CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Khâw 2 năm bi̭ zản dwa̭n vi̒ da̭i zi̭ch Covid-19, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang fṷc hô̒i tích kư̭c. Nhưửng tiê̒m năng wê̒l kắnh kwan xinh thải, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i ản fát hwi. Kác diếm dêểnh kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kái thiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, nơơng kaw chất lươ̭ng zi̭ch vṷ.

  • (HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.

  • (HBDT) - Chí xổ CPI kuố Hwa̒ Bi̒nh tṷt khu wê̒l thử ha̭ng va̒ diếm xổ. Xoong nhê̒w zwănh ngiḙ̂p (ZN), nha̒ dâ̒w tư (NDT) cho ră̒ng, tloong ha̭n chể, thắch thức ni̒ i la̒ kơ hô̭i dớ tính va̒ kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương ngỏ la̭i, deẻnh zả xáht thư̭c tể, bớ rỉ kâ̒n kỏ nhưửng zái fáp meḙnh tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính tloong nhửng năm dêểnh.

  • (HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

  • (HBDT) - Ka̭ ni̒ văn hwả chiê̒n thôổng zân tôô̭c, tloong rỉ kỏ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng da̒ va̒ dang tlớ thee̒nh ta̒i ngwiên kwỉ zả ản khơi zâ̭l, fát hwi meḙnh, ta̭w dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng thúc dấi fát chiến KT-XH, zoong dêểnh nhưửng thăi dối to̒n ziḙ̂n tlêênh kwê hương Hwa̒ Bi̒nh.

Kâng an tính: Hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô dă̭c biḙ̂t

(HBDT) - Ngỏ la̭i 1 năm chiến khai foong tla̒w thi duô dă̭c biḙ̂t tloong lư̭c lươ̭ng kâng an xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn ta̒ ta̭w chwiến biển xâw xắc tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố mô̭i kản bô̭, chiển xi̭ Kâng an kấp xa̭. Foong tla̒w thúc tấi kác mă̭t kôông tác, dôô̭ng biên kản bô̭, chiển xi̭ bảm kơ xớ, tố chức hiḙ̂w kwá foong tla̒w Twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc. Thôông kwa di̭, kóp fâ̒n dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăi ta̭i kơ xớ, la̒ cho zân tin, zân ươ, úng hô̭ lư̭c lươ̭ng kâng an.

Fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức chí tiêw thu ngân xắch Nha̒ nước năm 2022

(HBDT) - Năm 2022, zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) kuố tính ản Thú tưởng Chỉnh fú zaw 3.897 tí dôô̒ng; HDNZ tính zaw 6.410 tí dôô̒ng, tăng 1.340 tí dôô̒ng xo pơ̭i zư̭ twản năm 2021. Ni la̒ nhiḙ̂m bṷ nă̭ng nê̒ tloong bổi kắnh kác thă̒nh fâ̒n kinh tể ko̒n chi̭w tác dôô̭ng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c hṷt thu khi thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch hô̭ tlơ̭ ngươ̒i nô̭p thwể kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thiên tai zư̭ bảw kỏ tư̒ ziḙ̂n biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ắnh hướng têểnh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n nỏi chuung, nhiḙ̂m bṷ thu NXNN nỏi ziêng.

Kinh tể

Fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức chí tiêw thu ngân xắch Nha̒ nước năm 2022

(HBDT) - Năm 2022, zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) kuố tính ản Thú tưởng Chỉnh fú zaw 3.897 tí dôô̒ng; HDNZ tính zaw 6.410 tí dôô̒ng, tăng 1.340 tí dôô̒ng xo pơ̭i zư̭ twản năm 2021. Ni la̒ nhiḙ̂m bṷ nă̭ng nê̒ tloong bổi kắnh kác thă̒nh fâ̒n kinh tể ko̒n chi̭w tác dôô̭ng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c hṷt thu khi thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch hô̭ tlơ̭ ngươ̒i nô̭p thwể kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thiên tai zư̭ bảw kỏ tư̒ ziḙ̂n biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ắnh hướng têểnh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n nỏi chuung, nhiḙ̂m bṷ thu NXNN nỏi ziêng.

Văn wả - Zu li̠ch

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang hô̒i fṷc khâw da̭i zi̭ch

(HBDT) - Khâw 2 năm bi̭ zản dwa̭n vi̒ da̭i zi̭ch Covid-19, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang fṷc hô̒i tích kư̭c. Nhưửng tiê̒m năng wê̒l kắnh kwan xinh thải, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i ản fát hwi. Kác diếm dêểnh kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kái thiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, nơơng kaw chất lươ̭ng zi̭ch vṷ.