Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 23/3/2023 | 9:49:55 Sáng

(HBĐT) - Năm 2022, số lượt công dân của huyện Lạc Thủy đề nghị, phản ánh, khiếu nại giảm 109 lượt so với năm 2021, tương ứng 19,71%; số đơn, thư các loại giảm 70 đơn so với cùng kỳ, bằng 29,24%; không có khiếu kiện đông người, kéo dài… Kết quả này phần nào phản ánh những nỗ lực của huyện trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. "Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến ngành Thanh tra huyện đã tham mưu tích cực, thực hiện trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” - đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Vân nhìn nhận.


Đại diện người dân huyện Lạc Thủy nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Thời gian qua, huyện Lạc Thủy xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu giữ ổn định địa bàn. Do vậy, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo Thanh tra huyện chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định. Ngoài trụ sở tiếp dân của UBND huyện được đầu tư xây dựng, 100% xã, thị trấn bố trí phòng tiếp dân riêng biệt. Hàng tuần, các xã, thị trấn bố trí lãnh đạo xã trực tiếp công dân.

Theo thống kê, năm 2022, các cơ quan chức năng huyện Lạc Thủy đã tiếp 402 lượt với 444 công dân đến đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 346 đơn thư các loại, trong đó có 230 đơn thuộc thẩm quyền, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 116 đơn. Hằng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện, định kỳ 2 lần, vào các ngày 10 và 20. Từ năm 2022 đến nay, 5 kỳ có công dân đăng ký, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp 5 lượt với 13 công dân.

Với tinh thần "lắng nghe kiến nghị, phản ánh, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc của Nhân dân”, đảm bảo giữ ổn định tình hình địa bàn, UBND huyện và các xã, thị trấn chú trọng giải quyết tốt những vấn đề phát sinh tại cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Quá trình giải quyết, UBND huyện đã ban hành quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại 2 vụ việc do người làm đơn rút toàn bộ nội dung khiếu nại; ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với 2 vụ việc: đối với ông Bạch Bá Hán, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Hàng Đồi, 1 nội dung tố cáo có đúng, có sai, 1 nội dung tố cáo sai; đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc và ông Đoàn Tuấn Anh, viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, 1 nội dung tố cáo đúng, 2 nội dung tố cáo có đúng, có sai.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết 14 đơn đề nghị, phản ánh.

Đồng chí Chánh Thanh tra huyện Trần Đức Minh cho biết: Trong thời gian tới, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn có xu hướng phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án… Do vậy, huyện duy trì việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tập trung xác minh, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. Thanh tra huyện chủ động phối hợp Hội đồng phổ biến, giáp dục pháp luật và Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng..., qua đó góp phần ổn định địa bàn.


Minh Vũ