Dẳm mêê̒nh tloong kắnh xắc thiên nhiên Hô̒ Thă̒m

(HBDT) - Kỏ kắnh kwan thiên nhiên non nước hư̭w ti̒nh, khôông kỉ maách mé, kỏ vat wa, kâl kắnh, bế bơi, huôl di nhân ta̭w...., lô ni homestay Hô̒ Thă̒m, xa̭ kaw Xơn (Da̒ Bắc) ản mắt dêểnh la̒ diếm zu li̭ch hấp zâ̭n.

Bỉ thư Tính wí Ngwiḙ̂n Fi Loong la̒ wiḙ̂c pơ̭i Ban Thươ̒ng bṷ Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn

(HBDT) – Khuô̭ng 12/9, Dwa̒n kôông tác zo dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tluung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí la̒ tlướng dwa̒n kỏ puối la̒ wiḙ̂c pơ̭i Ban Thươ̒ng bṷ Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn wê̒l ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ chỉnh tli̭ 8 khảng dâ̒w năm, nhiḙ̂m bṷ tlo̭ng tâm kác khảng kuổi năm 2022 kôô̒ng ti̒nh hi̒nh tliến khai kác zư̭ ản tlo̭ng diếm tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Kôô̒ng tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Minh, Tlướng Ban Tố tlức Tính wí; Kwắch Tất Liêm. Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w Văn foo̒ng Tính wí.

Mai Châw - nơi tlảng mái mổi ti̒nh Viḙ̂t - La̒o

(HBDT) - Mối khi kỏ zi̭p la̒ 2 kon kải mo̭l La̒o ản za di̒nh ôông Lươ̒ng Xoong Twa̒n ớ Chiê̒ng Xa̭i, thi̭ chẩn Mai Châw nhâ̭n ruôi tloong nhửng năm khảng dỏl ăn, thiểw mă̭c tlớ wê̒l vuu̒ng dất Mai Châw thăm nhưửng ngươ̒i thân nhơ môô̭ch fâ̒n mẩw thi̭t kuô̭c dơ̒i...

Thươ̒ng tlư̭c Ban Bỉ thư Vo̭ Văn Thướng zư̭ lḙ̂ khai záng năm hoo̭c mởi ta̭i tlươ̒ng Fổ thôông zân tôô̭c bản tlủ TH&THKX Thuung Nai

(HBDT) - Bô̭ Chỉnh tli̭, Thươ̒ng tlư̭c Ban Bỉ thư T.Ư Dáng zư̭ lḙ̂ khai záng ta̭i tlươ̒ng Fổ thôông Zân tôô̭c bản tlủ (FTZTBT) TH&THKX Thuung Nai (Kaw Foong). Kôô̒ng zư̭ pơ̭i chúc mơ̒ng nha̒ tlươ̒ng kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngô Thi̭ Minh, Thử tlướng Bô̭ ZZ&DT; Ngwiḙ̂n Tươ̒ng Lâm, Bỉ thư BCH T.Ư Dwa̒n TNKX Hô̒ Chỉ Minh. Wê̒l fiể tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí.

Tiếp tṷc nơơng kaw Chí xổ kái kắch hă̒nh chinh, Chí xổ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân năm 2022

(HBDT) - UBNZ tính vươ̒ kỏ Kôông Văn xổ 1315/UBNZ, ngă̒i 1/8/2022 wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp tiếp tṷc nơơng kaw Chí xổ Kái kắch ha̒nh chỉnh (CXKKHC), Chí xổ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân năm 2022.