70 to̒n thú tham za zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất

(HBDT) - Ngă̒i 28/10, ớ Vi̭nh Ngo̒l Hwa, xa̭ Xuổi Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c i ta̒ ziên tha zái thi kăw thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh. Zái nă̒m tloong khuôn khố Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lẩn thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023.

Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản thă̒nh tích kaw nhất ớ zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023

(HBDT) - Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023 bươ̒ ziḙ̂n tha ps thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) têểnh pớ ta̒n kác tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ni la̒ lâ̒n thử 37 zái ản tố tlức kôô̒ng pơ̭i lâ̒n ni̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn bi̭ xếp thử ha̭ng kaw nhất ớ zái.

Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI năm 2023 xḙ ziḙ̂n tha paw ngă̒i 11/11

(HBDT) - Ngă̒i 3/11, Ban Tố tlức Zái Chă̭l Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXXI ngăm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất ta̒n nô̭i zung, tlươ̒ng tli̒nh tố tlức. Ni la̒ zái thế thaw kấp tính.

Xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng: Lan twá foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n tlủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Xa Văn Khiểw, kôông chức văn hwả - xa̭ hô̭i xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) cho hăi: "Ớ xân thế thaw ta̒n kác xỏm, tlư̒ ta̒n ngă̒i mươ xỏ, diê̒w kiḙ̂n thơ̒I tiết chăng kỏ lơ̭i, ko̒n la̭i ngă̒i no̒ mo̭l zân i tâ̭p lwiḙ̂n thế zṷc thế thaw. Ôông ăi i tê̒w ản dố ho̭ tác zṷng kuố thế zṷc thế thaw (TZTT) dổi pơ̭i khức khwé, tinh thâ̒n cho dêênh ăi i ha̒w hửng, hăng hải lwiḙ̂n tâ̭p. Khôông khỉ tlêênh xân ka̭ no̒ i kỏ thiểng kươ̒i, hew kố bṷ, Ta̒n xỏm: Ha̭, Chum Nươ, Chiê̒ng Kang, Na̒ Mươ̒I la̒ ta̒n xỏm kỏ foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n xôi nối hơn ká thắi”.

Thế thaw Hwa̒ Bi̒nh khới xắc

(HBDT) – Tính hwa luôn kwan tâm fát chiến foong tla̒w thế zuṷc thế thaw (TZTT), vi̒ thể ma̒ thế thaw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ nhê̒w thee̒nh kôông. Nó la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ nhưửng ngươ̒i la̒ kôông tác thế thaw kuố tính kwiết tâm vươn lêênh nhê̒w muṷc tiêw kaw hơn, xa hơn, tưư̒ng bước khắng di̭nh vi̭ thể tlêênh dẩw tlươ̒ng thế thaw kwuốc za va̒ khu vưư̭c.

Khwáng 500 bâ̭n dôô̭ng biên tham zư̭ Zái Xe ta̭p foong tla̒w tính Hwa̒ Bi̒nh bớ hôô̭ng lâ̒n thử II, năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 8/10, ớ Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Xớ VH,TT&ZL tố tlức Zái Xe ta̭p foong tla̒w tính Hwa̒ Bi̒nh bớ hôô̭ng lâ̒n thử II, năm 2023 cheenh Kúp Viḙ̂t Fáp.

Zái thi kâw kả thế thaw ớ bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh teénh tố tlức paw ngă̒i 28/10

(HBDT) - Ngă̒i 27/9, ớ xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c), Ban Tố tlức (BTT) Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023 tố tlức ho̭p BTT Zái thi kâw kả thế thaw ớ bu̒ng loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (tố tlức ớ xa̭ Xuổi Hwa) tí tliến khai la̒ ta̒n kác nhiḙ̂m bṷ liên kwan têểnh kôông tác tố tlức zái.

Ki̒ boo̭ng boỏng chwiê̒n ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khăw khânh 10 năm nô̭ lư̭c, boỏng chwiê̒n ỉ pả TF Hwa̒ Bi̒nh mởi kỏ thế gi thên mêê̒nh paw thă̒nh tích kaw nhất ớ ta̭i dẩw tlươ̒ng zeenh zả kấp tính - zái Bô di̭ch boỏng chwiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023.

Tlươ̒ng Năng khiểw, hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i thi dẩw thế zṷc thế thaw khai záng năm hoo̭c 2023 - 2024

(HBDT) - Tlươ̒ng Năng khiểw, hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i thi dẩw thế zṷc thế thaw tố tlức khai záng năm hoo̭c 32023 - 2024.

Bu̒i Văn Hiḙ̂p - gương mă̭t tiê̒m năng kuố thế thaw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Dé năm 2007 ta̭i xa̭ vuu̒ng kaw Ngố Luông (Tân La̭c), Bu̒i Văn Hiḙ̂p la̒ kương mă̭t tlé, da ta̒i, chi̭u khỏ tâ̭p liḙ̂n dớ fát chiến ta̒i năng thế thaw. Gẳn bỏ kôô̒ng thế thaw thă̒nh tích kaw khwáng hơn 4 năm, Bu̒i Văn Hiḙ̂p da̒ gă̭t hải ản nhaửng tẩm hwi chương kwỉ zả.

Bể ma̭c zái Bô di̭ch boỏng chwiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 16/9, ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn, Xớ VH,TT&ZL kôô̒ng pơ̭i WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố tlức bể ma̭c zái Bô di̭ch boỏng chwiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023.

Niê̒m hi voo̭ng mởi kuố môn vo̭ Karate

(HBDT) - Bớ đa̒w năm 2023 dêểnh chi̒ ni̒, ó chí riêng Karate thă̒nh tích kaw ma̒ ká foong tla̒w dê̒w da̭t ản nhê̒w thee̒nh kôông. Kết kwá rỉ dang vớ tha niê̒m hi voo̭ng mởi cho Karate Hwa̒ Bi̒nh.

Hwa̒ Bi̒nh dwa̭t 3 hwi tlương dôô̒ng ớ Zái bô di̭ch kác kâw la̭c bô̭ Karate kuốc za lâ̒n thử XXIII

(HBDT) - Ớ thă̒nh fổ Buôn Ma Thuô̭t (Dắk Lắk), Kṷc Thế zṷc thế thaw fổi hơ̭p pơ̭i Xớ Văn hwả, Thế thaw &Zu li̭ch tính Dắk Lắk bươ̒ tố tlức Zái bô di̭ch ta̒n kác kâw la̭c bô̭ Karate kuốc za lâ̒n thử XXIII, năm 2023.

Xa̭ Ngoo̭c Lâw tấi mă̭nh foong tla̒w thế zṷc thế thaw

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) ản kwan tâm tấi mă̭nh, da̭t ản tư̒ thă̒nh tích, kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé tinh thâ̒n cho mo̭l zân.

Chị Lê Thi̭ Kiê̒w - ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho thế thaw

(HBDT) - Kỏ niê̒m dam mê kôô̒ng thế thaw bớ rét, xuốt nhưửng năm wa, chi̭ Lê Thi̭ Kiê̒w, xỏm Dôô̒ng Fủ, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn) ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho xơ̭ fát chiến kuố foong tla̒w thế zuṷc, thế thaw (TZTT)

Hwa̒ Bi̒nh zee̒nh ản 3 hwi tlương dôô̒ng ớ Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023

(HBDT) - Ớ thă̒nh fổ Da̒ Nă̭ng bươ̒ ziḙ̂n tha Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023. Zái dẩw thu hút khânh 180 bâ̭n dôô̭ng biên têểnh pớ 27 tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên cheenh ta̒i ớ 10 nô̭i zung ôông tưở (ta̒n ha̭ng kân 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, trên 109kg) kôô̒ng pơ̭i 10 nô̭i zung ỉ pả (ta̒n ha̭ng kân 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, trên 87kg).

Xa̭ Ngoo̭c Xơn xôi nối foong tka̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Chúc, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) cho mắt: Foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH) ớ diḙ̂ fương da̒ gẳn kêt nhê̒w kuô̭c vâ̭n dôô̭ng, fát hwi vai tlo̒ chí da̭w, tố chức hwa̭t dôô̭ng kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế va̒ tỉnh tư̭ kwán kuố ngươ̒i zân tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Kải pui pớ tloong foong tla̒w thế zṷc thế thaw ớ xa̭ bu̒ng kaw Ngố Luông

(HBDT) - Ngố Luông la̒ xa̭ bu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Ta̒n năm kwa, kôô̒ng pơ̭i tâ̭p tlung lă̭nh da̭w fát tliến kinh tể, kấp wí, tlỉnh kwiê̒n xa̭ kwan tâm chăm lo tơ̒I khôổng văn hwả, ti̒nh thâ̒n cho Nhân zân. Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n tlủng kuố xa̭ lan tha hôô̭ng tlô̭m hết, fát tliến ká piê̒l hôô̭ng pơ̭i kế ká piê̒l khu.