Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Xã Quý Hòa đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ bảy, 16/7/2022 | 10:55:03 Sáng

(HBĐT) - Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quý Hòa (Lạc Sơn) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 13%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 55%; công nghiệp - xây dựng 15%; thương mại, dịch vụ 30%. Thu nhập bình quân đến năm 2025 là 35 triệu đồng/người. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 3.500 tấn trở lên. Năng suất lúa đạt từ 50-55 tạ/ha. Trồng rừng sau khai thác bình quân hàng năm 60ha trở lên, giữ độ che phủ rừng 80% và cải tạo vườn tạp 40 ha. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 xuống 3%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm dưới mức 1%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9%. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 400 lao động/năm. Đến năm 2025, 100% hộ gia đình có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 85%; giữ vững 4/4 cơ quan văn hóa; phấn đấu trong cuối nhiệm kỳ có 1 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 12/12 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Đời sống Nhân dân ngày cảng cải thiện đi đôi với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Diện mạo nông thôn ở xã Quý Hòa (Lạc Sơn) đã có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Bùi Thanh Dừm, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa cho biết: Để hiện thực hóa những mục tiêu của NQ, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình hành động, đồng thời phân công nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã phụ trách từng lĩnh vực. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những giống mới, năng suất cao vào sản xuất; chuyển đổi một phần diện tích sản xuất theo hướng truyền thống kém hiệu quả sang thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Giao trách nhiệm cho đảng viên các chi bộ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện NQ. Các chi bộ, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Đảng ủy chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Để ngành chăn nuôi phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương vận dụng những chính sách của Nhà nước, tỉnh và huyện về hỗ trợ vốn vay, quỹ đất cho các hộ có nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô chăn nuôi. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích Nhân dân phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản. Một trong những đột phá của Quý Hòa trong thời gian tới là thu hút đầu tư với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại xóm Thung và xóm Khả.

Tính đến hết năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ước đạt 11,6%, so với NQ đạt 100,8%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp 57%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 15%; thương mại, dịch vụ 28%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2021 ước thực hiện 3.009,1 tấn, đạt 85,9% nghị quyết, đạt 105,2% so với cùng kỳ; bình quân lương thực đầu người đạt 486 kg, bằng 81% nghị quyết, bằng 101,2% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm, đạt 100% so với NQ. Hoàn thành 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với những nỗ lực, quyết tâm đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, bằng những giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Quý Hòa từng bước đẩy mạnh phát triển KT-XH, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Việt Lâm