Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp

Thứ sáu, 4/11/2022 | 9:34:03 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND huyện Lạc Thuỷ chú trọng thực hiện công tác tiếp dân, đặc biệt nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân (TCD), kịp thời giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.


Công an xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị từ cơ sở. 

Ngày 6/9/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại thôn 7, xã Phú Nghĩa (lần đầu). Tại quyết định không thừa nhận khiếu nại đối với 3/3 nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sơn. Đây là 1 trong 4 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện trong 9 tháng năm nay. Kết quả đã giải quyết xong 3/4 vụ vì khiếu nại sai. 

Trong 9 tháng, UBND huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hoá văn bản của cấp trên để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC). Lịch TCD của Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện được Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của huyện để người dân được biết. Sau buổi TCD ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo theo quy định.

Nhìn chung, tình hình KN-TC trên địa bàn huyện trong 9 tháng có xu hướng giảm, các vụ việc chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, không có vụ việc phức tạp, "điểm nóng". Những vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không phát sinh vụ việc mới. Đơn đề nghị, phản ánh, KN - TC mới phát sinh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân do trên địa bàn huyện thực hiện công tác thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án lớn, trọng điểm, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người dân…

Tại trụ sở tiếp dân của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã tiếp 243 lượt với 280 công dân đến đề nghị, phản ánh, KN-TC, trong đó, cấp huyện tiếp 105 lượt với 124 công dân, giảm 93 lượt so với cùng kỳ, tương ứng 46,96%; cấp xã tiếp 138 lượt với 156 công dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp TCD tại trụ sở TCD huyện định kỳ 2 lần/tháng (vào ngày 10 và 20 hằng tháng). Trong đó, 2 kỳ có công dân đăng ký, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp 2 lượt với 6 công dân. Nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổng số đơn thư đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 231 đơn thư các loại (đề nghị, phản ánh 222, khiếu nại 4, tố cáo 5), huyện tiếp nhận 94 đơn; tại các xã, thị trấn tiếp nhận 137 đơn. 

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm hơn trong công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC. UBND huyện đã ban hành quy chế TCD theo quy định. Việc xử lý các nội dung thông qua công tác TCD và xử lý đơn thư cơ bản kịp thời, do đó đã hạn chế được đơn thư vượt cấp, đoàn đông người hoặc trở thành "điểm nóng" trên địa bàn.

Theo đó, 100% vụ việc đề nghị, phản ánh, KN-TC các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hướng dẫn, chuyển đơn đến được UBND huyện kiểm tra, rà soát, xác minh, xử lý, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền được UBND huyện hướng dẫn công dân, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác TCD, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn của huyện từng bước đi vào nền nếp, tổ chức tốt công tác TCD thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Trụ sở TCD được quan tâm đầu tư đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc TCD. Thời gian tới, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác TCD, giải quyết KN-TC và các quy định pháp luật về đất đai. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện TCD, giải quyết KN-TC, giải quyết tranh chấp đất đai. Qua đó, giảm thiểu tình hình KN-TC, nhất là KN-TC đông người, góp phần ổn định an ninh, trật tự ở địa phương.

 Đinh Thắng