Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Xã Tuân Đạo: Quyết tâm cao trong công tác giảm nghèo bền vững

Thứ tư, 29/11/2023 | 9:43:46 Sáng

Theo đồng chí Bùi Hồng Diên, Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo (Lạc Sơn), Tuân Đạo là xã thuộc vùng 135, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó tích cực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo của xã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm dần.Hệ thống đường giao thông xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Xã Tuân Đạo có trên 1.170 hộ với 5.470 nhân khẩu. Đến nay xã còn 28% hộ nghèo, 16,8% hộ cận nghèo. Xóm Đào, Đanh là 2 xóm có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao; xóm Lâm có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 51,6%. Xã còn một số xóm mới có đường bê tông đến nhà văn hóa xóm. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 40 triệu đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác giảm nghèo, xã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xác định công tác truyền thông sâu rộng từ cơ sở đóng góp tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, thời gian qua, xã Tuân Đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Qua đó góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên phát triển kinh tế, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong nhân dân. Xã tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động. Năm 2023, xã phối hợp mở 2 lớp đào tạo nghề nấu ăn và hướng dẫn viên du lịch với trên 70 học viên tham gia. Vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo. Thường xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời có hướng hỗ trợ...

Giao thông nông thôn được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giảm nghèo nhanh và bền vững. Do vậy, xã chỉ đạo các xóm tiếp tục thực hiện cứng hóa giao thông nông thôn, thường xuyên sửa chữa, mở rộng các trục đường. Chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được người dân tích cực hưởng ứng. Một số đoạn đường hư hỏng được duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông thông suốt; thường xuyên tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương, điều hành nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, đảm bảo chất lượng...

Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực là lúa, ngô. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường.

Bằng việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đời sống người dân xã Tuân Đạo từng bước được cải thiện. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm cả về vật chất và tinh thần; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trạm y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân... Với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, công tác giảm nghèo bền vững ở xã Tuân Đạo từng bước chuyển biến tích cực.


Linh Nhật