(HBDT) – Dêểnh kôô̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ó chí dớ khảm fả, ngẳm vé dḙp hwang xơ kuố thiên nhiên, ma̒ ko̒n la̒ thi̒m wê̒l nhưửng nét văn hwả dôô̭c dảw kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ ớ kướ ngo̭ Tâi Bắc.


Nhưửng năm khâânh ni, zu kheéch dêểnh tham kwan, chiêm bải tlêênh khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i ka̭ng tăng.


Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh hi̒nh thă̒nh bớ wiḙ̂c dắp dâ̭p, ngăn khôông, chinh fuṷc thiên nhiên. Khôông Da̒ huung zư̭ năi thee̒nh hô̒ chưở dác  nhân ta̭w lớn nhất Dôông Nam Ả kỏ vé dḙp hiê̒n hwa̒, tlớ thee̒nh khu zu li̭ch (KZL) hấp zâ̭n. Hô̒ kỏ ziḙ̂n tích mă̭t dác khânh 9 ngi̒n ha, tlái za̒i tlêênh 200km bớ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh Xơn La. Ngă̒i 16/8/2016, Thú tưởng Chỉnh fú ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg fê zwiḙ̂t Kwi hwă̭ch tống thế fát chiến KZL kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030. Dê̒ ản xâi zưư̭ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh KZL kwuốc za, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 14-NQ/TU, ngă̒i  22/6/2017 wê̒l fát chiến KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh KZL kwuốc za. Ngi̭ kwiết dă̭ch muṷc tiêw dêểnh năm 2020, xâi zưư̭ng KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh bước dâ̒w dáp ưửng kác diê̒w kiḙ̂n thớ thee̒nh KZL kwuốc za.

Ngi̭ kwiết di baw kuô̭c khôổng da̒ ta̭w kẳi hích khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng fát chiên zu li̭ch vuu̒ng loo̒ng hô̒. Thew rỉ, ha̭ thơơ̒ng fuṷc vṷ fát chiến zu li̭ch, nhất la̒ ảng khả zaw thôông ngă̒i kă̭ng dôô̒ng bô̭. Kôông tác thu hút dâ̒w tư ản chiến khai hiḙ̂u kwá, kỏ nhê̒w zư̭ ản kwi mô dâ̒w tư ha̒ng tlăm tí dôô̒ng. Wa̒i wiḙ̂c dấi meḙnh zu li̭ch tâm linh, nhưửng năm kwa, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ản fát chiến meḙnh, kỏ nhê̒w bán zu li̭ch dôô̭c dảw. Nhơ la̒ng Ngo̒i, môô̭ch la̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bang vi̭nh Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c), la̒ng Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) la̒ng mo̭l Mươ̒ng Aw Tả; hăi kác diếm zu li̭ch hấp zâ̭n khác nhơ: xỏm Kẻ, Mó Hém, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc).

Ka̭ ni̒, tlêênh KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ hơn 100 kơ xớ lưw chủ, kỏ khwáng 300 fương tiḙ̂n vâ̭n chiến kheéch; 2 khu ngí zươ̭ng, gô̒m: Mai Châw Hideaway va̒ Ba Kha Vilage Resort.

Nhưửng năm kwa, tlêênh KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ hi̒nh thă̒nh twiển zu li̭ch dươ̒ng thwí bă̒ng tâ̒w tlêênh khôông Da̒ kwa Hwa̒ Bi̒nh, Xơn La, Diḙ̂n Biên va̒ Lai Châw. Da̒ hi̒nh thă̒nh kác tiển zu li̭ch di bô̭, da̭p xe roo̭c hal bên nâ̭m khôông Da̒ thuô̭c ká hwiḙ̂n: Tân La̭c, Mai Châw, Da̒ Bắc. Wa̒i tha, Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng kết nổl kác khu zu li̭ch, diếm zu li̭ch khác tloong tính va̒ tiển Tâi Bắc; chiến khai hiḙ̂w kwá chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng kôô̒ng Ha̒ Nô̭i, TF Hô̒ Chỉ Minh; liên kết fát chiến zu li̭ch kôô̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ kác tính khu vưư̭c fiể Bắc. Kwa rỉ dớ khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.