Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hội thảo cuốn Lịch sử Quân sự huyện Lạc Thủy, giai đoạn 1945 - 2020

Thứ tư, 30/11/2022 | 11:40:02 Sáng

(HBĐT) - Ngày 29/11, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy tổ chức hội thảo khoa học bản thảo cuốn Lịch sử Quân sự huyện, giai đoạn 1945 - 2020. Dự hội thảo có các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị (Chính trị viên) Ban CHQS huyện Lạc Thủy qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.Toàn cảnh hội thảo.

Việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy nhằm ghi lại chặng đường lịch sử của quân và dân huyện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trong công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng của huyện dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, sự đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân và dân trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no, phát triển.

Theo đó, dự thảo bố cục cuốn sách gồm 6 chương: Chương I - LLVT huyện Lạc Thủy trong khởi nghĩa giành chính quyền và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Chương II - Xây dựng LLVT địa phương, tham gia khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (1954 - 1964); Chương III - LLVT huyện Lạc Thủy trong giai đoạn xây dựng hậu phương, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975); Chương IV - LLVT huyện Lạc Thủy trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1985); Chương V - LLVT huyện Lạc Thủy trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2000); Chương VI - Nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (2000 - 2020).

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bổ sung vào nội dung của bản thảo; đồng thời bổ sung thêm một số dữ liệu, sự kiện lịch sử, dấu mốc quan trọng và các số liệu báo cáo, cũng như chức danh một số cán bộ của từng thời kỳ cho chính xác. Thông qua hội thảo, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ sưu tầm và biên soạn sẽ cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các thông tin, dữ liệu quan trọng, chính xác có liên quan qua từng thời kỳ nhằm hoàn thiện, tiến tới phát hành cuốn Lịch sử Quân sự huyện Lạc Thủy, giai đoạn 1945 - 2020. 
                                                                                               
 
Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)