KÁC TIN KHÁC


Kơ hô̭i kết nổl zaw thương, bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm OCOP

Khảng 10 bươ̒ kwa, WBNZ tính tê̒w pơ̭i Bô̭ NN&FTNT tố tlức Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒, tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023 (Lḙ̂ hô̭i pơ̭i Hô̭i chơ̭). Lḙ̂ hô̭i i ta̒ thu hút tư̒ zwănh ngiḙ̂p, dơn bi̭ xán xwất, nuôi thwí xán kuố 10 tính, thă̒nh tloong khu bư̭c pơ̭i kwi mô khânh 200 zan ha̒ng.

Hwiḙ̂n Kaw Foong hổi há paw bṷ thu hwă̭ch kam

Pớ kuổi khảng 10, ta̒n kác hô̭ za di̒nh, nha̒ wâ̒n i nhơ ta̒n hơ̭p tác xa̭ (HTX) tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Kaw Foong hổi há paw bṷ thu hwă̭ch kam bṷ 2023 - 2024, tloong di̭ tlú iểw la̒ kam loo̒ng wa̒ng. Kôô̒ng pơ̭i bi̭ ngoo̭ch dâ̭m, po̭ wa̒i kỏ hương hâ̒w dă̭c tlưng, kam Kaw Foong i ản tư̒ mo̭l tiêw zu̒ng tin tướng lươ̭ cho̭n.

Xa̭ Tân Mi̭ la̒ ản chwiến zi̭ch mă̭nh mḙ wê̒l kơ kẩw kinh tể

Xỏm Kho Khi̒, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) la̒ nơi eenh Bu̒i Văn Zưng té tha, ká lêênh cho têểnh ka̭ tlướng thă̒nh. Zu̒ mo̭l tang bắc bâ̭nh mé eenh i kổ gẳng la̒ wiḙ̂c bươ̭t lêênh hwa̒n kắnh tí tơ̒ng pước ốn di̭nh kinh tể, kôô̒ng pơ̭i bơ̭ chăm lo cho mḙ̂ kha̒, kon nhó. Kwa diê̒w tla, za̒ xwát (khảng 10/2023), za di̒nh eenh Zưng ản ta̒n tlí tiêw thwát khói hô̭ kâ̭n nge̒w. Kết kwá ni̒ nhơ̒ wiḙ̂c nô̭ lư̭c kuố za di̒nh tloong fát tliến xán xwất, kinh zwănh. Thăi bi̒ nguô̒n thu nhâ̭p tlỉnh pớ lôông tắc, chăn nuôi nhơ tlước ni, eenh Zưng tâ̭n zṷng lơ̭i thể nha̒ bảm tlṷc ta̭ng khả tlung tâm xa̭ bớ thêm kướ ha̒ng ta̭p hwả, tiếp tṷc zwi tli̒ ta̒n kủi mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i kủi nuôi paảnh.