Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản thiết thực hành động vì người nghèo

Thứ hai, 27/11/2023 | 9:44:51 Sáng

Mới đây, tại ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc khu dân cư phố Côm, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp cấp ủy, chính quyền thị trấn bàn giao nhà ĐĐK cho hộ bà Bùi Thị Kiên và hộ ông Bùi Văn Thức thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn và đại diện UB MTTQ huyện trao hỗ trợ 1 vạn gạch cho hộ nghèo phố Côm, thị trấn Vụ Bản tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Bùi Thị Thi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vụ Bản cho biết: Hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK là chương trình được thực hiện thường niên nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh nguồn phân bổ của tỉnh và của huyện, người dân trên địa bàn đã tích cực đóng góp, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Qua đó, những hộ khó khăn về nhà ở được quan tâm trợ giúp kinh phí xây dựng, sửa chữa. Chương trình còn huy động được sự đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ của người thân, cộng đồng xóm, phố bằng ngày công, vật chất và tiền mặt. Bình quân hàng năm, thị trấn bàn giao 1-2 nhà ĐĐK.

Ở phố Tân Giang có Công ty TNHH MTV Long Viên mở xưởng sản xuất vật liệu tôn xây dựng. Chính quyền khu phố đã phối hợp với doanh nghiệp trong việc tạo việc làm cho lao động địa phương. Cụ thể là giới thiệu một số lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo vào học nghề và nhận vào làm việc. Hiện nay, doanh nghiệp đã thu hút gần 10 công nhân. Có việc làm ổn định đồng nghĩa với thu nhập, đời sống của số lao động này được nâng cao, hộ nghèo ngày càng giảm. Trên địa bàn thị trấn còn có một số doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều lao động, như Công ty TNHH Nhựa Lạc Sơn, Công ty TNHH Điện tử Lạc Sơn... trong đó lao động của thị trấn thuộc diện được ưu tiên tạo việc làm tại chỗ.

Đặc biệt, một trong những giải pháp phát triển KT-XH, giảm nghèo được địa phương chú trọng là trên cơ sở rà soát từng hộ gia đình, phân loại đối tượng lao động trong độ tuổi, có đủ sức khỏe, đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện việc tư vấn việc làm, đào tạo, tập huấn, học nghề. Hiện nay, trên địa bàn có một số xóm, phố chủ yếu là kinh tế nông nghiệp. Với mục tiêu tăng năng suất, nâng cao giá trị thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt cũng như cải thiện đời sống nhân dân, thị trấn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên mở các lớp nghề ngắn hạn về sửa chữa máy nông nghiệp, bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, kỹ thuật chăn nuôi lợn cho các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từ việc tăng cường đào tạo, trình độ tay nghề của người lao động được nâng lên. Hộ nghèo, hộ cận nghèo tự tin hơn trong vận dụng kiến thức đã học vào phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của gia đình, tăng thu nhập.

Cũng theo đồng chí Bùi Thị Thi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vụ Bản, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, địa phương còn triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mục tiêu đa sinh kế. Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu đối tượng để có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện. Cụ thể, nếu thiếu vốn thì hướng dẫn hộ các thủ tục, quy trình vay vốn; nếu thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất sẽ bổ sung danh sách theo học các lớp nghề; lao động từ 18 - 35 tuổi là thành viên hộ nghèo, cận nghèo được tư vấn đào tạo gắn với giới thiệu, kết nối việc làm.

Với các giải pháp được thực hiện kịp thời, sát sao, đúng hướng, đời sống của người dân thị trấn Vụ Bản không ngừng được nâng cao. Năm 2023, bình quân thu nhập của thị trấn ước đạt 65 triệu đồng/người. Kết quả điều tra, rà soát đến ngày 20/10, thị trấn giảm được 81 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,4%.


Bùi Minh