(HBĐT)- Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2022 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; cho ý kiến nhiều nội dụng quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Trong đó nêu rõ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả khả quan. Năm 2022, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,38%; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,63%; công nghiệp - xây dựng 39,03%; dịch vụ 33,81%; thuế sản phẩm 5,53%. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 41.626 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 53.485 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022; thu ngân sách địa phương ước đạt 17.378 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách địa phương ước đạt 17.225 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên và môi trường; phát triển đô thị thành phố Hòa Bình; thu hút đầu tư; quy hoạch; tăng thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt trong việc khai thác nguồn thu từ đất; chống thất thu ngân sách nhà nước; việc thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...Từ đó đề ra những giải pháp cấp bách đẩy mạnh việc tăng thu ngân sách từ nay đến cuối năm và năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với: Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình năm 2025; Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Nhấn mạnh bối cảnh năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mức cao nhất. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo sơ kết triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, rà soát các chỉ tiêu đã đề ra để có chỉ đạo kịp thời. Triển toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên; vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ; vai trò, trách nhiệm nêu gương của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đào tạo, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ của Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH. Đối với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023; làm tốt công tác đền bù GPMB; quan tâm đảm bảo thu NSNN; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế gắn với xây dựng NTM. Sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển các KCN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, chú trọng thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Ưu tiên các đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tiếp tục duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, không để xuất hiện có điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà roát các danh mục bổ sung đầu tư, ưu tiên các công trình dự án có tính chất cấp bách, có sức lan tỏa thúc đẩy mạnh mẽ KT-XH, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo các quy định pháp luật. Sớm hoàn thiện báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết y tế và giáo dục làm tiền đề nâng cấp chất lượng y tế cơ sở và phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh cần quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tết cho cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Đối với các tờ trình, dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí cao và tiếp thu các ý kiến các đại biểu, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện.

                                                                                                        L.C

Các tin khác


Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tại phiên họp thứ 2 của BCĐ diễn ra chiều 2/2. Dự họp có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên BCĐ.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão 2023

(HBĐT) - Ngày 2/2, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão và trao giải thưởng văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020, năm 2022. Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và một số ban, ngành. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Sáng 2/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm

Sáng 2/2, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phiên họp được truyền trực tuyến tới các địa phương cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long kiểm tra sản xuất tại thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy

(HĐBT) - Ngày 1/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Công thương, Ban quản lý các KCN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Thành ủy Hòa Bình, huyện Lạc Thủy.

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý không chỉ có ý nghĩa đối với sự vận hành của tổ chức và mỗi cá nhân trong tổ chức ấy mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý góp phần định hình và dẫn dắt văn hóa, kiến tạo bản sắc của cơ quan, tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục