(HBDT) - Năm 2022, Ngi̭ kwiết Tính wí dê̒ tha mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể da̭t 9% tlớ lêêng. Nhưng do ti̒nh hi̒nh kinh tể thể zởi va̒ tloong nước kỏ tứ khỏ  khăn do di̭ch Covid-19, thi̭ tlướng tiêw thṷ haa̒ng hwả khỏ, zả xăng tăăng ánh hưởng tê hwa̭t dôô̭ng kuố kác thăă̒nh fâ̒n kinh tể, rêêng kác khaảng tấw năm, tăăng tlướng kinh tể kuố tính châ̭m xo vởi mṷc tiêu dế tha.

 

Kôông ti văl GGS, KCN Xôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh). 

Vi̒ thỉa, thúc tểi, tăng tốc dô̭ tăng tlướng kinh tể tloong thơ̒i zan ko̒n la̭i kuố năm 2022 va̒ kác năm tiếp thew tế bu̒ dắp la̭i chí tiêw chua da̭t ản va̒ da̭t mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể (GRDP) bi̒nh kwân 5 5 năm 2021 – 2025 thew ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII dê̒ tha 9%... la̒ mṷc tiêu, nhiḙ̂m vṷ ha̒ng dấw ản Tính wí, UBNZ tính tâ̭p tluung la̭nh da̭w, chỉ da̭w.

Tế ta̭w nê̒n moỏng fát tliến KT-XH, tăăng tlướng kinh tể, Bỉ thư Tính wí Ngô Văn Twẩn chí da̭w tếi nhanh tiển dô̭ lâ̭p, tlính kấp thấm kwê̒n fê dwiḙ̂t môô̭ch xổ kwi hwă̭ch kwan tloo̭ng. UBND tính chí da̭w kác xở, ban, ngă̒nh chức n, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tâ̭p tluung thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản kơ kẩw la̭I kinh tể gẳn vởi tối mởi mô hi̒nh tăăng tlướng va̒ kác dê̒ ảnkuố Tính wívê̒ fát tliến kết kấw ha̭ tââ̒ng, li̭nh vư̭c nôông ngiḙ̂p, CN-TTCN, di̭ch vṷ… Hwi dôô̭ng ngwuô̒n lư̭c tiếp tṷc dâ̒w tư, fát tliến ha̭ tââ̒ng kác khu, cṷm kôông ngiḙ̂p la̒ kơ xớ thu hút dâ̒w tư thử kấp. Pên keḙng rỉ, tính tkiến khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t kác chỉnh xách kích kâ̒w, fṷc hô̒i du li̭ch.

 

Vởi viḙ̂c tliến khai dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t kác zái fáp, 6 khaảng tấw năm nay, KT-XH kuố tính kỏ chwiến biển tích kư̭c, môô̭ch xổ li̒nh vư̭c tăăng tlướng khả. Cṷ thế, tăăng tlướng kinh tể ước da̭t 5,13%. Zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p ước da̭t 25.637 tí dôô̒ng, tââng 16,8% xo vởi kôống ki̒ năm tlước. Tống khéch zu li̭ch têểng tính ước da̭t 1,68 tliḙ̂u dôống, tăăng 99,6% xo vởi kôống ki̒ năm tlước. Twi nhiên, zái ngân vổn dấw tư ko̒n tư̒ khỏ khăn, vưởng zái foỏng mă̭t păă̒ng tư̒ dư̭ ản… kâ̒n tâ̭p tluung zái kwiết.


 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).

Hơ̭p tác xa̭ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.