Xớ VH-TT&ZL tố chức chương chi̒nh kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Tham za kỏ môô̭ch xổ chwiên za ngiên kửw fát chiến xán fấm zu li̭ch, kâw la̭c bô̭ lư̒ hăă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i, Hiḙ̂p hô̭i Lư̒ hăă̒nh Vỉḙ̂t nam, Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch TF Ha̒ Nô̭i va̒ môô̭ch xổ tính, da̭i ziḙ̂n kác zwănh ngiḙ̂p, kôông ti lư̒ hăă̒nh, dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch.

Hwiện Iên Thwí zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c

Hwiḙ̂n Iên Thwí hiḙ̂n kỏ 12 diếm zi tích li̭ch xử văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ 3 zi tích kấp kuốc za la̒ hang Chuô̒ bê̒ chuô̒ Hang (xa̭ Iên Tli̭); hang tác dôô̭ng Thiên Tôn (xa̭ Ngoo̭c Lương); dôô̭ng Thiên Loong (xa̭ La̭c Lương) bê̒ 9 zi tích kấp tính. Tloong mẩi năm pươ̒ rô̒i, hwiḙ̂n i kỏ tư̒ zái fáp tích kư̭c tloong viḙ̂c zư̭ zi̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi xản văn hwả vâ̭t thế bê̒ fi vâ̭t thể.

Tlaw 50 zái ta̭i Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh

Thổl 24/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Xớ VH-TT&ZL tố chức kôông ziḙ̂n, tôổng kết pơ̭i tlaw zái Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 vởi chú dê̒ "Bảw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh”.

Hấp zâ̭n hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw
Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng:

Ngă̒i 18/11, tloong khuôn khố Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng năm 2023 i ta̒ ziḙ̂n tha hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n môô̭ch khổ ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw tloong kôô̭ng dôô̒ng zân tôô̭c ta̒n kác tính.

Khơl zâ̭l zả tli̭ zi tích li̭ch xứ văn hwả di̒nh Ngo̒l

Nă̒m pên khải tăm khôông Da̒, thuô̭c fươ̒ng Kwi̒nh Lâm (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), di̒nh ngo̒l ản kấp bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính pớ năm 1999. Nhân zân nơi ni̒ zư̭ tliê̒n thôổng xinh hwa̭t, lḙ̂ ngôl di̒nh la̒ tlung tâm kuố la̒ng, kuố xỏm. Ta̒n ngă̒i lḙ̂, thết, ngă̒i ză̒m, môô̒ng 1 ha̒ng khảng, pa̒ kon thươ̒ng têểnh thắp hương tướng nhở ta̒n bi̭ thâ̒n pơ̭i kă̒w moong cho mươ thwâ̭n, xỏ hwa̒, muô̒ ma̒ng thôốch thươi.

Kóp fâ̒n zi̒n zư̭, fát tliến ngê̒ tliê̒n thôổng

Tí khôi fṷc ngê̒ chuông pái tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c Thải Mai Châw, kôô̒ng ản dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ kuố zư̭ ản Jica Nhâ̭t Bán pơ̭i mṷc tiêw "Nơng kaw năng lư̭c fát tliến ngă̒nh ngê̒ nôông thôn, fṷc bṷ fát tliến KT-XH ớ nôông thôn tính hwa̒ Bi̒nh”. Năm 2009, HTX chuông pái thố kấm kôô̒ng zi̭ch bṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) ản thă̒nh lâ̭p. Pớ ni, mo̭l zân kỏ thêm to̒n bấi fát tliến ngê̒ zḙ̂t thố kấm tê̒w pơ̭i zư̭ zi̒n bán xắc zân tôô̭c thew hưởng kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả.

Hô̭i chơ̭ xwân Hwa̒ Bi̒nh teénh khai ma̭c ngă̒i 8/12

Ngă̒i 13/11, Ban Tố tlức (BTT) Hô̭i chơ̭ xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất fân kôông nhiḙ̂m bṷ ta̒n thă̒nh biên BTT. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BTT tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh kwan tâm tlưng pă̒i, twiên tliê̒n zả tli̭ zi xán văn hwả

(HBDT) - Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh zấp ni̒ tang lưw zư̭ khwáng 18.000 hiḙ̂n bâ̭t liên kwan têểnh kwả tli̒nh thă̒nh lâ̭p, tải lâ̭p tính, nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng tư̒ kố bâ̭t kỏ zả tli̭ wê̒l li̭ch xứ, văn hwả. Năm 2023, pên keḙnh wiḙ̂c kwán lỉ zi tích, kôông tác tlưng pă̒i, twiên tliê̒n ản dơn bi̭ kwan tâm la̒ pơ̭i tố tlức thew chwiên dê̒. Kwa di̭ kóp fâ̒n báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ zi xán.

Hô̭i tháw khwa hoo̭c fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc ngă̒i măi  

(HBDT) - Ngă̒i 5/11, hoo̭c biḙ̂n tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh fổi hơ̭p pơ̭i Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố tlức hô̭i tháw pơ̭i tlú dê̒ "Fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc ngă̒i măi”. Têểnh zư̭ kỏ zảw xư, tiển xi̭, fỏ Zảm dôốc Hoo̭c biḙ̂n tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh; dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính. Tham zư̭ hô̭i tháw kỏ hơn 90 nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ kwán lỉ têểnh pớ Hoo̭c biḙ̂n Tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh; Tính wí, Wí ban nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh; hwiḙ̂n wí, Wí ban nhân dân ta̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Mai Châw, Tân La̭c; tlươ̒ng Tlỉnh tli̭ tính; hwiḙ̂n Môô̭c Châw kuố tính Xơn La; tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Tâi Bắc; Da̭i hoo̭c Văn hwả Ha̒ Nô̭i, Da̭i hoo̭c Kinh tể kuốc zân Ha̒ Nô̭i, Kṷc Zu li̭ch kuốc za. Dáng wí, WBNZ ta̒n kác xa̭, hiḙ̂p hô̭i zu li̭ch, da̭i ziḙ̂n ta̒n kác hô̭ kinh zwănh zu li̭ch tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n.

50 hoo̭c biên ản chwiê̒n dă̭i Hát zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Foo̒ng Văn hwả - Thôông tin hwiḙ̂n La̭c Xơn bươ̒ tố tlức lớp chwiê̒n dă̭i zi xán văn hwả fi bâ̭t thế Hát zân ka Thươ̒ng dang, Bô̭ mḙng, Tlươ̒ng tli̒nh tloong khuôn khố zư̭ ản 5, 6 "Báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng thôốch tḙp kuố ta̒n zân tôô̭c thiếw khổ gẳn pơ̭i fát tliến zu li̭ch” tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n năm 2023 thuô̭c Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za fát tliến KT-XH bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi zai dwa̭n 2021 - 2030. 

Tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒

(HBDT) – Dêểnh kôô̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ó chí dớ khảm fả, ngẳm vé dḙp hwang xơ kuố thiên nhiên, ma̒ ko̒n la̒ thi̒m wê̒l nhưửng nét văn hwả dôô̭c dảw kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ ớ kướ ngo̭ Tâi Bắc.

Zư̭ zi̒n zả tli̭ zi xán văn hwả

(HBDT) – Dổi vởi mo̭l Thải Mai ớ hwiḙ̂n Châw, keeng loỏng la̒ môô̭ch tloong nhưửng xinh hwa̭t văn hwả zân zan nối bâ̭t. Ớ no kỏ bán la̒ng mo̭l Thải, ớ rỉ dê̒w kỏ thư̭c hă̒nh xinh hwa̭t văn hwả keeng loỏng. Keeng Lỏng ziḙ̂n tha fố biển tloong dơ̒i khôổng mo̭l Thải bớ law dôô̭ng xán xwất dêểnh kác ngi lḙ̂, tỉn ngươ̭ng, lḙ̂ hô̭i.

Báw tô̒n thiểng pô̭, chư̭ biết zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 63% zân khổ la̒ mo̭l zân tôô̭c Mươ̒ng. Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả dôô̭c dảw, kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng kôô̒ng tlung khức báw tô̒n, chwiê̒n dă̭i zi xán văn hwả fi bâ̭t thế thiểng pô̭, chư̭ biết kuố zân tôô̭c. Tla̭ng thải xoong ngư̭ ản zwi tli̒ tốt tloong kôô̭ng dôô̒ng. Nểw tloong pô̭ meḙnh Wa̒i xa̭ hô̭i, pa̒ kon xứ zṷng thiểng zân tôô̭c Kinh thi̒ tloong xinh hwa̭t ớ nha̒ ka̭ no̒ i zu̒ng thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng.

Khức hút zu li̭ch bu̒ng kướ ngo̭ kuố tính

(HBDT) - Diḙ̂ pa̒n tiếp záp pơ̭i thú dô Ha̒ Nô̭i, ta̭ng khả lởi ti la̭i, nơi ni̒ kỏ tư̒ khe pển hỏl, dâ̭p dác tư̭ nhiên, dâ̭p dác nhân ta̭w taanh xen, la̒ dêênh kắnh xắc thơ môô̭ng kôô̒ng pơ̭i nê̒n văn hwả zân tôô̭c ză̒w bán xắc, tư̒ zi tích văn hwả, li̭ch xứ… Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn tlú tlương fát tliến zu li̭ch tlớ thă̒nh mṷi nhoo̭nh, tâ̭p tlung paw fát tliến zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng pơ̭i zu li̭ch tlái ngiḙ̂m, thế thaw, zái tlỉ… ta̒n kác pu̒ng têểnh tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ xán fấm zi̭ch bṷ da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w zu kheéch.

Kải thôốch ngê̒ thêw tliê̒n thôổng kuố mo̭l Môông, xa̭ Hang Kiê

(HBDT) - Chăng chôổng nhơ ta̒n kác zân tôô̭c thiếw khổ khác ớ diḙ̂ fương, zu̒ kỏ zaw thwa kuố nê̒n văn hwả pơ̭i lổi khôổng hiḙ̂n da̭i, xoong ta̒n mo̭l ỉ pả zân tôô̭c Môông ớ xa̭ Hang Kiê, hwiḙ̂n Mai Châw i zư̭ ản kải thôốch văn hwả tliê̒n thôổng kă̭n tluổ mêê̒nh kỏ kuố zân tôô̭c, tảng kế la̒ wiḙ̂c thêw, băl tlang fṷc cho mêê̒nh kôô̒ng pơ̭i ta̒n mo̭l tloong môô̭ch nha̒.

Thổl 26/10, khai tlương fổ ti bô̭ Da̒ Zang kôô̒ng pơ̭i tư̒ hwa̭t dôô̭ng hấp zâ̭n

(HBDT) - Thew thôông tin pớ WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, thổl ngă̒i 26/10, khăw khi la̒ xoong lḙ̂ kă̒w ngư pơ̭i thá hwa dăng tloong khuôn khố tlương tli̒nh Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ tlỉnh thức khai tlương fổ ti bô̭ Da̒ Zang kôô̒ng pơ̭i tư̒ hwa̭t dôô̭ng hấp zâ̭n.

Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng 8 tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng teénh la̒ pớ ngă̒i 17 - 19/11/2023

(HBDT) - Ngă̒i 11/10, WBNZ tính ho̭p tliến khai Kể hwă̭ch tố chức Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) 8 tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng (TBBH) năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Tố tlức ta̒n kác xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw pơ̭i zu li̭ch tính tlú tli̒ hô̭i ngi̭.

Ngươ̒i kỏ zwiên nơ̭ kôô̒ng chiêng Mươ̒ng

(HBDT) - Ză̒nh tloo̭n kuô̭c dơ̒i xăw tâ̒m va̒ zư̭ zi̒n chiêng kố, Ngḙ̂ nhân Ưw tủ Bu̒i Tiển Xô, xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) ản vỉ la̒ ngươ̒i "ziên nơ̭” kôô̒ng chiêng Mươ̒ng. Xăi dẳm thiểng chiêng, ôông xă̭n xă̒ng deẻnh dối ba̭c thiê̒n, thơ̒i zan, kôông khức dớ zư̭ zi̒n va̒ lan twá nét văn hwả dôô̭c dảw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Mo̭l dam mê zư̭ zi̒n pơ̭i báw tô̒n zi xán văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Xỏm Tân Fủ, xa̭ Foong Fủ, hwiḙ̂n Tân La̭c ăi i hăi dẳi ôông Bu̒i Văn Nơ̭i - mo̭l kóp fâ̒n "Zư̭ zi̒n pơ̭i lưw zư̭ pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng”. Tloong Ngôl nha̒ nhó, ta̒i xán tảng zả mo̒ ôông Nơ̭i tlân tloo̭ng lưw zư̭ la̒ ta̒n kuổn khắch kôô̒ng pơ̭i tư̒ bă̒ng khen, chẩi tlửng nhâ̭n zái thướng dổi pơ̭i ta̒n tác fấm mô̒ ôông kôô̒ng pơ̭i ta̒n tác zá khác xảng tác.

Dê̒n Chuổ Ngo̒i, fươ̒ng Kwi̒nh Lâm tỏn bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính

(HBDT) - Ngă̒i 3/10, ớ khuôn biên zi tích dê̒n Chuổ ngo̒i, tố 3, fươ̒ng Kwi̒nh Lâm, WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính dê̒n Chuổ Ngo̒i. Zư̭ lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính.

3 Mỏn ấm thư̭c zân tôô̭c Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tlo̭t paw top ấm thư̭c tiêw biếw Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Lảng khởm 29/9, ớ ta̭i Ha̒ Nô̭i, Hiḙ̂p hô̭i văn hwả ấm thư̭c Viḙ̂t Nam (VCCA) tố tlức tlaw tlửng nhâ̭n cho 121 mỏn ấm thư̭c tiêw biếw zai dwa̭n I - 2022 kôô̒ng pơ̭i kôông bổ zai dwa̭n II - 2023 Dê̒ ản "Xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến văn hwả ấm thư̭c Viḙ̂t Nam thă̒nh thương hiḙ̂w kuốc za”.

Nẻw zư̭ lḙ̂ la̒n diḙ̂w Thươ̒ng dang, Bô̭ meḙng

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i Mo Mươ̒ng, Chiêng Mươ̒ng, ta̒n kâw hát dổi zaw zwiên, la̒n diḙ̂w Thươ̒ng dang, Bô̭ meḙng tang dâ̒n fát hwi tloong tơ̒i khôổng văn hwả tinh thâ̒n kuố mo̭l zân 4 bu̒ng Mươ̒ng (Pi - Wang - Tha̒ng - Dôô̭ng) kôô̒ng pơ̭i ản tôn binh, kwáng bả ớ tư̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả, hô̭i ziḙ̂n văn ngḙ̂ kuố diḙ̂ fương, kuố tính. Tính lâ̭p pơ̭i tli̒nh hô̒ xơ khwa hoo̭c dê̒ ngi̭ Nha̒ nước gi zănh ngḙ̂ thwâ̭t hát Thươ̒ng dang, Bô̭ meḙng zân tôô̭c Mươ̒ng la̒ zi xán văn hwả fi bâ̭t thế kuốc za.