Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

Thứ tư, 29/5/2024 | 9:23:47 Sáng

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), trên địa bàn huyện Đà Bắc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN hằng năm.


Ban CHQS huyện Đà Bắc huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Tân Minh.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Đà Bắc là một trong các đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Trong 3 năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ các gia đình chính sách, vận động, tham gia tu sửa 15 km đường giao thông nông thôn với hơn 1 nghìn ngày công. Huy động máy xúc san gạt mặt bằng, đổ 13,5 km đường bê tông trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát động quyên góp xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Xa Thị Nhụm (vợ liệt sĩ), tại xã Nánh Nghê, trị giá 230 triệu đồng. Trong năm 2024, tiếp tục vận động quyên góp xây 2 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Đồng Ruộng. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Đà Bắc phát động quyên góp đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng mô hình "100 đồng thắp sáng niềm tin”.

Theo đó, từ nguồn quyên góp này, năm 2021 đơn vị đã triển khai xây dựng thành công đường điện chiếu sáng liên xóm, tại xóm Trung Thượng, xã Trung Thành với chiều dài 1,8 km, tổng trị giá 80 triệu đồng; xây dựng đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn trị giá 45 triệu đồng. Năm 2022, tiếp tục tổ chức quyên góp được 114 triệu đồng và xây dựng 2 công trình đường điện chiếu sáng tại xã Mường Chiềng và xã Tân Minh. Năm 2023, đơn vị xây dựng 3 đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tặng nhân dân xóm Phổn (xã Tân Pheo), xóm Men (xã Yên Hoà) và xóm Vầy Ang (xã Vầy Nưa).

Ngoài các mô hình tiêu biểu do Ban CHQS huyện triển khai, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đà Bắc có nhiều mô hình khác như: xây dựng Trường mầm non xanh, thân thiện, an toàn; nhận đỡ đầu học sinh nghèo vươn lên trong học tập... Trong 3 năm qua, huyện đã biểu dương, khen thưởng 322 điển hình; giới thiệu 1 tập thể tiêu biểu và 5 tấm gương cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 để tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Để đạt được những kết quả đó, đồng chí Hoàng Văn Đảm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đà Bắc cho biết: Quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng đã xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới, sáng tạo cách thức triển khai các nội dung trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập, làm theo gương Bác với việc thực hiện các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội.


Viết Đào