CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.

  • (HBDT) - La̒ tính nmiê̒n nủi, khu vư̭c nôông thôn chiểm 80% zân kư, nôông ngiḙ̂p chiểm tí tloo̭ng 19,98% GDP; mô hi̒nh xán xwất nhó, lé, kkẻm hiḙ̂w kwá, thiểw liên kết chuô̭i zả tli̭ ... la̒ nhửng tô̒n ta̭i va̒ ha̭n chể kuố nôông ngiḙ̂p tính nhê̒w năm kwa. Zo rỉ wiḙ̂c chiến dối xổ tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p ản moong la̒ khác fṷc chiḙ̂t dế tô̒n ta̭i ni̒, kóp fâ̒n thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p", fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

  • (HBDT) - Ko̒n hơn nướ khaảng nươ̭ la̒ dêểnh Thết Năm mởi Nhâm Râ̒n 2022. Kản bô̭, Nhân zân tloong tính daang dấi meḙnh kác foong tla̒w thi duô iêw nước, fát hwi nô̭i lư̭c, khai thác mo̭i tê̒m năng, thể meḙnh; tích kư̭c thảw gơ̭ khỏ khăn, ốn di̭nh , fát chiến xán xwất, kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá "mṷc tiêw kép" vươ̒ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19; báw vḙ̂ khức khwé nhân zân vươ̒ fṷc hô̒i fát chiến KT-XH tloong tlaa̭ng thải bi̒nh thươ̒ng mởi.

  • (HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

  • (HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

La̭c Xơn hưởng dêểnh nê̒n hă̒nh chỉnh hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chuung dối mởi fương thức lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh (KKHC) bớ hwiḙ̂n dêểnh kư xớ, nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố bô̭ mẳi chỉnh kwiê̒n kác kấp; tăng kươ̒ng kí kương, kí lwâ̭t hă̒nh chỉnh, chắch nhiḙ̂m thư̭c thi kôông vṷ kuố kản bô̭, kôông chức, hưởng dêểnh xâi zưư̭ng nê̒n hă̒nh chỉnh zân chú, hiḙ̂n da̭i, kóp fâ̒n nơơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước, thúc dấi fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương.

Chú dôô̭ng fương ản dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh zi̭p Thết Năm mởi

(HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chỉnh tli̠

La̭c Xơn hưởng dêểnh nê̒n hă̒nh chỉnh hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chuung dối mởi fương thức lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh (KKHC) bớ hwiḙ̂n dêểnh kư xớ, nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố bô̭ mẳi chỉnh kwiê̒n kác kấp; tăng kươ̒ng kí kương, kí lwâ̭t hă̒nh chỉnh, chắch nhiḙ̂m thư̭c thi kôông vṷ kuố kản bô̭, kôông chức, hưởng dêểnh xâi zưư̭ng nê̒n hă̒nh chỉnh zân chú, hiḙ̂n da̭i, kóp fâ̒n nơơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước, thúc dấi fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương.

Kinh tể

Chú dôô̭ng fương ản dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh zi̭p Thết Năm mởi

(HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Văn wả - Zu li̠ch

Xa̭ La̭c Thi̭nh: Báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tô̭c kwa mô hi̒nh kâw la̭c bô̭

(HBDT) - Mởi ni̭ Hô̭i LHFN xa̭ La̭c Thi̭nh (Iên Thwí) da̒ tố chức tha mă̭t kâw la̭c bô̭ (KLB) "Báw tô̒n, zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c" xỏm Tlác nhă̒m kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng.