(HBDT) - Thew thôông tin pớ WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, thổl ngă̒i 26/10, khăw khi la̒ xoong lḙ̂ kă̒w ngư pơ̭i thá hwa dăng tloong khuôn khố tlương tli̒nh Lḙ̂ hô̭i kả thôm khôông Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ tlỉnh thức khai tlương fổ ti bô̭ Da̒ Zang kôô̒ng pơ̭i tư̒ hwa̭t dôô̭ng hấp zâ̭n.


Tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc biếw ziḙ̂n ớ fổ ti bô̭ Da̒ Zang, TF Hwa̒ Bi̒nh  tloong thơ̒i diếm bâ̭n hă̒nh thứ ngiḙ̂m.


Diḙ̂ diếm tố tlức lḙ̂ khai tlương la̒ ớ xân khẩw tlỉnh kuố fổ ti bô̭ (khânh Kheéch xa̭n AP Plaza). Tlương tli̒nh khai tlương kỏ tư̒ tiết mṷc văn hwả - văn ngḙ̂ dă̭c xắc nhơ muổ lân, tli̒nh tẩw chiêng Mươ̒ng… Tảng kế la̒ xḙ kỏ kóp mă̭t kuố tư̒ ka xi̭ nối thiểng pớ Ha̒ Nô̭i pơ̭i thă̒nh fổ Hô̒ Chỉ Minh kôô̒ng têểnh biếw ziḙ̂n.
 
Khai tlương zoong twiển fổ ti bô̭ paw hwa̭t dôô̭ng tí ta̭w môi tlươ̒ng lee̒nh mă̭nh, diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, dáp ửng pơ̭i fṷc bṷ nhu kâ̒w tham kwan, zái tlỉ, thướng thức ăn oỏng, muô xẳm kuố mo̭l zân pơ̭i kheéch zu li̭ch ti têểnh pơ̭i Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n kwáng bả, zởi thiḙ̂w hi̒nh ắnh kuố tính pơ̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, pớ di̭ thúc tấi zu li̭ch, thương ma̭i zi̭ch bṷ fát tliến.


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.