Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

Thứ sáu, 31/3/2023 | 11:01:49 Sáng

(HBĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thủy.Lãnh đạo BHXH tỉnh đối thoại với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật: Trách nhiệm đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị sử dụng lao động; quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); một số hành vi vi phạm, mức xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm trong lĩnh vực BHXH; hướng dẫn đơn vị đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định…

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 790.204 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 90,27% dân số. Số người tham gia BHXH là 92.285 người, trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 79.155 người; tham gia BHXH tự nguyện 13.130 người; tham gia BHTN 70.258 người.

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đã, đang tham gia luôn được đảm bảo và giải quyết kịp thời khi các đơn vị chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Số người giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH là 69.706 lượt người, tăng 28.959 lượt người (71,1%) so với năm 2021, bao gồm: hưởng BHXH hàng tháng 1.015 người (hưu trí 879 người; trợ cấp tử tuất 125 người; trợ cấp TNLĐ, BNN 11 người); trợ cấp thất nghiệp 6.066 người.

Thảo luận, đối thoại giữa đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sử dụng lao động với BHXH tỉnh tập trung vào các nội dung: phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; những lợi ích của người lao động tham gia BHXH…

Đại diện BHXH tỉnh đề nghị: Các đơn vị sử dụng lao động cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầy đủ đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Khi người lao động, đơn vị sử dụng lao động có khó khăn, vướng mắc về chính sách BHXH hãy liên hệ với cán bộ BHXH tỉnh để được giải đáp. Ngoài ra, cán bộ BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT cho học sinh để đảm bảo an sinh xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của BHXH tỉnh đã trả lời những thắc mắc, phản ánh của các đơn vị sử dụng lao động. Với những nội dung không thuộc thẩm quyền, BHXH tỉnh sẽ đề xuất với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết.


Đ.T