Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Nỗ lực giảm nghèo về thông tin

Thứ tư, 23/8/2023 | 10:20:56 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình; triển khai nhiều giải pháp giúp người dân được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích phục vụ đời sống, phát triển KT-XH địa phương.


Người dân thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) đầu tư trồng thanh long ruột đỏ đem lại hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Gia đình ông Bùi Văn Tùng, thôn Đồng Danh, xã Phú Thành được biết đến là hộ làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi gà và trồng cây ăn quả có múi. Ông Tùng chia sẻ: Thời gian gần đây, nội dung chương trình phát thanh của huyện phản ánh những câu chuyện ở địa phương, giúp người dân nắm được nhiều nguồn thông tin bổ ích. Không chỉ thông tin kịp thời tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn còn có gương người tốt - việc tốt, mô hình làm kinh tế giỏi. Qua đó người dân tìm hiểu, đi tham quan mô hình và mạnh dạn áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, huyện sử dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền: Qua cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích, lồng ghép các hội nghị… Đồng thời phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nòng cốt cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác giảm nghèo.

Năm 2022 huyện được phân bổ trên 17 triệu đồng thực hiện tiểu dự án, đến nay đã giải ngân đạt 100%. Xây dựng 325 đĩa tuyên truyền với 13 nội dung cụ thể phát cho các xã, thị trấn để tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã và tuyên truyền 2 đợt lưu động. Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai, thực hiện. Mặt khác, huyện phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nòng cốt cơ sở làm cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, giúp người dân học tập và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xóa nghèo bền vững.

Chính quyền cơ sở từ huyện đến xã, thôn, khu dân cư sâu sát trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện an sinh xã hội, thời gian qua không có phản ánh sai sót về đối tượng thụ hưởng chính sách.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo. Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 10%. 

Mặc dù chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện tốt, tạo động lực cho phát triển KT-XH. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, huyện đối mặt với những thách thức, việc bố trí vốn còn ít, không đủ đáp ứng thực hiện các nội dung theo quy định...

Thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện đề ra mục tiêu 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã được tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư; bảo đảm 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận, cung cấp thông tin thiết yếu về kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ truy cập internet để tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến. Năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ Nguyễn Ngọc Vân, để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, huyện tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát chương trình, các dự án hỗ trợ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường cơ sở vật chất và nội dung cho hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, nhất là các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn để cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.


Đinh Thắng