(HBDT) - Năm 2022, zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) kuố tính ản Thú tưởng Chỉnh fú zaw 3.897 tí dôô̒ng; HDNZ tính zaw 6.410 tí dôô̒ng, tăng 1.340 tí dôô̒ng xo pơ̭i zư̭ twản năm 2021. Ni la̒ nhiḙ̂m bṷ nă̭ng nê̒ tloong bổi kắnh kác thă̒nh fâ̒n kinh tể ko̒n chi̭w tác dôô̭ng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c hṷt thu khi thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch hô̭ tlơ̭ ngươ̒i nô̭p thwể kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thiên tai zư̭ bảw kỏ tư̒ ziḙ̂n biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ắnh hướng têểnh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n nỏi chuung, nhiḙ̂m bṷ thu NXNN nỏi ziêng.


Ta̒n năm kwa, Kôông ti CF La̭c Thwí, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) xán xwất – kinh zwănh ốn di̭nh, toỏng kóp tích kư̭c paw nguô̒n thu ngân xắch Nha̒ nước. 

Twi nhiên, kwiết tâm hwa̒n thă̒nh pơ̭i hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức zư̭ twản zaw, ta̭w da̒ cho mṷc tiêw thu NXNN da̭t 10.000 tí dôô̒ng paw năm 2025, ngăi pớ dâ̒w năm. Tính wí, WBNZ tính ta̒ tăng kươ̒ng dôn dôốc, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp ta̭w nguô̒n thu, Kác xớ, ban, ngă̒nh kôô̒ng kấp hwiḙ̂n, xa̭ fổi hơ̭p chă̭t chḙ pơ̭i kơ kwan thwể tloong kôông tác kwán lỉ thu NXNN. Di̭nh ki̒ Ban Chí da̭w dôn dôốc thu kuố tính, hwiḙ̂n tố chức ho̭p, nẳm ti̒nh hi̒nh pơ̭i chí da̭w chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ thu nô̭p kṷng nhơ ki̭p thơ̒i xứ lỉ khỏ khăn, bưởng mắc la̒ ắnh hướng têểnh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n zaw. 

Dổi vởi thu nô̭i diḙ̂, thew xổ liḙ̂w kuố Kṷc Thwể tính, têểnh hết khảng 5, thu NXNN tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n 1.972,2 tí dôô̒ng, da̭t 55,1% zư̭ twản Thú tướng Chính fú zaw, 32,4% zư̭ twản HDNZ tính zaw, pă̒ng 134,9% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước. Kṷ thế, thu tiê̒n xứ zṷng tất tlêênh 725 tí dôô̒ng, da̭t 57,3% zư̭ twản Thú tướng Chính fú, 22,2% zư̭ twản HDNZ tính, pă̒ng 333,7% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒. Thu pớ kôông ti Thwí diḙ̂n; xán lươ̭ng kê khai 2,66 tí kWh. Pă̒ng 92,7% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒; thwể fát xinh khwáng 216,8 tí dôô̒ng, xổ thwể nô̭p hơn 116 tí dôô̒ng, da̭t 16,1% zư̭ twản Chính fú, 14,2% zư̭ twản HDNZ tính, pă̒ng 45,5% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒; thu thwể, fỉ (Tlư̒ tiê̒n xứ zṷng tất, thwí diḙ̂n) ản 1,247 tí dôô̒ng, da̭t 52,3% zư̭ twản Chính fú, da̭t 41,6% zư̭ twản HDNZ tính, pă̒ng 100,5% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒. 

Ngă̒nh thwể tă̭ch mṷc tiêw, tloong 6 khaảng ni̒ fâ̒n dẩw thu 780 tí dôô̒ng, lwi̭ kể têểnh ngă̒i 30/6 ước thư̭c hiḙ̂n khwáng 2.752 tí dôô̒ng, da̭t 76,8% zư̭ twản Thú tưởng Chính fú zaw, da̭t 45,1% zư̭ twản HDNZ tính, pă̒ng 153% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2021. Vởi kwiết tâm kaw hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m bṷ thu NXNN, mởi ni, ta̭i hô̭i ngi̭ zaw ban kuố ngă̒nh thwể, dôô̒ng chỉ Vṷ Hôô̒ng Loong, Kṷc tlướng Kṷc Thwể ta̒ chí da̭w kác dơn bi̭ tiếp tṷc bám xát chí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố Chính fú, Bô̭ Ta̒i chỉnh, Tôổng kṷc Thwể pơ̭i Tính wí, WBNZ tính tí chú dôô̭ng tham mưw chiến khai chương tli̒nh hă̒nh dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch fát chiến KT-XH pơ̭i zư̭ twản NXNN năm 2022; tloong di̭, tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ nguô̒n thu; bảm xát ziḙ̂n biển fát xinh nguô̒n thu tí tham mưw kông tác diê̒w hă̒nh ngân xắch; nôông kaw chất lươ̭ng kôông tác thănh tla, kiếm tla, chẩng thất thu, puôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i; zám nơ̭ thwể… 

Pên keḙnh di̭, ngă̒nh thwể tích kư̭c, chú dôô̭ng chiến khai thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ di̭nh xổ 34/2022/NĐ-CP, ngă̒i 28/5/2022 kuố Chỉnh fú wê̒l tha ha̭n thơ̒i ha̭n nô̭p thwể zả tli̭ za tăng, thwể thu nhâ̭p zwănh ngiḙ̂p, thwể thu nhâ̭p kả nhân pơ̭i tiê̒n thwể tất tloong năm 2022. Tăng kươ̒ng chẩng thất thu thwể tloong li̭nh bư̭c chwiến nhươ̭ng bất dôô̭ng xán thew chí da̭w kuố Bô̭ Ta̒i chỉnh pơ̭i Tôổng kṷc Thwể, Tấi nhănh thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch thănh tla, kiếm tla thwể dổi vởi kác zwănh ngiḙ̂p, dôn dôốc nô̭p tâ̒i tú xổ thwể chwi thu paw ngân xắch. Dôô̒ng thơ̒i, tiếp tṷc tấi mă̭nh chiến khai thư̭c hiḙ̂n hwả dơn diḙ̂n tứ tlêênh diḙ̂ ba̒n kwán lỉ, dám báw têểnh hết ngă̒i 30/6, hwa̒n thă̒nh 100% xổ lươ̭ng zwănh ngiḙ̂p, tố chức, hô̭ kinh zwănh taang hwa̭t dôô̭ng xứ zṷng hwả dơn diḙ̂n tứ thew dủng lô̭ tli̒nh. Tăng kươ̒ng chiến khai ửng zṷng eTax Mobile têểnh kôông chức thwể, mo̭l nô̭p thwể, hưởng zâ̭n, twiên chwiê̒n, khwiển khích mo̭l nô̭p thwể xứ zṷng ửng zṷng tí nô̭p thwể. 

Dă̭c biḙ̂t, tí hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức chí tiêw dê̒ tha tloong năm 2022, WBNZ tính ta̒ chí da̭w ngă̒nh chức năng pơ̭i diḙ̂ fương tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n tốt kác zái fáp nhă̒m tăng thu NXNN. Tâ̭p tluung hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c pớ thwể, fỉ, dă̭c biḙ̂t kwan tâm pơ̭i dôn dôốc thu nơ̭ doo̭ng thwể. Chủ tloo̭ng kác nguô̒n thu pớ tất, thu pớ xắp xếp la̭i, xứ lỉ kác kơ xớ nha̒ tất thew Ngi̭ di̭nh xổ 167/NĐ-CP, ngă̒i 31/12/2017 kuố Chỉnh fú pơ̭i khai thác kác nguô̒n thu pớ ta̒i ngwiên khwảng xán tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kwán lỉ chă̭t chḙ wiḙ̂c paảnh dẩw zả ta̒i xán Nha̒ nước; ra̒ xwát, kwán lỉ ki̭p thơ̒i nguô̒n thu fát xinh tí bu̒ tắp kác khwán hṷt thu zo thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch ta̒i khwả, tiê̒n tḙ̂ hô̭ tlơ̭ chương tli̒nh fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến KT-XH thew Ngi̭ di̭nh xổ 43/2022/QH15 kuố Kuốc hô̭i, Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP kuố Chỉnh fú. Tấi mă̭nh kái kắch hă̒nh chỉnh tloong li̭nh bư̭c thwể; tăng kươ̒ng twiên chwiê̒n, hô̭ tlơ̭, tư bẩn fáp lwâ̭t wê̒l thwể cho kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p pơ̭i mo̭l nô̭p thwể…


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.