Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc

Gỡ khó giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Đà Bắc

Thứ tư, 29/11/2023 | 9:38:14 Sáng

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo kế hoạch, nguồn vốn đầu tư của huyện Đà Bắc năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 39,3 tỷ đồng, đến giữa tháng 11/2023 đã giải ngân được trên 27,2 tỷ đồng, đạt 69,1% vốn kế hoạch. Năm 2023, nguồn vốn được phân bổ trên 71,1 tỷ đồng, đến giữa tháng 11/2023 giải ngân được trên 18 tỷ đồng, đạt 25,3% vốn kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Công trình nhà văn hóa xóm Trung Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn vốn đầu tư đã triển khai thực hiện 75 công trình. Các công trình được lấy ý kiến và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, quá trình thi công được nhân dân giám sát. Các công trình mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân xã Nánh Nghê; công trình nước sinh hoạt xóm Nghê, xã Nánh Nghê; công trình nước sinh hoạt tập trung ở xã Đồng Ruộng; tái định cư xóm Ruốc, xã Nánh Nghê; cải tạo cơ sở vật chất Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Vầy Nưa…

Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 huyện được phân bổ trên 22 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2023 đã thực hiện giải ngân trên 6,7 tỷ đồng, đạt 31%. Năm 2023, đợt 1 được giao trên 20 tỷ đồng, đợt 2 trên 16 tỷ đồng. Một số tiểu dự án mang lại hiệu quả tích cực như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 170 hộ trên địa bàn 14 xã; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 720 hộ của 16 xã; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 204 công trình duy tu, sửa chữa; sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phòng học, ký túc xá cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp và đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai các cấp với 990 lượt người tham gia…

Đồng chí Đinh Thị Năm, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đà Bắc cho biết: Giải ngân các nguồn vốn CTMTQG chậm do nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 được UBND tỉnh giao vào tháng 4. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng CTMTQG để các địa phương triển khai thực hiện chưa kịp thời. Việc huy động xã hội hoá nguồn lực thực hiện chương trình còn khó khăn. Chương trình có nội dung rộng, quy mô lớn, văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án chưa đồng bộ, rõ ràng, chưa kịp thời, đầy đủ nên việc tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Một số dự án, tiểu dự án giao UBND xã làm chủ đầu tư công tác triển khai thực hiện còn chậm, chưa chủ động. Việc thực hiện các gói mua sắm hàng hóa trên 100 triệu đồng phải đấu thầu qua mạng, UBND xã gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện đấu thầu. Đối với tiểu dự án mua trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệptạm dừng, vì đối tượng hỗ trợ thụ hưởng kinh phí là cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, trong thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện Đà Bắc tập trung phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.


Việt Lâm