Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng

Thứ hai, 27/5/2024 | 3:01:26 Chiều

Trong 5 năm (2019 - 2024) Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Phong đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cử 72 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.


Cùng với đó, cơ quan quân sự huyện phối hợp với các đơn vị thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức 7 lớp ở cấp huyện về phổ biến, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 404 người là cán bộ, đảng viên, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.


P.V