Đảng bộ xã đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các cuộc KTGS đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ xã có gần 380 ĐV, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng ủy xã chú trọng kiện toàn, ổn định bộ máy cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng, xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS của Đảng theo quy định, hàng năm đều hoàn thành các kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên. Theo đó, đã tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về kỷ luật TCĐ, ĐV vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về những điều ĐV không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT T.Ư hướng dẫn thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, ĐV về tầm quan trọng của công tác KTGS, công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt chương trình KTGS đề ra từ đầu năm.

Năm 2022, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tổ chức 23 cuộc KTGS. Trong đó, Đảng ủy tổ chức 8 cuộc KTGS gồm: Kiểm tra chi bộ trường tiểu học, chi bộ công an, đồng chí Bí thư chi bộ xóm Nhuội, Phó Bí thư chi bộ xóm Nhang; giám sát chi bộ xóm Bèo, xóm Sào, Phó Bí thư chi bộ xóm Bèo, xóm Sào. Nội dung tập trung vào triển khai nghị quyết Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng nông thôn mới... UBKT Đảng ủy KTGS 15 cuộc, trong đó kiểm tra 6 chi bộ, giám sát chi bộ xóm Ráng, xóm Heo và 2 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp). Nội dung KTGS về công tác thu chi đảng phí; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05; công tác quản lý ĐV, quản lý đất đai... Thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo chi bộ xóm Sào thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm tệ nạn xã hội; triển khai quyết định của UBKT Huyện ủy về khai trừ 2 ĐV tại chi bộ trường tiểu học, chi bộ xóm Nhang do vi phạm pháp luật.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS của Đảng, Đảng ủy xã Đa Phúc thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, ĐV. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự là những hạt nhân quan trọng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Năm 2022, Đảng bộ xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu nghị quyết. Các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể có tiến bộ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện. Xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, hộ nghèo còn 12,8%. Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai hoàn thành nội dung, kế hoạch KTGS của năm, tăng cường KTGS cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chung Lê


Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục