Kwa thi̒m hiếw, eenh Ngwiḙ̂n Văn Lân, Bỉ thư chi dwa̒n tố Vôi, fươ̒ng Thải Bi̒nh, TF Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ tâ̭n zṷng diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên khă̭n kỏ kuố kwêl hương, mă̭nh za̭n dâ̒w tư xâi zư̭ng mô hi̒nh nuôi kả lôô̒ng tlêênh loo̒ng hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh, tlớ thă̒nh tẩm gương lảng wê̒l khới ngiḙ̂p kuố thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Thúc tấi fát tliến, nơng kaw hiḙ̂w kwá kinh tể tâ̭p thế

Kinh tể hơ̭p tác chăng tlí zúp ốn di̭nh pơ̭i fát tliến xán xwất, kinh zwănh mo̒ ko̒n la̒ tha ản wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p, hô̭ tlơ̭ xwả tỏl, zám nge̒w, ốn di̭nh tơ̒i khôổng kuố thă̒nh biên. Thơ̒i zan kwa, xác di̭nh bai tlo̒ kôô̒ng pơ̭i tâ̒m kwan tloo̭ng luố fát tliến kinh tể tâ̭p thế (KTTT), tlêênh kơ xớ ta̒n kwi di̭nh kuố Tlung ương, tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ lâ̭p ban hă̒nh ta̒n tlỉnh xắch hô̭ tlơ̭, ta̭w dôô̭ng lư̭c thúc tấi KTTT fát tliến. Kwa di̭ toỏng kóp kwan tloo̭ng paw fát tliến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Bu̒i Di̒nh Văn – gương lảng fát tliến kinh tể

Tloong ta̒n năm kwa, foong tla̒w dwa̒n biên, thănh niên bươ̭t khỏ la̒ kinh tể ản thuối tlé xa̭ Lô̭ Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c tích kư̭c hướng ửng. Ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ dwa̒n biên, thănh niên pă̒ng khát boo̭ng bươn lêênh la̒ ză̒w, zảm ngẳm ngi̭, zảm la̒ ti lêênh pớ hal pa̒n thăi tlẳng tí tlớ thă̒nh ta̒n thănh niên tiêw biếw la̒ kinh tể zói kuố hwiḙ̂n.

Tlí khổ PAPI năm 2023 tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 23 bâ̭c: Nơng kaw hiḙ̂w kwá thư̭c thi ta̒n kác tlỉnh xắch, fṷc bṷ nhân zân tốt hơn

Thew Bảw kảw Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính (PAPI) lâ̒n thử 15 ản Tlương tli̒nh Fát tliến Liên hơ̭p kuốc ớ Viḙ̂t Nam tê̒w pơ̭i Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i Viḙ̂n ngiên kửw khwa hoo̭c Mă̭t tlâ̭n Tố kuốc Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức tloong nước bươ̒ kôông bổ mởi ni, năm 2023 Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản 43,5493 diếm, ớ thử 20/63 tính, thă̒nh tloong ká nước wê̒l Tlí khổ PAPI, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm tlung bi̒nh – kaw )nhỏm xếp thử 2). Kết kwá ni̒ ản dố ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân pơ̭i hiḙ̂w kwá thư̭c hti tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kwán tli̭ diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i kung ửng zi̭ch bṷ kôông kuố tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp tí fṷc bṷ nhân zân.

Hwiḙ̂n Iên thwí: Zô̒n khức xâi zư̭ng hwiḙ̂n nôông thôn mởi

Hwiḙ̂n Iên Thwí tă̭ch mṷc tiêw fẩn dẩw têểnh năm 2025 tlớ thă̒nh hwiḙ̂n ng thôn mởi (NTM). Tí la̒ ản mṷc tiêw ni̒, hwiḙ̂n tang hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng tlinh tli̭ kôô̒ng nhân zân zô̒n khức, tâ̭p tlung la̒ ta̒n tiêw chỉ.

Chắp keẻnh cho nôông xán bươn xa

Kôô̒ng pơ̭i mṷc tiêw fẩn dẩw têểnh năm 2030, kim ngă̭ch xwất khấw nôông xán tlú lư̭c kuố tính ản khwáng 137,8 tliḙ̂w dô la; tí tloo̭ng kim ngă̭ch xwất khấw nôông xán tlú lư̭c, lơ̭i thể chiểm khwáng 3,4% tôống kim ngă̭ch xwất khấw ha̒ng hwả; zoong ha̒ng hwả nôông xán têểnh thi̭ tlươ̒ng ta̒n kác nước: Mi̭, EU, Ănh, Tlung Kuốc, Nhâ̭t Bán, Ha̒n Kuốc… ta̒n năm kwa, tính ha i ta̒ hwi dôô̭ng ká thắi ta̒n nguô̒n lư̭c tí chắp keẻnh, la̒ da̒ cho nôông xán Hwa̒ Bi̒nh bươn xa.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t zái fáp zái foỏng mă̭t bă̒ng ta̭ng khả nổl bu̒ng

Zư̭ ản ta̭ng khả nổl bu̒ng Hwa̒ Bi̒nh - Ha̒ Nô̭i pơ̭i kaw tôốc Xơn La (Hwa̒ Bi̒nh - Môô̭c Châw) tang ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Kim Bôi linh hwa̭t ta̒n zái fáp la̒ kôông tác tê̒n bu̒, zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), báw dám dủng, tú, la̒ ản dôô̒ng thwâ̭n pớ nhan zân.

Mo̭l kổ gẳng tí la̒ dêênh thương hiḙ̂w dă̭c xán Hwa Kwá Xơn ớ Kim Bôi

Khăw 40 năm tlái kwa tư̒ ngê̒, ôông Ngwiḙ̂n Văn Thâ̭p ớ xỏm Kim Dức, xa̭ Vi̭nh Tiển, hwiḙ̂n Kim Bôi i ta̒ kổ gẳng tí la̒ dêênh ản thương hiḙ̂w dă̭c xán Hwa Kwá Xơn, chăng chí zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p cho za di̒nh, ôông ko̒n la̒ tha ản wiḙ̂c la̒, kơ hô̭i ttha khỏi kải nge̒w cho ha̒ng tlăm hô̭ zân.

Hwiḙ̂n Kim Bôi zô̒n khức la̒ kôông tác kwi hwă̭ch

"Zấp ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tang tố tlức lâ̭p 23 dô̒ ản kwi hwă̭ch gô̒m: Dô̒ ản kwi hwă̭ch chung dô thi̭ Bo, hwiḙ̂n Kim Bôi têểnh năm 2045; 20 Dô̒ ản kwi hwă̭ch fân khu pơ̭i 1 dô̒ ản kwi hwă̭ch tli tiết; WBNZ ta̒n kác xa̭ tố tlức lâ̭p 12 Dô̒ ản kwi hwă̭ch tli tiết diếm zân kư nôông thôn. Hwiḙ̂n xác di̭nh, khăw khi ản fê zwiḙ̂t, ta̒n dô̒ ản tlêênh xḙ thúc tấi fát tliến kinh tể- xa̭ hô̭i, la̒ kơ xớ tí hôốc thu hút dâ̒w tư, la̒ kôông kṷ fáp lỉ kwan tlj tí kwán lỉ pơ̭i hwi dôô̭ng ta̒n nguô̒n lư̭c fát tliến…” dôô̒ng chỉ Tlâ̒n Twẩn Xơn, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi cho hăi.

Fỏ Bỉ thư chi dwa̒n la̒ kinh tể zói

Nhưửng năm khâânh ni, foong tla̒w thănh niên lâ̭p thân, lâ̭p ngiḙ̂p xa̭ Tân Thă̒nh (Mai Châw) da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương thănh niên rẳm ngi̭, rẳm la̒, tích kưư̭c law dôô̭ng xán xwất, la̒ zâ̒w chỉnh dảng, kóp fâ̒n xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp. Tloong rỉ Fỏ Bỉ thư chi dwa̒n xỏm Chiê̒ng Lươ̒ng Văn Hân la̒ tẩm kương nôông thôn tiêw biếw la̒ zâ̒w tlêênh kwê hương.

Tưư̒ng bước thee̒nh kôông khi̒ tham za hơ̭p tác xa̭

Bước baw dơ̒i, eenh Bu̒i Văn Tuu̒ng xỏm Vảng, xa̭ Hơ̭p Tiển, hwiḙ̂n Kim Bôi cho̭n di la̒ chăn ruôi za kâ̒m cho Kôông ti Fivevet ớ hwiḙ̂n La̭c Thwí. Khâw 4 năm la̒ wiḙ̂c, nhon ản vổn va̒ kinh ngiḙ̂m, eenh wê̒l nha̒ lâ̭p tla̭i ruôi ka, zả thă̒nh dâ̒w baw kaw cho rêênh wiḙ̂c chăn ruôi chăng hiḙ̂w kwá, dâ̒w tha bấp bêênh fṷ thuô̭c baw tư thương, wiḙ̂c chăn ruôi ka chăng hiḙ̂w kwá. Mắt hơ̭p tác xa̭ (HTX) Liên Khương (xa̭ Vỉnh Tiển, Kim Bôi) chăn ruôi ka, kủi, eenh tham za la̒ thă̒nh viên. Eenh Tuu̒ng cho mắt: Bớ ngă̒i baw HTX, tôi ản kác thă̒nh viên hổ chơ̭ ki̭ thwâ̭t, dâ̒w tha xán fấm ốn di̭nh, zả dâ̒w baw ha̭ zo HTX nhâ̭p xổ lươ̭ng nhê̒w… Wiḙ̂c tiêw thu thwâ̭n lơ̭i ó dớ ka tô̒n. Zo rỉ lơ̭i nhwâ̭n kaw, tôi iên tâm chăn nuôi.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn fát chiến dô thi̭

Hwiḙ̂n La̭c Xơn ziḙ̂n tích rôô̭ng, zân dôông, khwáng 90% zân xổ khôổng ớ vuu̒ng nôông thôn, tí lḙ̂ dô thi̭ hwả ít nhất tính. Hwiḙ̂n da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ wê̒l fát chiến dô thi̭, kể hwă̭ch, dê̒ ản dớ lẳnh da̭w, chí da̭w kác zái fáp kṷ thế fát chiến dô thi̭ thew lô̭ chi̒h, fẩn dẩw dêểnh năm 2025, tí lḙ̂ dô thi̭ hwả to̒n hwiḙ̂n da̭t 15%, dêểnh năm 2030 da̭t 25%, fát chiến kác dô thi̭ thi̭ chẩn Vṷ Bán, Mươ̒ng Vỏ va̒ Mươ̒ng Khỏi thew kác kấp dô thi̭.

Thuúc dấi xư̭ fát chiến kuố zwănh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭, hô̭ tư nhân

Vởi xổ lươ̭ng ngă̒i ka̭ng nhê̒w, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh ản nơơng lêênh, kác zwănh ngiḙ̂p (ZN), hơ̭p tác xa̭ (HTX), hô̭ tư nhân (HTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ doỏng kóp kwan tloo̭ng tloong kwả chi̒nh chiến zi̭ch kơ kẩw va̒ tăng tlướng kinh tể, zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i, tăng thu ngân xắch diḙ̂ fương.

Hwiḙ̂n Kim Bôi lan hôô̭ng foong tla̒w nôông zân xán xwất, kinh zwănh zói

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Mă̭nh Hu̒ng, Chú ti̭ch Hô̭i Nông zân hwiḙ̂n Kim Bôi cho hăi: Xác di̭nh foong tla̒w nôông zân thi duô xán xwất - kinh zwănh zói, dwa̒n kết zúp ha̒ la̒ ză̒w pơ̭i zám nge̒w pê̒n bư̭ng la̒ môô̭ch tloong pa foong tla̒w thi duô ká, tloo̭ng tâm.