(HBDT) - Thew bảw kảw kuố Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NHCXXH) tính, thư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh tỉn zṷng wê̒l fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến KT – XH thew Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP, ngă̒i 30/1/2022 kuố Chỉnh fú, têểnh hết ngă̒i 31/7/2022, twa̒n chi nhẳnh ta̒ cho wăl 3.161 mỏn wăl, kôô̒ng pơ̭i xổ tiê̒n khêênh 117,5 tí dôô̒ng, hwa̒n thă̒nh 70% thew kể hwă̭ch.


Thư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh cho wăl fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến kinh tể theo Ngi̭ Kwiết xổ 11/NQ/CP kuố Chỉnh fú, têểnh hết khaảng 7/2022, Chi nhẳnh NHCXXH tính ta̒ zái ngân tlêênh 117 tí dôô̒ng. 

Tloong di̭, chương tli̒nh cho wăl hô̭ tlơ̭ ta̭w wiḙ̂c la̒, zwi tli̒ pơ̭i bớ rôô̭ng wiḙ̂c la̒ ta̒ zái ngân 100 tí dôô̒ng, kôô̒ng tlêênh 2 ngi̒n mỏn wăl; chương tli̒nh cho wăl nha̒ ớ xa̭ hô̭i ta̒ zái ngân tlêênh 66,8 tí dôô̒ng, kôô̒ng pơ̭i 159 mỏn wăl; zái ngân tlêênh 9,5 tí dôô̒ng cho wăl hoo̭c xinh, xinh biên kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn muô mẳi tỉnh; cho wăl 13 kơ xớ mâ̒m non, tiếw hoo̭c wa̒i kôông lâ̭p ắnh hướng bới Covid-19 pơ̭i xổ tiê̒n tlêênh 1 tí dôô̒ng.

Thew NHCXXH tính, bươ̒ kwa, chi nhẳnh ta̒ tiển hă̒nh ra̒ xwát nhu kâ̒w wăl vổn chương tli̒nh cho wăl fṷc hô̒i pơ̭i fát chiến kinh tể kôô̒ng nhu kâ̒w wăl mởi la̒ 145,9 tí dôô̒ng. Tloong di̭, chương tli̒nh cho wăl nha̒ ớ xa̭ hô̭i kỏ nhu kâ̒w ká nhất, vởi 137 tí dôô̒ng. Zấp ni̒, chi nhẳnh tiếp tṷc tâ̭p tluung chiến khai kác chương tli̒nh cho wăl thew Ngi̭ kwiết xổ 11/NQ-CP kuố Chỉnh fú dám báw ki̭p thơ̒i, dủng dổi tươ̭ng thṷ hướng.


KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.