(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng kuố HTX ngă̒i ka̭ng năng dôô̭ng va̒ dối mởi, hưởng baw zi̭ch vṷ hổ chơ̭ thă̒nh viên, nhê̒w mô hi̒nh liên kết zươ̭ HTX kôô̒ng zănh ngiḙ̂p, hô̭ thănhg viên tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Thu nhâ̭p bi̒nh kwân kuố ngươ̒i law dôô̭ng la̒ wiḙ̂c tloong HTX zi̭ch vṷ chăn ruôi Twẩn Chwiê̒n, xa̭ Fủ Thă̒nh (La̭c Thwí) da̭t bớ 7 - 9 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. 

Ka̭ ni̒ to̒n tính kỏ tlêênh 470 HTX, kỏ 6.203 thă̒nh viên. 6 khaảng dâ̒w năm năi, zwănh thu HTX ước da̭t 1,17 tí dôô̒ng, lơ̭i nhwâ̭n bi̒nh kwân 127 tliḙ̂w dôô̒ng/ JTX; thu nhâ̭p 1 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên da̭t 4,24 tliḙ̂w dôôngf/ ngươ̒i/ khảng. Kác HTX xa̭ da̒ linh hwa̭t fát chiến thew hưởng da ngă̒nh ngê̒, leenh, nhă̭i nẳm bắt nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng dớ dâ̒w tư fát chiến XX-KZ. Dă̭c biḙ̂t kác HTX hwa̭t dôô̭ng tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p tưư̒ng bước fát chiến thew hưởng hiḙ̂n da̭i, áp zuṷng KHKT tiên tiển, kác kwi chi̒nh xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hă̭w kơ nhơ: HTX chuỏi Viba (Lương Xơn) ta̭w wiḙ̂c la̒ cho khwáng 30 law dôô̭ng diḙ̂ fương, mức thu nhâơ̭ 6 tliḙ̂w dôô̒ng / ngươ̒i/ khảng; HTX Ha̒ Foon (Kaw Foong) ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 70 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, mức thu nhâ̭p 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. HTX Mươ̒ng Dôô̭ng (Kim Bôi) ta̭w wiḙ̂c la̒ cho khânh 300 law dôô̭ng, thu nhâ̭p bi̒nh kwân da̭t 4,5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng...

Eenh Châ̒n Văn Twiến, Zảm dôốcHTX Loong Viên, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) chiê xé: HTX Loong Viên chwiên măi za kôông xán fấm thủ nhô̒i bôông dớ xwất khấw la̭i Tluung Kwuốc. Ka̭ ni̒ HTX kỏ 150 mẳi măi thư̭c hiḙ̂n liên kết kác HTX, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zo rỉ nhu kâ̒w tiến zuṷng law dôô̭ng kuố HTX rất kaw, khwáng va̒i tlăm law dôô̭ng. Ka̭ ni̒ kỏ khwáng 100 law dôô̭ng dang la̒ wiḙ̂c ta̭i HTX kỏ mức lương bớ 4-6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. HTX thư̭c hiḙ̂n da̒w ta̭w kỉ thwâ̭t cho law dôô̭ng tlước khi kỉ hơ̭p dôô̒ng. Law dôô̭ng ản HTX doỏng báw hiếm, thăm hói khi dâw ổm va̒ ản ngí fép thew kwi di̭nh.

Dôô̒ng chỉ Châ̒n An Di̭nh, Chú ti̭ch Liên minh HTX tính cho mắt: Nhưửng năm khânh ni, HTX fát chiến ká wê̒l xổ lươ̭ng va̒ chất lươ̭ng. Wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p kác HTX mởi ản chủ tloo̭ng hơn ta̭i kác xa̭ vuu̒ng xâw, vuu̒ng xa. 65% xổ xa̭ kỏ HTX da̒ doỏng kóp tích kư̭c cho xư̭ fát chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p va̒ xâi zưư̭ng NTM. Nhê̒w HTX vươn lêênh, dối mởi fương thức hwa̭t dôô̭ng; XX-KZ thew hưởng da ngă̒nh ngê̒; kwan tâm chiến khai xâi zưư̭ng kác mô hi̒nh HTX kiếw mâ̭w gẳn kôô̒n chuô̭i zả tli̭. Kwa rit kóp fâ̒n lởn tloon ta̭w wiḙ̂c la̒, nơơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.

Zwănh ngiḙ̂p dôô̒ng hă̒nh kái thiḙ̂n chí xổ PCI kuố tính năm 2022

(HBDT) - Kết kwá PCI năm 2021 tính ớ thử 61/63 tính, thă̒nh fổ tlêênh kác nước tha̒ thắch thức, i la̒ kơ hô̭i dớ Hwa̒ Bi̒nh thăi dối va̒ fát chiến. Dớ kái thiḙ̂n, nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh kấp tính tloong thơ̒i zan dêểnh . Vươ̒ kwa Hiḙ̂p hô̭i Zwănh ngiḙ̂p (HHZN) tính da̒ kỏ nhửng kiển ngi̭ thắng thẳn , kỏ tỉnh xâi zư̭ng dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương.

Fát chiển ngê̒ nuôi kả lôô̒ng loo̒ng hô̒ hwiḙ̂n Da̒ Bắc – ngi̭ kwiết pớ loo̒ng zân

(HBDT) – Liên tṷc tloong hơn 10 năm kwa, zu̒ kỏ thơ̒I diếm khỏ khăn wê̒l dâ̒w tha, nguô̒n vổn dâ̒w tư mé za di̒nh eenh Dinh Văn Khẳnh ớ xỏm Ké; Xa Văn Moong, ớ xỏm Zưng, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) kôô̒ng ha̒ng chṷc hô̭ tloong xa̭ vẩn kiên tli̒ pơ̭i ngê̒ nuôi kả lôô̒ng tlêênh bu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Bới, chỉnh ngê̒ nuôi kả lôô̒ng zúp kác hô̭ bươ̭t kwa khỏ khăn, tơ̒ng pước bươn lêênh la̒ ză̒w…

Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p xán xwất thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng

(HBDT) - Hưởng dêểnh nê̒n ôông ngiḙ̂p xeenh, thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng, môô̭ch xổ hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ xứ zuṷng kác chể fấm xinh hoo̭c tloong foo̒ng chư̒ rôi, bêḙ̂nh ha̭i va̒ ú fân hư̭w kơ dớ bỏn cho kâl tlôô̒ng. Nhưửng mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p xeenh zúp zám chi fỉ xán xwất, ta̭w nguô̒n thư̭c fấm kheḙch, an twa̒n cho ngươ̒i tiêw zuu̒ng, dôô̒ng thơ̒i ta̭w môi tlươ̒ng khôổng tloong lee̒nh.

Zái ngân tlêênh 117 tí dôô̒ng vổn wăl fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến kinh tể

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NHCXXH) tính, thư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh tỉn zṷng wê̒l fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến KT – XH thew Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP, ngă̒i 30/1/2022 kuố Chỉnh fú, têểnh hết ngă̒i 31/7/2022, twa̒n chi nhẳnh ta̒ cho wăl 3.161 mỏn wăl, kôô̒ng pơ̭i xổ tiê̒n khêênh 117,5 tí dôô̒ng, hwa̒n thă̒nh 70% thew kể hwă̭ch.