(HBDT) - Kết kwá PCI năm 2021 tính ớ thử 61/63 tính, thă̒nh fổ tlêênh kác nước tha̒ thắch thức, i la̒ kơ hô̭i dớ Hwa̒ Bi̒nh thăi dối va̒ fát chiến. Dớ kái thiḙ̂n, nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh kấp tính tloong thơ̒i zan dêểnh . Vươ̒ kwa Hiḙ̂p hô̭i Zwănh ngiḙ̂p (HHZN) tính da̒ kỏ nhửng kiển ngi̭ thắng thẳn , kỏ tỉnh xâi zư̭ng dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương.


Chể biển thức ăn za xúc ta̭i Kôông ti TNHH Twẩn Minh, xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch (Lương Xơn) 

Thew ôông Ngwiḙ̂n Kaw Xơn, Chú ti̭ch HHZN tính, wa̒i kác ngwiên nhân chú kwan kâ̒n khắc fṷc da̒ ản fân tích, deẻnh zả, kỏ nhửng ngwiên nhân kheéch kwan kwan tloo̭ng la̒ năm vươ̒ rô̒i tính ản dâ̒w tư hḙ̂t thôổng ảng khả fát chiến baw nhê̒w khu vư̭c kwan tloo̭ng, nhê̒w tiê̒m năng nhơ: khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ bi̒nh, kác khu ngí zươ̭ng khwảng noỏng ớ La̭c Xơn, Kim Bôi... Zo rỉ nhê̒w nha̒ dâ̒w tư dêểnh thi̒m hiếw, ngiên kửw dớ dâ̒w tư. Năm 2021, tính kwiết di̭nh chú chương dâ̒w tư , kấp zẩi chưửng nhân dăng kỉ dâ̒w tư cho 44 zư̭ ản, tôống xổ vổn khwáng 34.249 tí dôô̒ng, tăng 208,4% xo năm 2020. Zỏ rỉ kác zự ản dâ̒w tư tăng dô̭t biển, tloong khi chi̒nh dô̭ , năng lư̭c dô̭i ngṷ kôông chức, viên chức ko̒n ha̭n chể cho rêênh wiḙ̂c zái kwiết hô̒ xơ, thú tṷc hă̒nh chỉnh ko̒n châ̭m, chươ dáp ưửng iêw kâ̒w kuố nha̒ dâ̒w tư. zẩn dêểnh môô̭ch xổ chí xổ thă̒nh fâ̒n co̒n thấp. 

Năm 2022 zưởi xư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố Tính wí, UBNZ tính, ngăn bớ dâ̒w năm da̒ ban hă̒nh nhê̒w văn bán chí da̭w wê̒l kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính. Dôô̒ng thơ̒i, tlêênh kơ xớ nhiḙ̂m vṷ ản zaw, kác xớ. ban, ngă̒nh, hwiḙ̂n, thă̒nh fổ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chiến khai kác hwa̭t dôô̭ng nhă̒m nơơng kaw kác chí xổ thă̒nh fâ̒n... Ka̭ ni̒ tính thút hút ản nhê̒w nha̒ dâ̒w tư lởn, chiến khai nhê̒w zư̭ ản kwan tloo̭ng như: Tâ̭p dwa̒n Vingroup, Sun Group, hwa̒ Fát, Geleximco... nhe̒w zư̭ ản zaw thôông ản hi̒nh thă̒nh, tloong rỉ kác zư̭ ản zaw thôông liên kết vu̒ng ản Bô̭ KH&DT dê̒ xwất Chỉnh fú, Kwuốc hô̭i thôông kwa, kóp fâ̒n dấi meḙnh fát chiến KT-XH kuố tính. 

I thew ôông Ngwiḙ̂n Kaw Xơn, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p tính rất hi voongk kết kwá PCI năm 2022 la̒ kơ hô̭i dớ Hwa̒ Bi̒nh thăi dối va̒ fát chiến, môi tlươ̒ng dâ̒w tư thơ̒i zan dêểnh kuu̒ng nhơ chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính xḙ kỏ chiến biển tích kư̭c; thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒ thử XVII dê̒ tha.

KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.