Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Thứ ba, 28/3/2023 | 3:27:40 Chiều

(HBĐT) - Ngày 28/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.Các đại biểu dự hội nghị. 

Trong quý I, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ đã phát huy tinh thần đoàn kết; đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, người dân tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới. Toàn huyện đã kết nạp 68 đảng viên, xét công nhận chính thức 19 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 16 đảng viên; giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 12 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

Triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành KT-XH, dự toán NSNN năm 2023, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 41.200 triệu đồng, đạt 10,21% so Nghị quyết. Hoạt động du lịch tiếp tục được phục hồi. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường được duy trì; an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; QP-AN được bảo đảm.

Trong quý II, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, QP-AN. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, của huyện về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và an sinh xã hội. Chủ động nắm tình hình và giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện Đề án số 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…


Đinh Thắng