CHANG NHẤT

  • (HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

  • (HBDT) – Xo kung kác năm 2010, 2011 tlớ wê̒l tlước, ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c wiḙ̂n Kim Bôi da̒ koe ziḙ̂n ma̭w dối khác nhê̒w. La̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ xổ xa̭, xỏm thuô̭c ziḙ̂n Chương chi̒nh 135 nhê̒w nhất tính (20/28 xa̭), mối năm tư̒ kác zư̭ ản, chỉnh xách zân tô̭c da̒ za̒nh nguô̒n lư̭c khwáng 20 tí dôô̒ng dớ kái thiḙ̂ kơ xớ ha̭ thơ̒ng xỏm, xa̭ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Ngỏ baw ha̭ thơ̒ng kơ xớ kác xa̭ Chung Bi̒, Bắc Xơn, Nâ̭t Xơn, Thươ̭ng Tiển, Vỉnh Dô̒ng... thẩi kỏ xư̭ dối thăi ro̭ nhất.

  • (HBDT) – Tloong khôông khỉ bui dỏn Thết Dô̭c lâ̭p kuố nhưngr ngă̒i khảng 8 li̭ch xứ, tlêênh meénh dất vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒, bớ kác xa̭ zo̭c dươ̒ng 6 dêểnh xa̭ vu̒ng kaw Dô̭c Lâ̭p, bớ xa̭ vu̒ng xâw Fủ Minh hăi vu̒ng wa̒i Fúc Tiển, Iên Kwang, nhân zân wiḙ̂n Ki̒ Xơn dỏn cha̒w ngă̒i Kuốc khảnh 2/9 bui thươi, fẩn khới. Dâ̒w la̒ng, kuổi xỏm ản chang chỉ kơ̒, wa rư̭c rơ̭. Wa̒i xân vâ̭n dôô̭ng, nha̒ văn hwả, nhân zân ha̒w hửng kố vṷ, tham za kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂ thế, thaw.

  • (HBDT) – Ớ no kỏ dất tlôông, ớ rỉ kỏ kâl xá, mo̭l Mươ̒ng đớ la̒ khiḙ̂. Tỉnh dêểnh thơ̒i diếm ka̭ ni̒, kâl khiḙ̂ chươ fái la̒ kâl mui nhoo̭nh zúp ngươ̒i zân xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) la̒ zâ̒w. Twi nhiên tlôông khiḙ̂ zúp ngươ̒i zân fâ̒n no̒ kái thiḙ̂n thu nhâ̭p. Dó la̒ khắng di̭nh kuố dôô̒ng chỉ Ngwiển Kươ̒ng Biḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Fúc Tiển khi chiê xé mô hi̒nh tlôông khiḙ̂ ta̭i diḙ̂ fương

Do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính dă̭ch woo̒ng hwa, zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Dối thăi ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c ớ wiḙ̂n Kim Bôi

(HBDT) – Xo kung kác năm 2010, 2011 tlớ wê̒l tlước, ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c wiḙ̂n Kim Bôi da̒ koe ziḙ̂n ma̭w dối khác nhê̒w. La̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ xổ xa̭, xỏm thuô̭c ziḙ̂n Chương chi̒nh 135 nhê̒w nhất tính (20/28 xa̭), mối năm tư̒ kác zư̭ ản, chỉnh xách zân tô̭c da̒ za̒nh nguô̒n lư̭c khwáng 20 tí dôô̒ng dớ kái thiḙ̂ kơ xớ ha̭ thơ̒ng xỏm, xa̭ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Ngỏ baw ha̭ thơ̒ng kơ xớ kác xa̭ Chung Bi̒, Bắc Xơn, Nâ̭t Xơn, Thươ̭ng Tiển, Vỉnh Dô̒ng... thẩi kỏ xư̭ dối thăi ro̭ nhất.

Wê̒l Ki̒ Xơn nhửng ngă̒i thu khảng Thảm

(HBDT) – Tloong khôông khỉ bui dỏn Thết Dô̭c lâ̭p kuố nhưngr ngă̒i khảng 8 li̭ch xứ, tlêênh meénh dất vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒, bớ kác xa̭ zo̭c dươ̒ng 6 dêểnh xa̭ vu̒ng kaw Dô̭c Lâ̭p, bớ xa̭ vu̒ng xâw Fủ Minh hăi vu̒ng wa̒i Fúc Tiển, Iên Kwang, nhân zân wiḙ̂n Ki̒ Xơn dỏn cha̒w ngă̒i Kuốc khảnh 2/9 bui thươi, fẩn khới. Dâ̒w la̒ng, kuổi xỏm ản chang chỉ kơ̒, wa rư̭c rơ̭. Wa̒i xân vâ̭n dôô̭ng, nha̒ văn hwả, nhân zân ha̒w hửng kố vṷ, tham za kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂ thế, thaw.

Nhi̭p khôổng mởi ớ khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương

(HBDT) – Khảng 2/1945, zưởi xư̭ chí da̭w tlư̭c tiếp kuố Xứ wí Băc ki̒, Ban kản xư̭ Dáng tính kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Khu kăn kử kách ma̭ng Tu Lỉ – Hiê̒n Lương. Ni la̒ môô̭ch tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính nă̒m tloong chiển khu Hwa̒ - Ninh – Thanh (Chiển khu Kwang Chung) tloong thơ̒i ki̒ tiê̒n khới ngiḙ̂ khảng 8/1945

Chỉnh tli̠

Do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính dă̭ch woo̒ng hwa, zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 73 năm Kách ma̭ng khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9, do̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dă̭ch woo̒ng hwa zơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ va̒ ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh (Fươ̒ng Chăm Mát, TF Hwa̒ Bi̒nh). Tham za lḙ zơng hương kỏ kác dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Kinh tể

Dối thăi ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c ớ wiḙ̂n Kim Bôi

(HBDT) – Xo kung kác năm 2010, 2011 tlớ wê̒l tlước, ha̭ thơ̒ng vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c wiḙ̂n Kim Bôi da̒ koe ziḙ̂n ma̭w dối khác nhê̒w. La̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ xổ xa̭, xỏm thuô̭c ziḙ̂n Chương chi̒nh 135 nhê̒w nhất tính (20/28 xa̭), mối năm tư̒ kác zư̭ ản, chỉnh xách zân tô̭c da̒ za̒nh nguô̒n lư̭c khwáng 20 tí dôô̒ng dớ kái thiḙ̂ kơ xớ ha̭ thơ̒ng xỏm, xa̭ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Ngỏ baw ha̭ thơ̒ng kơ xớ kác xa̭ Chung Bi̒, Bắc Xơn, Nâ̭t Xơn, Thươ̭ng Tiển, Vỉnh Dô̒ng... thẩi kỏ xư̭ dối thăi ro̭ nhất.