(HBDT) - Ngă̒i 5/11, hoo̭c biḙ̂n tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh fổi hơ̭p pơ̭i Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố tlức hô̭i tháw pơ̭i tlú dê̒ "Fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc ngă̒i măi”. Têểnh zư̭ kỏ zảw xư, tiển xi̭, fỏ Zảm dôốc Hoo̭c biḙ̂n tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh; dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính. Tham zư̭ hô̭i tháw kỏ hơn 90 nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ kwán lỉ têểnh pớ Hoo̭c biḙ̂n Tlỉnh tli̭ kuốc za Hô̒ Chỉ Minh; Tính wí, Wí ban nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh; hwiḙ̂n wí, Wí ban nhân dân ta̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Mai Châw, Tân La̭c; tlươ̒ng Tlỉnh tli̭ tính; hwiḙ̂n Môô̭c Châw kuố tính Xơn La; tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Tâi Bắc; Da̭i hoo̭c Văn hwả Ha̒ Nô̭i, Da̭i hoo̭c Kinh tể kuốc zân Ha̒ Nô̭i, Kṷc Zu li̭ch kuốc za. Dáng wí, WBNZ ta̒n kác xa̭, hiḙ̂p hô̭i zu li̭ch, da̭i ziḙ̂n ta̒n kác hô̭ kinh zwănh zu li̭ch tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n.


Kwang kắnh hô̭i tháw.


Tham za hô̭i tháw, Ban Tố tlức i ta̒n nhâ̭n ản 56 ba̒i thăm lwâ̭n kuố ta̒n nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ kwán lỉ pớ tư̒ dơn bi̭ kôô̒ng pơ̭i ta̒n diḙ̂ fương khác ha̒. Nô̭i zung tâ̭p tlung tí la̒ ho̭ ta̒n tiê̒m năng, lơ̭i thể, thư̭c tla̭ng pơ̭i di̭nh hưởng zái fáp… wê̒l fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng hwiḙ̂n da̒ Bắc. Tư̒ tham lwâ̭n chiê xé ta̒n kinh ngiḙ̂m kuốc tể, tloong nước wê̒l fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng. Kwa ta̒n ba̒i tham lwâ̭n ta̒n nha̒ khwa hoo̭c tâ̭p tlung dê̒ xwất, kiển ngi̭ pơ̭i hwiḙ̂n tấi mă̭nh kôông tác chwiê̒n thôông, nơng kaw kắch ngẳm, kắch la̒ cho kôô̭ng dôô̒ng zân kư wê̒l bai tlo̒ kuố mêê̒nh tloong fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng. Bớ hôô̭ng khai thác thi̭ tlươ̒ng kheéch zu li̭ch kuốc tể pơ̭i nô̭i diḙ̂. Tlủ tloo̭ng fát tliến xán fấm zu li̭ch pê̒n bư̭ng, chất lươ̭ng. Xâi zư̭ng bô̭ tiêw chwấn wê̒l chất lươ̭ng xán fấm zu li̭ch, tố tlức thư̭c hḙ̂in hiḙ̂w kwá kwi hwă̭ch fát tliến kuố hwiḙ̂n. Hwi dôô̭ng, thu hút ta̒n nguô̒n lư̭c xa̭ hô̭i dâ̒w tư fát tliến hḙ̂ thôổng kơ xớ bâ̭t chất, ki̭ thwâ̭t zu li̭ch, tloong di̭ kỏ ta̒n kác kơ xớ lưw tlủ, kơ xớ pui zôô̭ng zái tlỉ, hḙ̂ thôổng ha̭ tơ̒ng zaw thôông fṷc bṷ zu li̭ch. Tăng kươ̒ng da̒w ta̭w bô̒i zươ̭ng nơng kaw chất lươ̭ng nguô̒n nhân lư̭c, kg tác báw bḙ̂ môi tlươ̒ng xinh thải…

Fát biếw ớ tloong hô̭i tháw, dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính nhẩn mă̭nh hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôô̒ng pơ̭i tư̒ kắnh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n ti kôô̒ng pơ̭i bán xắc văn hwả dôô̭c dảw kải di̭ la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí fát tliến xán fấm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng thew hưởng pê̒n bư̭ng. Tloong thơ̒i zan kwa, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chuô xửng pơ̭i tiê̒m năng lơ̭i thể. Chuô kỏ xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n tí kẻw za̒i thơ̒i zan lưw tlủ kuố kheéch zu li̭ch. Ta̒n mô hi̒nh zu li̭ch ko̒n kỏ tỉnh nhó lé, chuô kỏ liên kết, thôổng nhất, chuô kwan tâm fát tliến zu li̭ch pơ̭i báw tô̒n, fát tliến ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng tê̒w pơ̭i wiḙ̂c báw bḙ̂ môi tlươ̒ng… Tlêênh kơ xớ ta̒n kác dê̒ xwất, kiển ngi̭ pơ̭i zái fáp kuố ta̒n nha̒ khwa hoo̭c, kwán lỉ, fṷc bṷ lâ̭p thơ̒i kôông tác hwă̭ch di̭nh, tliến khai ta̒n zái fáp thúc tấi zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc fát tliến thew hưởng pê̒n bư̭ng, kwa di̭ kóp fâ̒n xâi zư̭ng hwiḙ̂n Da̒ Bắc ză̒w mă̭nh, fát tliến.

KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.