(HBDT) - La̭c Xơn la̒ hiwḙ̂n rôô̭ng zân dôông, ỏi diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n da̒ vâ̭n zuṷng hiḙ̂w kwá chú chương, di̭nh hưởng kuố tính baw diê̒w kiḙ̂n kṷ thế, tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tloo̭ng tâm, dô̭t fả, ản mắt dêểnh la̒ diếm tlaảng tloong kôông tác kản bô̭, kwán lỉ dất dai, thu hút dâ̒w tư, hiḙ̂n thư̭c hwả kác Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.

Tói tiể - xán vâ̭t buu̒ng kaw Mai Châw

(HBDT) - Tói tiể Mai Châw (tói Noong Luông) bươ̒ lo̭t Top 100 dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ mởi ni tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam. Kác xán fấm, mỏn ăn khi lo̭t Top 100 ản kôông bổ, zởi thiḙ̂w tlêênh kôống thôông tin diḙ̂n tứ kuố Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam (VietKings), Top Viḙ̂t Nam, Tố chức Kí lṷc mo̭l Viḙ̂t twa̒n kâ̒w (VietWorld), tlêênh kác kânh chwiê̒n thôông thuô̭c hḙ̂ thôổng kí lṷc Viḙ̂t Nam, bớ tha kơ hô̭i lởn tí kwáng bả hi̒nh ắnh mỏn ăn, dă̭c xán, zả tli̭ ấm thư̭c Viḙ̂t Nam tloong pơ̭i wa̒i nước.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.

Zwănh ngiḙ̂p dôô̒ng hă̒nh kái thiḙ̂n chí xổ PCI kuố tính năm 2022

(HBDT) - Kết kwá PCI năm 2021 tính ớ thử 61/63 tính, thă̒nh fổ tlêênh kác nước tha̒ thắch thức, i la̒ kơ hô̭i dớ Hwa̒ Bi̒nh thăi dối va̒ fát chiến. Dớ kái thiḙ̂n, nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh kấp tính tloong thơ̒i zan dêểnh . Vươ̒ kwa Hiḙ̂p hô̭i Zwănh ngiḙ̂p (HHZN) tính da̒ kỏ nhửng kiển ngi̭ thắng thẳn , kỏ tỉnh xâi zư̭ng dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương.

Fát chiển ngê̒ nuôi kả lôô̒ng loo̒ng hô̒ hwiḙ̂n Da̒ Bắc – ngi̭ kwiết pớ loo̒ng zân

(HBDT) – Liên tṷc tloong hơn 10 năm kwa, zu̒ kỏ thơ̒I diếm khỏ khăn wê̒l dâ̒w tha, nguô̒n vổn dâ̒w tư mé za di̒nh eenh Dinh Văn Khẳnh ớ xỏm Ké; Xa Văn Moong, ớ xỏm Zưng, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) kôô̒ng ha̒ng chṷc hô̭ tloong xa̭ vẩn kiên tli̒ pơ̭i ngê̒ nuôi kả lôô̒ng tlêênh bu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Bới, chỉnh ngê̒ nuôi kả lôô̒ng zúp kác hô̭ bươ̭t kwa khỏ khăn, tơ̒ng pước bươn lêênh la̒ ză̒w…

Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p xán xwất thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng

(HBDT) - Hưởng dêểnh nê̒n ôông ngiḙ̂p xeenh, thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng, môô̭ch xổ hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ xứ zuṷng kác chể fấm xinh hoo̭c tloong foo̒ng chư̒ rôi, bêḙ̂nh ha̭i va̒ ú fân hư̭w kơ dớ bỏn cho kâl tlôô̒ng. Nhưửng mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p xeenh zúp zám chi fỉ xán xwất, ta̭w nguô̒n thư̭c fấm kheḙch, an twa̒n cho ngươ̒i tiêw zuu̒ng, dôô̒ng thơ̒i ta̭w môi tlươ̒ng khôổng tloong lee̒nh.

Zái ngân tlêênh 117 tí dôô̒ng vổn wăl fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến kinh tể

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NHCXXH) tính, thư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh tỉn zṷng wê̒l fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến KT – XH thew Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP, ngă̒i 30/1/2022 kuố Chỉnh fú, têểnh hết ngă̒i 31/7/2022, twa̒n chi nhẳnh ta̒ cho wăl 3.161 mỏn wăl, kôô̒ng pơ̭i xổ tiê̒n khêênh 117,5 tí dôô̒ng, hwa̒n thă̒nh 70% thew kể hwă̭ch.

Thúc tiển dô̭ hwa̒n thă̒nh zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước

(HBDT) – Kết kwá thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) xḙ dám báw tí thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m bṷ chi ngân xắch thew zư̭ twản, dă̭c biḙ̂t la̒ thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch an xinh xa̭ hô̭i, nhiḙ̂m bṷ KF-AN pơ̭i kác nhiḙ̂m bṷ kấp bắch, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thúc tấi fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Chỉnh bi̒ di̭, Tính wí, HDNZ, WBNZ tính luôn chủ tloo̭ng lă̭nh da̭w, chí da̭w, diê̒w hă̒nh nhiḙ̂m bṷ ni̒ pơ̭i chiến khai kwiết liḙ̂t kác zái fáp thu NXNN. Dôô̒ng thơ̒i chí da̭w tấi mă̭nh kôông tác thôông tin, twiên chwiê̒n, kwán lỉ thu NXNN; Thư̭c hiḙ̂n kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh wê̒l thwể pơ̭i ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin, hiḙ̂n da̭i hwả hḙ̂ thôổng thwể nhă̒m nôông kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ.

Xâi zưư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w xán fấm nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhưửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm, chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng, fát chiến thương hiḙ̂w xán fấm nôông ngiḙ̂p. Nhơ̒ rỉ zúp kwán lỉ tốt hơn wê̒l chất lươ̭ng xán fấm, nơơng kaw khức kă̭nh chănh, hiḙ̂w kwá kinh tể, thu nhâp cho hô̭ n zân, khai thác thể meḙnh kuố dḙ̂ fương.

Vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích kănh tác, xán xwất nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ

(HBDT) - Xán xwất nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ dang la̒ hưởng di ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố kác nước nỏi chuung, tính nỏi riêng. XXHK ta̭w tha xán fấm kheḙch, an twa̒n cho ngươ̒i tiêw zuu̒ng, zúp nôông zân dám báw ản zả thă̒nh, zúp ba̒ kon zám chi fỉ xán xwát.

Fát chiến chăn ruôi tương xưửng tiê̒m năng, lơ̭i thể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa ngă̒nh chăn ruôi tính tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ kỏ nhửng chiến biển tích kư̭c, zả tli̭ ngă̒nh chăn ruôi ngă̒i ka̭ng nơơng kaw. Twi nhiên wiḙ̂c chăn ruôi ko̒n thiểw liên kết, zi̭ch bêḙ̂nh ko̒n xắi tha, wiḙ̂c ưửng zuṷng nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw chươ nhê̒w, la̒ nhửng ra̒w kán la̒ cho ngă̒nh chăn euôi chươ fát chiến tương xêửng tiê̒m năng, lơ̭i thể kuố mêê̒nh.

Xwất khẩw 1 tẩn tlải za̭n Xơn Thwí dâ̒w tiên la̭i thi̭ tlươ̒ng EU

(HBDT) – Ngă̒i 11/8, ta̭i xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi), Xớ NN&FCNT fổi hơ̭p WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi pơ̭i Kôông ti CF nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ FUSA tố chức lḙ̂ xwất ha̒ng chwiển ha̒ng dâ̒w tiên kuố xán fấm tlải za̭n Xơn Thwí la̭I thi̭ tlươ̒ng EU. Zư̭ lḙ̂ xwất ha̒ng kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thơ Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính.

Hwiḙ̂n Mai Châw chủ tloo̭ng fát chiến thương ma̭i, zi̭ch vṷ

(HBDT) - Mai Châw la̒ diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm kuố tính wê̒l fát chién zu li̭ch fái gẳn kôô̒ng thương ma̭i, zi̭ch vṷ (TMZV), dỏ la̒ nhu kâ̒w kuố kác diḙ̂ fương, zwănh ngiḙ̂p, homestay khi̒ dỏn khéch zu li̭ch. Dớ dáp ưửng nhu kâ̒w muô khẳm, ăn oỏng, ngí zươ̭ng kuố zu kheéch, hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp fát chiến TMZV, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tẻ, nơơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n Lương Xơn tấi nhănh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) – Têểnh hết năm 2021, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 10 xán fấm da̭t tiêw chwấn OCOP kấp tính. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm dă̭c tlưng kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w haa̒ng hwả, pớ tâ̒w năm têểnh măi, hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Thôông kwa chương tli̒nh kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).