Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc

Huyện Đà Bắc: Gần 500 công trình được đầu tư hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Thứ bảy, 6/7/2024 | 11:46:29 Sáng

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024, huyện Đà Bắc được phân bổ trên 297 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đến nay huyện đã giải ngân trên 130 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ 2 tiểu dự án là: đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH huyện; triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022- 2025 của Chính phủ.


Với hạ tầng giao thông được đầu tư đã mở ra cơ hội phát triển về du lịch, giao thương hàng hóa trên địa bàn huyện Đà Bắc.

Từ nguồn vốn được phân bổ, sau 3 năm đã có 491 công trình được đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 61 công trình đầu tư mới; 430 công trình duy tu bảo dưỡng. Các công trình đầu tư mới bao gồm: 30 công trình đường giao thông, 2 công trình nước sạch, 20 công trình thủy lợi, 4 nhà văn hóa và 5 công trình khác. Các công trình được đầu tư đã hỗ trợ đắc lực cho địa phương từng bước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế và giảm nghèo bền vững.


Minh Vũ