(HBĐT) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ðảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên thực hiện các chương trình ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh triển khai chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”.

Để tăng cường phòng, chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng và đưa công tác này đi vào chiều sâu, ÐUQS tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng chương trình đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng để CBCS nhận rõ đối tượng, đối tác, không mơ hồ mất cảnh giác trong phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, nắm chắc tình hình tư tưởng CBCS, chủ động giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong nỗ lực phòng, chống "diễn biến hòa bình”, LLVT tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền; cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện quan trọng của đất nước, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phối hợp các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Ðài PT-TH tỉnh… thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong và ngoài quân đội. Theo đó, trong 5 năm qua đã gần 800 tin, bài được đăng tải, có tác dụng định hướng tư tưởng cho CBCS và các tầng lớp Nhân dân chủ động, nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”; đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, hành động chống phá Ðảng, Nhà nước trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng...

"Đặc biệt, trong các dịp chuẩn bị diễn ra sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội như Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ càng được LLVT tỉnh chú trọng triển khai gắn với quyết tâm phòng, chống "diễn biến hòa bình”, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh chiến đấu trong LLVT toàn tỉnh” - Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.


Thu Trang


Các tin khác


Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi bùng cuộc cách mạng thông tin số. Rõ ràng, và thật khó có thể lảng tránh sự cạnh tranh khốc liệt thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội.

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Công cuộc "Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc cho rằng: Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng "thực chất chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”. Rằng: "... việc xây dựng Đảng chỉ là kiểu "giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”... Đây là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc hết sức nguy hiểm hòng chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 3: Góc nhìn quốc tế về những thành tựu của Việt Nam

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn ngày càng tỏ rõ tính ưu việt và chứng minh sức sống, sức phát triển mạnh mẽ. Điều này đã được nhiều học giả, chính khách quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại: - Bài 2: Con đường phát triển ở Việt Nam là đúng đắn, hợp thời

Mặc dù chủ nghĩa xã hội (CNXH) tạm thời lâm vào thoái trào sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trung thành, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam để đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên CNXH và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ (năm 1991), trên thế giới xuất hiện luận thuyết chính trị về "sự cáo chung của lịch sử” với hàm ý chủ nghĩa tư bản (CNTB) sẽ vĩnh viễn ngự trị trên thế giới, còn chủ thuyết về CNXH được xây dựng trên cơ sở hệ tư tưởng Mác-Lênin sẽ bị lịch sử đào thải. Tuy vậy, những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở một số nước đã khẳng định nhận định trên là vội vàng, quy chụp. Sự thật cho thấy, sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đang minh chứng rõ ràng về xu hướng đi lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử loài người.

Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta"

Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: "Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục