Kơm lam Mươ̒ng Dôô̭ng – xán fấm ản chưửng nhâ̭n da̭t chwấn OCOP 3 khaw la̒ mỏn ăn gẳn kôô̒ng văn hwả tỉn ngươ̭ng kuố mo̭l Mươ̒ng Dôô̭ng. Thew kwan niḙ̂m kuố mo̭l dơ̒i hơ, nhơ̒ mươ thwâ̭n, xỏ hwa̒, muô̒ ma̒ng tươi tốt mḙ̂ kỏ ản hô̭t kảw néw, hơm. Kơm lam ản koi nhơ la̒ thă̒nh kwá khâw môô̭ch năm law dô̭ng vất vá, la̒ mỏn ăn chăng thế thiểw mối khi̒ Thết dêểnh, Xwân wê̒l…

Chăng tlú kwan pơ̭i bâ̭nh za̭i

Tloong 2 năm (2021 - 2022), tlêênh diḙ̂ pa̒n tính chăng ản dố tlươ̒ng hơ̭p mo̭l chít bi̒ bâ̭nh za̭i. Mé, năm 2023 pơ̭i tâ̒w năm 2024 ản dố 2 tlươ̒ng hơ̭p ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn chít zo bi̭ chỏ za̭i kẳnh. Thư̭c tể di̭ zoỏng lêênh hô̒i chuông keénh bảw, kâ̒nt â̭p tlung tliếnk hia ngiêm túc wiḙ̂c tiêm vắc xin foo̒ng za̭i cho ta̒n chỏ, me̒w. Tảng pô̭ la̒, fái diê̒w tli̭ fơi nhiḙ̂m bâ̭nh za̭i ngăl khăw khi bi̭ chỏ, me̒w ngi la̒ za̭i ka̒w, kẳnh.

Tlảng lêênh Khwan Zṷ

Tloong khôông khỉ mơơ̒ng Dáng, mơơ̒ng Xwân, dâ̒n tôi wê̒l thăm "diḙ̂ chí dó” thôn Hwa̒ng Dôô̒ng, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí), dươ̭c thă̒nh lâ̭p tố chứ Dáng Kôô̭ng xán dâ̒w tiên kuố tính.. Tư̭ ha̒w 94 muô̒ Xwân kỏ Dáng, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân tloong xa̭ tiếp tuṷc fát hwi chiê̒n thôổng kắch ma̭ng vé vang, do̒n kết, xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng fát chiến

Vươn kaw ta̭i ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kwuốc za tluung hoo̭c fố thôông năm hoo̭c 2023 – 2024

Tloong ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kwuốc za THFT năm hoo̭c 2023 – 2024, tính ha kỏ 41 hoo̭c xinh dwa̭t zái, tloong rỉ 1 hoo̭c xinh dwa̭t zái nhất môn Li̭c xứ. Ni la̒ xư̭ fẩn khới kuố ngă̒nh Zaw zuṷc tính nha̒ khâw 9 năm chươ ză̒nh ản zái nhất kwa kác ki̒ thi.

Dám báw an twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm tloong zi̭p Thết Ngwiên dản

Kuổi năm, nhu kâ̒w muô paảnh thư̭c fấm, ha̒ng hwả kỏ xu hưởng tăng kaw cho dêênh bẩn dê̒ an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản mo̭l zân kwan tâm. Tí dám báw an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương zất tlủ tloo̭ng.

Thăi tối nếp ngi̭, kắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng i ta̒ chăng ko̒n la̒ kải xa la̭ dổi pơ̭i pa̒ kon bu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch chăng chí kóp fâ̒n báw bḙ̂ pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả bổn kỏ, mo̒ ko̒n zúp mo̭l zân fát tliến kinh tể tlêênh meénh tất kwêl hương.

Thăi dối nếp ngi̭, kăắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng chăng ko̒n xa la̭ mân ba̒ kon vuu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch kóp fâ̒n báw vḙ̂ va̒ fát hwi bán xắc văn hwả vổn kỏ ma̒ ko̒n zúp ngươ̒i zân fát chiến kinh tể tlêênh kwê hương.

Chung thăi chăm lo Thết cho mo̭l nge̒w

Ta̒n ngă̒i khânh Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, ta̒n hwa̭t dôô̭ng chăm lo, tlơ̭ zúp za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn, thăm hói mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch ma̭ng, dôô̭ng biên, ho̭ tlơ̭ mo̭l dôô̭ng, mo̭l nge̒w ản tliến khai khu hôô̭ng tlêênh fa̭m bi ká thắi tính pơ̭i tư̒ hi̒nh thức thiết thư̭c.

Xwân wê̒l tlêênh xỏm Khuô̭c

Wê̒l xỏm Khuô̭c, xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn) ta̒n ngă̒i záp Thết ản hwa̒ mêê̒nh paw khôông khỉ pui thươi , fẩn khới tỏn cha̒w năm mởi kuố pa̒ kon nơi ni. Zoo̭c hal pên ta̭ng khả nha̒ kướ xâi zư̭ng khang tlang, tất dai tlu̒ fủ… Têh măi, thu nhâ̭p bi̒nh kwân tâ̒w mo̭l ớ xỏm Khuô̭c ản 41 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 0,9%, tơ̒i khôổng mo̭l zân chăng tlâ̒ng ản kái thiḙ̂n. Ít ăi hăi dẳi tlước di̭, xỏm Khuô̭c tơ̒ng la̒ 1 tloong 36 thôn, bán dă̭c biḙ̂t khỏ khăn nhất kuố tính Hwa̒ Bi̒nh.

Diḙ̂n tlảng zoong muô̒ Xwân dêểnh khởm

Vởi xư̭ hổ chơ̭ kuố ngă̒nh diḙ̂n, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha kỏ thêm môô̭ch xổ tiển ảng khả "Thắp tlảng da̒ng kwê” ản xâi zưư̭ng tlước thê̒m năm mởi. Diê̒n tlảng, muô̒ Xwân nhơ dêểnh khởm hơn kôô̒ng kác thôn, xỏm ản hướng lơ̭i.

Chăm lo Thết cho kôông nhân law dôô̭ng khu kôông ngiḙ̂p

"Thết xun vâ̒i – Xwân chiê xé” vởi fương châm "Tất ká dwa̒n viên va̒ ngươ̒i law dôô̭ng (NLD) dê̒w kỏ Thết”. Dỏn xwân Záp Thi̒n 2024, kuu̒ng mân kác kấp kôông dwa̒n tloong tính, nhêw zwănh ngiḙ̂p (ZN) va̒ kôông dwa̒n kơ xớ (KDKX) da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chiến khai ká hwa̭t dôô̭ng chăm lo Thết cho kôông nhân law dôô̭ng (KNLD), ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ NLD va̒ kôông dwa̒n kơ xớ (KDKX) da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chiến khai kác hwa̭t dôô̭ng chăm lo Thết cho kôông nhân law dôô̭ng (KNLD), ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ NLD ản bui xwân, dỏn Thết bên za di̒nh tloong khôông khỉ bui bé, dâ̒m ẩm, dú dâ̒i…

Hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭

Nhă̒m chuung thăi zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ (RTN), tính xác di̭nh tăng kươ̒ng foo̒ng ngươ̒ va̒ kiếm xwát ô nhiḙ̂m, kwán lỉ chất thái kuu̒ng fát chiến kơ xớ ha̭ thơơ̒ng môi tlươ̒ng dô thi̭ va̒ nôông thôn; chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng kác khu tải chể va̒ xứ lỉ rác thái kỏ kôông ngḙ̂ tiên tiển.

Báw bḙ̂ khức khwé tloong ka̭ nhiḙ̂t dô̭ thuổng

Ta̒n ngă̒i bươ̒ kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha chả thẳn, chả ha̭i. Nhiḙ̂t dô̭ zám thuổng khu i ta̒ ắnh hướng têểnh kuô̭c khôổng mo̭l zân, ti̒nh tla̭ng mo̭l bắc bâ̭nh paw bânh biḙ̂n thăm khảm tăng lêênh, tảng kế la̒ mo̭l kaw thuối, dét nhó.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ză̒nh nhê̒w kwan tâm, chăm xoóc tlé em

Hwiḙ̂n La̭c Xơn ka̭ ni̒ kỏ khânh 33.700 tlé em, tloong rỉ, 298 tlé em kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t, tlêênh 10.300 tlé em ngwi kơi bi̭ hwa̒n kắnh khỏ khăn, 220 kon rét khôổng tloong za di̒nh bổ mḙ̂ di la̒ ăn xa, 550 rét kôi bổ hwă̭c kôi mḙ̂. Nhưửng năm kwa, kôông tác chăm xoóc, zảw zuṷc tlé em luôn ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n bớ hwiḙ̂n dêểnh kơ xớ kwan tâm thưư̭c hiḙ̂n.

Nôông zân xỏm Kim Bắc tất ba̭t chăm xoóc ta̒w bṷ Thết

Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n 2024 tang têểnh khânh. Ta̒n ngă̒i ni̒, ta̒n kác nha̒ lôông ta̒w ớ xỏm Kim Bắc, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) pui nhô̭n pơ̭i kôông wiḙ̂c chăm xoóc, kắch tiế kee̒nh, thuốch lả cho hwa ta̒w khwe xắc dủng zi̭p Thết Ngwiên dản.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Ta̭m zư̭ 41 thu̒ng mứt Thết chăng ho̭ nguô̒n kôốc, xwất xử

Lảng khởm 9/1, Dô̭i Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l hi̒nh xư̭ - kinh tể - ma twỉ, Kâng an hwiḙ̂n Kim Bôi kôô̒ng pơ̭I Dô̭i Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng khổ 3, Kâng an xa̭ Vi̭nh Dôô̒ng kiếm tla kơ xớ xán xwất kinh zwănh Hiểw Thwỉ ớ xỏm Khôổng, xa̭ Vi̭nh Dôô̒ng zo pa̒ Dă̭ng Thi̭ Mai la̒ chú.

Năm 2024, tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác zân tôô̭c

Khuô̭ng 9/1, Ban Zân tôô̭c tính tố tlức Hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác zân tôô̭c năm 2023, tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2024. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính.

Ngă̒nh Zảw zṷc tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2024

Ngă̒i, 9/1, Xớ Zảw zṷc pơ̭i Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố tlức Hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác năm 2023, xơ kết hoo̭c ki̒ I năm hoo̭c 2023 - 2024 kôô̒ng pơ̭i tliến khai nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm năm 2024, hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 2023 - 2024. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính zư̭ pơ̭i chí da̭w hô̭i ngi̭.

Kâng an biên bản chwiên tlắch zṷng kám

La̒ kâng an biên bản chwiên tlắch fổ Chẳi thuô̭c Kâng an thi̭ tlẩn Vṷ Bán, hwiḙ̂n La̭c Xơn, eenh Bu̒i Văn Thă̒nh ka̭ no̒ i nêw kaw tlắch nhiḙ̂m, tích kư̭c ho̭ tlơ̭ lư̭c lươ̭ng Kâng an tlỉnh kwi dẩw tlănh foo̒ng, chẩng thô̭i fa̭m, dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n. Kôô̒ng pơ̭i thă̒nh tích xwất xắc, eenh ản kấp tlêênh tư̒ lâ̒n khen thướng, ản nhân zân tin ươ, kwỉ mển.

Tlướng Kôông an xa̭ la̒ thew lơ̒i Bác ră̭i

Thẩm nhwâ̒n 6 dê̒w Bác Ho̒ ră̭i Kôông an nhân zân, Da̭i wỉ Hwa̒ng Văn Bă̭ch, Tlướng Kôông an xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ vâ̭n zuṷng xaảng ta̭w baw thưư̭c tể ớ diḙ̂ fương. Xâw xát ớ kơ xơ, nẳm chắc diḙ̂ ba̒n, Da̭i wỉ Hwa̒ng Văn Bă̭ch tưư̒ng bước xâi zưư̭ng thể tlâ̭n an ninh vưưng chắc, chú dôô̭ng foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m bớ khởm, bớ xa. Bớ diḙ̂ fương fưức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ (ANCT) Nhwâ̭n Chă̭ch kỏ nhê̒w dô̭t fả tloong fát chiến KT-XH.