Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Cấp 223 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, 27/2/2023 | 8:21:26 Sáng

(HBĐT) - Năm 2022, thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc Nông trường quốc doanh Sông Bôi trước đây, huyện Lạc Thuỷ cơ bản đã rà soát xong quy trình sử dụng đất của các hộ để tiến hành công tác trích đo, trích lục thửa đất.


Theo đó, UBND huyện đã cấp 223 GCNQSDĐ với tổng diện tích 61,78 ha, gồm 193 GCNQSDĐ cấp mới cho các hộ gia đình, cá nhân theo hình thức công nhận QSDĐ; cấp 30 GCNQSDĐ thông qua hình thức đấu giá. Ngoài ra, huyện ban hành 57 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 9.506,7 m2; 20 quyết định thu hồi 38,98 ha đất của các tổ chức và 516 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các công trình, dự án. Xử lý vi phạm 3 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, khai thác, vận chuyển đất, khoáng sản trái phép. 

Đối với công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền 29 công trình, dự án với kinh phí bồi thường 144,386 tỷ đồng.

Đ.T