Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

Thứ năm, 23/3/2023 | 9:46:47 Sáng

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.


Các cơ sở thuộc làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, trong quý I/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 41.200 triệu đồng, đạt 26,58% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 10,21% nghị quyết HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 188.717 triệu đồng, đạt 35,14% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 25,29% nghị quyết HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 35,02 triệu đồng, đạt 35,02% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 25,21% nghị quyết HĐND huyện giao.

Trong quý II, huyện tập trung chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chủ động triển khai tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu 6 tháng đầu năm 2023.


P.V