(HBDT) - Ngă̒i 29/6, Ban Chí da̭o (BCD) Tôống diê̒w tla kinh tể (TDTKT) T.Ư - BCD Diê̒w tla kơ xớ hă̒nh chỉnh (DTKXHC) T.Ư tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c twiển twa̒n kuốc kôông bổ kết kwá chỉnh thức TDTKT pơ̭i DTKXHC năm 2021. Dôô̒ng chỉ Tlương Hái Loong, Thử tlướng Bô̭ Nô̭i bṷ zư̭ chí da̭w hô̭i ngi̭. Ta̭i diếm kâ̒w tính, zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD TDTKT tính năm 2021 kôô̒ng kác thă̒nh biên BCD tính.


Dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng kác da̭i biếw zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w tính. 

TDTKT năm 2021 zo Tôống kṷc Thôổng kê thư̭c hiḙ̂n kỏ kwi mô lởn, nô̭i zuung fức ta̭p, liên kwan têểnh 4 lwa̭i dơn bi̭ diê̒w tla, baw gô̒m: Zwănh ngiḙ̂p; kơ xớ xán xwất kinh zwănh kả thế; dơn bi̭ xư̭ ngiḙ̂p, hiḙ̂p hô̭i; kơ xớ tôn zảw, tỉn ngươ̭ng. Tloong tôống diê̒w tla (TDT) năm 2021, dơn bi̭ diê̒w tla la̒ kơ kwan hă̒nh chỉnh zo Bô̭ Nô̭i bṷ chú tli̒ thư̭c hiḙ̂n. Tôống kṷc Thôổng kê fổi hơ̭p Bô̭ Nô̭i bṷ xâi zư̭ng bảw kảw nhă̒m fác hwa̭ tâ̒i tú xư̭ biển dôô̭ng kuố twa̒n bô̭ kác dơn bi̭ diê̒w tla taang hwa̭t dôô̭ng tloong nê̒n kinh tể Viḙ̂t Nam. Năm 2020 ản cho̭n la̒ năm xổ liḙ̂w tí thu thâ̭p pơ̭i tôống hơ̭p thôổng nhất cho tất ká kác lwa̭i dơn bi̭ diê̒w tla. Pớ khaảng 3 - 12/2021, kuô̭c TDTKT ản chiến khai tâ̭p tluung, thôổng nhất pớ T.Ư têểnh diḙ̂ fương thôông kwa BCD TDT kác kấp, BCD TDT Bô̭ Kuốc foo̒ng pơ̭i Bô̭ Kâng an. Têểnh măi, kôông tác xứ lỉ, tôống hơ̭p kết kwá chỉnh thức i ta̒ hwa̒n thă̒nh thew dủng tiển dô̭. 

Kết kwá, tôống xổ dơn bi̭ diê̒w tla tloong TDTKT năm 2021 da̭t tlêênh 6 tliḙ̂w dơn bi̭, tăng 7,5% (tăng 423,6 ngi̒n dơn bi̭) xo pơ̭i năm 2016. Bi̒nh kwân zai dwa̭n 2016 - 2020, xổ lươ̭ng dơn bi̭ tăng 1,8%/năm, kaw hơn mức tăng 1,5%/năm kuố zai dwa̭n 2011 - 2016, thấp hơn mức tăng 4,9%/năm kuố zai dwa̭n 2006 - 2011. Xổ lươ̭ng law dôô̭ng tloong kác dơn bi̭ diê̒w tla năm 2020 la̒ 27,5 tliḙ̂w mo̭l, tăng 4,3% (tăng 1,1 tliḙ̂w mo̭l) xo pơ̭i năm 2016. Bi̒nh kwân zai dwa̭n 2016 - 2020, xổ lươ̭ng law dôô̭ng tăng 1,1%/năm, thấp hơn mức tăng 3,6%/năm kuố zai dwa̭n 2011 - 2016 pơ̭i mức tăng 7,7%/năm kuố zai dwa̭n 2006 - 2011. 

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Tlương Hái Loong, Thử tlướng Bô̭ Nô̭i bṷ nhẩn mă̭nh: Kuô̭c TDT pơ̭i diê̒w tla thôổng kê toỏng bai tlo̒ rất kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c teẻnh zả hiḙ̂n tlaa̭ng pơ̭i tham mưw, dê̒ xwất zái fáp thúc tấi fát chiến KT-XH kuố dất nước pơ̭i tơ̒ng diḙ̂ fương. Thôông tin thu thâ̭p ản tloong TDT cho dố bức tlănh twa̒n kắnh wê̒l xư̭ biển dôô̭ng, fân bổ kác kơ xớ kinh tể, hă̒nh chỉnh, xư̭ ngiḙ̂p, xổ lươ̭ng law dôô̭ng, kơ kẩw ngă̒nh, buu̒ng kuố nê̒n kinh tể kôô̒ng tư̒ diếm laảng, tư̒ thă̒nh tư̭w nối bâ̭t. Di̭ la̒ kết kwá xán xwất, kinh zwănh kuố kác kơ xớ kinh tể tiếp tṷc ản zwi tli̒ pơ̭i fát chiến mă̭c zu̒ chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố da̭i zi̭ch Covid-19, kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng mức tăng tlướng chuung kuố nê̒n kinh tể kôô̒ng kác chí tiêw fán ẳnh wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng tăng khả xo pơ̭i zai dwa̭n tlước. Kơ kẩw nguô̒n bổn khươ̭ kác lwa̭i hi̒nh zwănh ngiḙ̂p thăi dối thew hưởng tích kư̭c, tăng dâ̒n tí tloo̭ng nguô̒n bổn khu bư̭c zwănh ngiḙ̂p Nha̒ nước pơ̭i zwănh ngiḙ̂p FDI, zám dâ̒n tí tloo̭ng nguô̒n bổn khu bư̭c zwănh ngiḙ̂p Nha̒ nước. Tí lḙ̂ mo̭l dửng dâ̒w dơn bi̭ kỏ tli̒nh dô̭ da̭i hoo̭c, tlênh da̭i hoo̭c tăng dảng kế, fán ẳnh xư̭ thăi dối wê̒l chất kuố lư̭c lươ̭ng law dôô̭ng noo̒ng kốt.


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.