CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Nhưửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm, chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w xán fấm nôông ngiḙ̂p. Nhơ̒ rỉ zúp kwán lỉ tốt hơn wê̒l chất lươ̭ng xán fấm, nơơng kaw khức kă̭nh chănh, hiḙ̂w kwá kinh tể, thu nhâp cho hô̭ n zân, khai thác thể meḙnh kuố dḙ̂ fương.

  • (HBDT) – Ngă̒i 11/8, ta̭i xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi), Xớ NN&FCNT fổi hơ̭p WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi pơ̭i Kôông ti CF nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ FUSA tố chức lḙ̂ xwất ha̒ng chwiển ha̒ng dâ̒w tiên kuố xán fấm tlải za̭n Xơn Thwí la̭I thi̭ tlươ̒ng EU. Zư̭ lḙ̂ xwất ha̒ng kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thơ Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính.

  • (HBDT) - Thổl 31/7, chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh - Thănh âm xử Mươ̒ng”, tỏn bă̒ng kôông nhâ̭n văn hwả phi vâ̭t thế kấp kuốc za Li̭ch tle (li̭ch Doi/Roi) pơ̭i lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ kkuố mo̭l Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng Lḙ̂ hô̭i dươ̒ng fổ Carnival năm 2022 ta̒ chỉnh thức khép la̭i tloong ma̒n fảw hwa rư̭c rơ̭. Chương tli̒nh teẻnh zẩw tlớ la̭i mă̭nh mḙ kác hwa̭t dôô̭ng KT-XH kuố tính khăw ắnh hướng zo zi̭ch Covid-19 gâi tha; bớ tha ta̒n kơ hô̭i fát chiến zu li̭ch zươ̭ tlêênh kác zả tli̭ văn hwả bán diḙ̂ dă̭c xắc.

  • (HBDT) – Duủng 20h ngă̒i 31/7, ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ ziḙ̂n tha Chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh – Thănh âm xử Mươ̒ng” pơ̭i Carnival năm 2022

  • (HBDT) - Xác di̭nh fát chiến zu li̭ch la̒ dôô̭ng lư̭c fát chiến kuố hwiḙ̂n, nhửng năm năm, La̭c Thwí da̒ dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dớ bứt fả ngă̒nh kôông ngiḙ̂p chăng khỏi ni̒ tloong tương lai.

Xâi zưư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w xán fấm nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhưửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm, chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w xán fấm nôông ngiḙ̂p. Nhơ̒ rỉ zúp kwán lỉ tốt hơn wê̒l chất lươ̭ng xán fấm, nơơng kaw khức kă̭nh chănh, hiḙ̂w kwá kinh tể, thu nhâp cho hô̭ n zân, khai thác thể meḙnh kuố dḙ̂ fương.

Tha mă̭t “ Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”

(HBDT) – Khuô̭ng 17/8, WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha mă̭t "Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”. Zư̭ lḙ̂ tha mă̭t kỏ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w kác Kṷc ngiḙ̂p bṷ Bô̭ Kâng An. Wê̒l fiể tính, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, lă̭nh da̭w Kâng an tính kôô̒ng lă̭nh da̭w WBNZ thă̒nh fổ.

Văn wả - Zu li̠ch

Gẳn kết văn hwả kôô̒ng pơ̭i fát chiến zu li̭ch

(HBDT) - Thổl 31/7, chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t "Hwa̒ Bi̒nh - Thănh âm xử Mươ̒ng”, tỏn bă̒ng kôông nhâ̭n văn hwả phi vâ̭t thế kấp kuốc za Li̭ch tle (li̭ch Doi/Roi) pơ̭i lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ kkuố mo̭l Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng Lḙ̂ hô̭i dươ̒ng fổ Carnival năm 2022 ta̒ chỉnh thức khép la̭i tloong ma̒n fảw hwa rư̭c rơ̭. Chương tli̒nh teẻnh zẩw tlớ la̭i mă̭nh mḙ kác hwa̭t dôô̭ng KT-XH kuố tính khăw ắnh hướng zo zi̭ch Covid-19 gâi tha; bớ tha ta̒n kơ hô̭i fát chiến zu li̭ch zươ̭ tlêênh kác zả tli̭ văn hwả bán diḙ̂ dă̭c xắc.

Xa̠ hô̠i

Chiến khai dô̒ng bô̭ kác chỉnh xắch zám nghe̒w bê̒n vưưng

(HBDT) - Xwả dỏl, zám nge̒w la̒ chương chi̒nh lởn ản Dáng, Nha̒ nước kwan tâm, kỏ nhê̒w chú chương, chỉnh xắch kwiết liḙ̂t, kṷ thế dớ fát chiến kinh tể nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân va̒ dat ản kết kwá kwan tloo̭ng. Tloong nhửng năm kwa, kôông tác zám nge̒w, zái kwiết wiḙ̂c la̒ ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n bớ tính dêểnh cơ xớ kwan tâm, lôô̒ng gép kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng KT-XH, chiến khai kác chương chi̒nh, zư̭ ản, hổ chơ̭ fát chiến xán xwất, dơ̒i khôổng nhân zân ản kái thiḙ̂n.