(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Theo đó kết luận, BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chưa thực hiện nghiêm quy chế, quy định làm việc; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm trong thời gian dài và diễn ra nhiều địa điểm. Vi phạm của BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, BTV Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bằng hình thức: Khiển trách.

Tại kỳ họp, BTV Huyện ủy đã xem xét kết luận kiểm tra khi CDHVP đối với 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hòa Sơn, CDHVP liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng. 

BTV Huyện ủy nhận thấy, các đồng chí: Bùi Đức Quyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nguyễn Đình Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Hoàng Công Phủ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Thân, nguyên công chức Địa chính – xây dựng UBND xã Hòa Sơn, thực hiện chưa nghiêm quy chế, quy định làm việc, phân công nhiệm vụ; chưa tập trung, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để trên địa bàn xảy ra các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng trong thời gian dài và diễn ra nhiều địa điểm, đã gây ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền và của các cá nhân; tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin trong Nhân dân về lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; gây tác động tiêu cực đến việc chấp hành pháp luật của Nhân dân. Vi phạm của các cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, BTV Huyện ủy giao UBKT Huyện ủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cá nhân theo thẩm quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch; Nguyễn Đình Đoàn, công chức Nông nghiệp - môi trường UBND xã Hòa Sơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã có một số hạn chế, khuyết điểm liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Tuy nhiên chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

BTV Huyện ủy Lương Sơn yêu cầu BTV Đảng ủy xã Hòa Sơn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục vi phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức đảng, cá nhân đảng viên có liên quan theo thẩm quyền.

L.C (TH)

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính, hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật Đảng; (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục