Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

Thứ tư, 24/5/2023 | 10:10:24 Sáng

(HBĐT) - Ủy ban MTTQ huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. 


Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Việc tổ chức ngày hội ở các khu dân cư (KDC) trong 20 năm qua được các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện quan tâm chỉ đạo và đảm bảo kinh phí hỗ trợ theo quy định, trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy. Ở các KDC đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo. Việc khen thưởng, biểu dương KDC văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc trên địa bàn các xã, thị trấn. Nhờ vậy, góp phần giúp huyện Lạc Thuỷ đã đạt được những kết quả quan trọng. Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, Bình quân thu nhập đầu người năm 2022 đạt trên 72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%; bình quân hằng năm có trên 90% KDC và 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; gần 80% trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì 10/10 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày được tăng lên. Đến nay, toàn huyện có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu năm 2023 thị trấn Chi Nê đạt đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong 20 năm, toàn huyện đã trao hơn 17.000 suất quà tết, sửa chữa và xây mới 650 nhà ĐĐK cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, có 20 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện và Uỷ ban MTTQ huyện tặng giấy khen về những đóng góp trong công tác tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Đinh Thắng