Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong đổi mới công tác cải cách tư pháp

Thứ tư, 17/1/2024 | 6:56:17 Sáng

Những năm gần đây, công tác cải cách tư pháp (CCTP) được cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong phối hợp cơ quan điều tra Công an huyện giải quyết án hình sự.

Năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có xu hướng tăng theo chiều hướng phức tạp. Các nhóm tội phạm về trật tự an toàn xã hội vẫn xảy ra phổ biến, chủ yếu là tội cố ý gây thương tích và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chủ yếu là tội trộm cắp tài sản. Trong năm trên địa bàn phát sinh một số loại tội phạm mới, thuộc nhóm tội phạm về kinh tế như: mua bán trái phép hóa đơn, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trốn thuế.

Thực hiện công tác CCTP, thời gian qua, các cơ quan tư pháp (CQTP) trên địa bàn huyện chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. HĐND huyện tăng cường giám sát hoạt động của các CQTP, qua đó kịp thời đưa ra kiến nghị, giúp các CQTP hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tăng cường các hoạt động trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, việc rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp được chú trọng. Đến nay, số lượng, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ các CQTP trong huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các CQTP duy trì triển khai việc mở hòm thư tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, thực hiện nghiêm túc chế độ trực nghiệp vụ theo quy định. Hàng tháng lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan điều tra Công an huyện xử lý triệt để các tố giác, tin báo tội phạm, góp phần hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; đảm bảo việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật. Năm 2023, cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố mới 30 vụ án hình sự, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 27 vụ/39 bị can. Công tác trợ giúp pháp lý được quan tâm, đảm bảo quyền,lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, cũng như tạo điều kiện cho trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ có 4 vụ/6 bị can có trợ giúp viên pháp lý tham gia (do bị can dưới 18 tuổi, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn). Toà án nhân dân huyện thụ lý 35 vụ/72 bị cáo, trong đó án cũ 6 vụ/26 bị cáo, án mới 27 vụ/39 bị cáo, tỉnh chuyển về xét xử theo thẩm quyền 2 vụ/7 bị cáo. Tòa án đã giải quyết xét xử 29 vụ/60 bị cáo; đang giải quyết 6 vụ/12 bị cáo trong hạn luật định.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cao Phong cho biết: Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCTP, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác CCTP. Thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, CQTP thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác CCTP đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Duy trì công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua hoạt động hòa giải, xét xử. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, đặc biệt trong công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tập trung thực hiện tốt việc phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Giải quyết án kịp thời, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, không để oan, sai,bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tốt tin báo tội phạm, đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh hoạt động giám sát đối với hoạt động tư pháp của các CQTP. Quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các CQTP đảm bảo trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đinh Thắng