Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”. 

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng .

Khânh 236.000 hoo̭c xinh, xinh biên tloong tính nô nức pước paw năm hoo̭c mởi 2023 - 2024

(HBDT) - Lảng khởm hôm măi (5/9), kôô̒ng pơ̭i khwáng 23 tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước tỏn cha̒w ngă̒i hô̭i "Twa̒n zân zoong dét têểnh tlươ̒ng”, khânh 236.000 hoo̭c xinh, xinh biên tloong tính nô nức pước paw năm hoo̭c 2023 - 2024.

Ôông Bu̒i Văn Kwiể - ngươ̒i kỏ wi tỉn nêw kương tlảng tloong kôô̭ng dôô̒ng tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Ản nhân zân xỏm Ba̭i Tlang, xa̭ Dôông Lai (Tân Lạc) tỉn nhiệm bâ̒w la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT), bớ năm 2016 dêểnh chi̒ ni̒, ôông Bu̒i Văn Kwiể luôn fát hwi vai tlo̒ "kâ̒w nổl" zươ̭ Dáng, Chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương. Vởi nhưửng doỏng kóp cho kôô̭ng dôô̒ng, ha̒ng năm, ôông Kwiể vinh zư̭ ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương biếw zương tloong kác foong tla̒w thi duô. Ôông ản kác kấp thấm kwiê̒n tli̒nh Thú tưởng Chỉnh fú tă̭ng bă̒ng khen ta̭i Chương tri̒nh biếw zương, tôn vinh NKWT tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ to̒n kwuốc năm 2023.

Tích kưư̭c thi duô "Xâi zưư̭ng ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam thơ̒i da̭i mởi"

(HBDT) - Fát hwi chiê̒n thôổng iêw nước va̒ fấm chất tốt dḙp ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam, fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh da̒ va̒ dang xâi zưư̭ng hi̒nh ắnh fṷ nư̭ thơ̒i da̭i mởi, năng dôô̭ng, xảng ta̭w, kỏ tlắch nhiḙ̂m kôô̒ng za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh nguô̒n nhân lư̭c kwan tloong tloong fat chiến KT-XH kuố tính.

Hô̭i Dôông i tính tâ̭n tâm báw vḙ̂, chăm xoóc khưức khwé nhân zân

(HBDT) - Hô̭i Dôông i tính Hwa̒ Bi̒nh Bi̒nh lf môô̭ch tloong nhưửng thă̒nh viên kuố Liên hiḙ̂p kác hô̭i KH&KT tính. Nhưửng năm kwa, Hô̭i Dôông i da̒ chủ tloo̭ng tiên chiê̒n kản bô̭, hô̭i viên chấp hă̒nh tốt chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước va̒ fáp lêḙ̂nh hă̒nh ngê̒ i zươ̭c. Hướng ưửng kác foong tla̒w thi duô, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chwiên môn, kóp fâ̒n chăm xoóc khức khwé nhân zân va̒ la̒ tốt kôông tác i tể kôô̭ng dôô̒ng.

Dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fát chiến KT-XH vuu̒ng zân tôô̭c

(HBDT) - Wí ban nhân zân tính vươ̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 1231/UBNZ - KTN chí da̭w dái leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za fát chiến KT-XH vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) va̒ miê̒n nủi.

Bước chiến mởi ớ Mươ̒ng Wang

(HBDT) - Do̒n kết, chú dôô̭ng, vươ̭t thắch thức, Dáng bô, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒, va̒ dang thưư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKDH) lâ̒n thử XIII kuố Dáng, NKDH Dáng bô̭ tính va̒ Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 .

Tlàng tlai bán Khem kwiết tâm la̒ ză̒w tlêênh kwêl hương

(HBDT) - Tá kôông wiḙ̂c kỏ thu nhâ̭p kaw, tla̒ng thănh niên mo̭l Tă̒i - Lo̒ Văn Twất (TN 1994) kwiết di̭nh tlớ wê̒l kwêl hương lâ̭p ngiḙ̂p. Khới ngiḙ̂p pớ mô hi̒nh kinh tể tôống hơ̭p kôô̒ng pơ̭i chăng ít khỏ khăn, mé Twất kỏ di̭nh hưởng cho tluổ mêê̒nh.