(HBDT) - Diḙ̂ pa̒n tiếp záp pơ̭i thú dô Ha̒ Nô̭i, ta̭ng khả lởi ti la̭i, nơi ni̒ kỏ tư̒ khe pển hỏl, dâ̭p dác tư̭ nhiên, dâ̭p dác nhân ta̭w taanh xen, la̒ dêênh kắnh xắc thơ môô̭ng kôô̒ng pơ̭i nê̒n văn hwả zân tôô̭c ză̒w bán xắc, tư̒ zi tích văn hwả, li̭ch xứ… Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn tlú tlương fát tliến zu li̭ch tlớ thă̒nh mṷi nhoo̭nh, tâ̭p tlung paw fát tliến zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng pơ̭i zu li̭ch tlái ngiḙ̂m, thế thaw, zái tlỉ… ta̒n kác pu̒ng têểnh tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ xán fấm zi̭ch bṷ da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w zu kheéch.


Khu ngí zươ̭ng Ivory Villa & Resort ớ xỏm Lâm Xơn (Lương Xơn) ản dâ̒w tư thu hút zu kheéch têểnh tha kwan ngí zươ̭ng.


Têểnh Lương Xơn, zu kheéch chăng khói tlảng ngơ̭p tlước zănh lam thẳng kắnh, zi tlí kháw kố nhơ hang Tlâ̒m, hang Thă̒m, mải dả Ziê̒m, khṷ Buô Pa̒, dôô̭ng Dả Pa̭c, hang Khṷ Xảng, dôô̭ng Ma̭n Ngwiḙ̂n… Hwiḙ̂n i kỏ nguô̒n ta̒i ngwiên văn hwả da za̭ng nhơ ngê̒ la̒ gô̭ luô̭, khṷ khắnh xỏm Dwa̒n Kết (xa̭ Lâm Xơn), ngê̒ la̒ chẩi xỏ thôn Xuổi Kó (xa̭ Kaw Xơn) kôô̒ng pơ̭i tư̒ lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng. Tlêênh diḙ̂ pa̒n kỏ tư̒ khu ngí zươ̭ng kaw kấp kôô̒ng pơ̭i tâ̒i tú tiḙ̂n ngi. Xu hưởng zu kheéch zấp ni chăng fái kă̭n la̒ tă̭ch foo̒ng ngí, ăn dểm dô̒ ăn dô̒ oỏng mo̒ ko̒n to̒i hói kỏ tư̒ tlái ngiḙ̂m tí nả tiếp xúc pơ̭i môi tlươ̒ng thiên nhiên pơ̭i thi̒m hiếw văn hwả bán diḙ̂.

Kải Ngwiḙ̂n Thi̭ Bích Thwí, kwâ̭n Tâi Hô̒ (Ha̒ Nô̭i) chiê xé: Ản ô̭i pa̭n zởi thiḙ̂w, tôi kôô̒ng pơ̭i tư̒ nha̒ têểnh ngí zươ̭ng kuổi twâ̒n ớ khu zu li̭ch Nature Key Retreat Lương Xơn ớ xỏm Bă̒ng Ga̒, xa̭ Lương Xơn. Têểnh ni, ta̒n tôi ản tham za hwa̭t dôô̭ng tlái ngiḙ̂m văn hwả kôô̒ng pơ̭i tlo̒ chơi zân zan thủ bi̭ nhơ pẳnh nả, ti ka̒ khew, la̒ dô̒ tlang khức pớ chẩi xỏ hăi la̒ ta̒n zi̭ch bṷ chăm xoóc khức khwé ze cho tưở ká thuối nhơ thiê̒n, yoga, spa…

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Tiển, Fỏ Tlướng foo̒ng fṷ tlắch Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Lương Xơn cho hăi: Tí xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến xán fấm zu li̭ch dă̭c tlưng, báw tô̒n, tôn ta̭w ta̒n kác xỏm, la̒ng tí zư̭ nét văn hwả tliê̒n thôổng Mươ̒ng; xâi zư̭ng, bớ hôô̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch diḙ̂ fương, tloo̭ng tâm la̒ zu li̭ch tham kwan, văn hwả - tâm linh; lươ̭ cho̭n ngă̒nh ngê̒ tliê̒n thôổng báw tô̒n, la̒ tha ta̒n xán fấm fṷc bṷ fát tliến zu li̭ch. Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể, xâi zư̭ng pu̒ng têểnh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác nha̒ dâ̒w tư zu li̭ch, hă̒nh thă̒nh da za̭ng xán fấm zu li̭ch: Ngí zươ̭ng kuổi twâ̒n, thế thaw, zái tlỉ, văn hwả xinh thải, tlái ngiḙ̂m. Kôô̒ng pơ̭i, ưw tiên dâ̒w tư hḙ̂ thôổng kơ xớ bâ̭t chất fṷc bṷ zu li̭ch, nhất la̒ zaw thôông kết nổl ta̒n kác khu, miểng zu li̭ch, diê̒w kiḙ̂n ớ la̭i kôô̒ng chất lươ̭ng zi̭ch bṷ zu li̭ch, pui zôô̭ng zái tlỉ…

Meénh tất kướ ngo̭ kuố tính kỏ khức hút pơ̭i tư̒ resort xaang tloo̭ng nhơ: Violet Villa (xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch); khu ngí zươ̭ng Ivory Villa & Resort (xa̭ Lâm Xơn)… Ta̭ng khả lởi ti la̭i, ta̒n kác pu̒ng ngí zươ̭ng ản xâi mởi thew kiển tlúc hiḙ̂n da̭i, khânh pơ̭i thiên nhiên, kắnh kwan thôốch, iên ti̭nh, tloong lee̒nh, tloong khuôn biên kỏ pế pơi, pếp tâ̒i tú tư̒ kải, foo̒ng karaoke, pếp nảng wa̒i tlơ̒i… hơ̭p pơ̭i ta̒n nha̒ ti ngí zươ̭ng kuổi twâ̒n hăi la̒ ho̭p mă̭t ô̭i pa̭n. Lwa̭i hi̒nh zu li̭ch thế thaw xân golf Fươ̭ng Hwa̒ng (xa̭ Lâm Xơn) pớ ta̒ lô kỏ thiểng thu hút kheéch tloong nước, kuốc tể. Tảng kế la̒, hwiḙ̂n ka̭ no̒ i kwan tâm xâi zư̭ng pơ̭i bớ hôô̭ng ta̒n kác nha̒ dâ̒w tư kháw xát zư̭ ản fát tliến zu li̭ch. Tlêênh diḙ̂ pa̒n kỏ môô̭ch khổ zư̭ ản tang ngiên kửw, kháw xát, dâ̒w tư wê̒l zu li̭ch nhơ: Khu tố hơ̭p zu li̭ch văn hwả - pui zôô̭ng zái tlỉ - ngí zươ̭ng Paradise Hwa̒ Bi̒nh, xa̭ Kaw Xơn; khu ngí zươ̭ng xinh thải Thác Na̒ng, xa̭ Kư Iên; khu ngí zươ̭ng pơ̭i chăm xoóc mo̭l kaw thuối Thiên Dươ̒ng, xa̭ Hwa̒ Xơn; tố hơ̭p Legary Culture Lương Xơn ớ ta̒n kác xa̭: Kaw Xơn, Kư Iên, Tân Binh; khu dô thi̭ xinh thải Nga̒n Fổ, xỏm Zôống Woo̒ng, xa̭ Lâm Xơn; khu ngí zươ̭ng Sun Blush Resort, khu dô thi̭ xinh thải ngí zươ̭ng kaw kấp Dôông Tlươ̒ng Xơn, xa̭ Tân Vinh; khu zu li̭ch nôông ngiḙ̂p kôô̒ng pơ̭i tlang tla̭i tlái ngiḙ̂m Green Life, xa̭ Tân Vinh; khú ngí zươ̭ng Ivory, xa̭ Lâm Xơn; khu ngí zươ̭ng kaw kấp Legacy Hill, xa̭ Kư Iên; khu ngí zươ̭ng La Saveur, xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch…

Thew thôổng kê, tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ 110 kơ xớ lưw tlủ zu li̭ch, gô̒m 11 kheéch xa̭n, 99 nha̒ ngí kôô̒ng pơ̭i ta̒n lwa̭I hi̒nh lưw tlủ khác. Tloong 9 khảng năm 2023, hwiḙ̂n tỏn 155.000 lươ̭t kheéch tham kwan zu li̭ch, tloong di̭, kheéch kuốc tể 80.000 lươ̭t, kheéch tloong nước 75.000 lươ̭t. Tôống zwănh thu pớ kheéch zu li̭ch ước ản khânh 108 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan têểnh ni, hwiḙ̂n Lương Xơn tiếp tṷc dâ̒w tư fát tliến ha̭ tơ̒ng zu li̭ch; tấi thẳn kôông tác báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ li̭ch xứ, zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n; tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, kwáng bả, hơ̭p tác fát tliến zu li̭ch bu̒ng; fát tliến thew hưởng la̒ tha ta̒n lwa̭i hi̒nh pơ̭i xán fấm zu li̭ch tê̒w pơ̭i ngí zươ̭ng pẳn ngă̒i. Tâ̭p tlung xâi zư̭ng xán fấm zi̭ch bṷ zu li̭ch da za̭ng, kỏ chất lươ̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̒ng kaw kuố zu kheéch tloong nước pơ̭i kuốc tể.


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.