(HBDT) - Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh zấp ni̒ tang lưw zư̭ khwáng 18.000 hiḙ̂n bâ̭t liên kwan têểnh kwả tli̒nh thă̒nh lâ̭p, tải lâ̭p tính, nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng tư̒ kố bâ̭t kỏ zả tli̭ wê̒l li̭ch xứ, văn hwả. Năm 2023, pên keḙnh wiḙ̂c kwán lỉ zi tích, kôông tác tlưng pă̒i, twiên tliê̒n ản dơn bi̭ kwan tâm la̒ pơ̭i tố tlức thew chwiên dê̒. Kwa di̭ kóp fâ̒n báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ zi xán.


Hoo̭c xinh Tlươ̒ng fố thôông zân tôô̭c nô̭i tlủ THFT tính tham kwan, thi̒m hiếw zả tli̭ zi xán "nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” ản tlưng pă̒i ớ Báw ta̒ng tính.


Chwiên dê̒ "Zi xán văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh”, tố tlức pơ̭i hi̒nh thức tlưng pă̒i lưw dôô̭ng ớ Báw ta̒ng Hái Foo̒ng - TF Hái Foo̒ng pớ ngă̒i 10/5 - 10/6 i ta̒ tí la̭i ẩn tươ̭ng thôốch tḙp, thu hút khânh 10.000 lươ̭t kheéch têểnh thăm kwan, ngiên kửw. Ớ ni, 250 ta̒i liḙ̂w, hiḙ̂n bâ̭t, tlêênh 60 tlănh ắnh, tư liḙ̂w khwa hoo̭c wê̒l zi xán văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh ản tlưng pă̒i kôô̒ng ta̒n hiḙ̂n bâ̭t gổm, tlôổng dôô̒ng, xeenh dôô̒ng, chiêng dôô̒ng, ngê̒ zḙ̂t kố tliê̒n kôô̒ng dô̒ za zṷng tliê̒n thôổng, thú kôông mi̭ ngḙ̂, dô̒ ti pẳnh, ti pắt… Thôông kwa chwiên dê̒ tlưng pă̒i tí zởi thiḙ̂w wê̒l kải nét thôốch, bán xắc văn hwả, tliê̒n thôổng thôốch tḙp kuố zân tôô̭c Mươ̒ng; kóp fâ̒n kwáng bả văn hwả, bâ̭t chất tinh thâ̒n kuố zân tôô̭c Mươ̒ng tloong kôô̭ng dôô̒ng 54 zân tôô̭c Viḙ̂t Nam têểnh pơ̭i kản bô̭, chiển xi̭ Kwân tlúng hái kwân, Ban Chí hwi kwân xư̭ thă̒nh fổ, ta̒n nha̒ ngiên kửw, hoo̭c xinh, xinh biên kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân TF Hái Foo̒ng.

Dôô̒ng chỉ Tô Ănh Tủ, Zảm dôốc Báw ta̒ng tính cho hăi: Wa̒i 2 chwiên dê̒ lưw dôô̭ng, Báw ta̒ng ka̭ no̒ i bớ kướ, tlư̭c thwiết minh twiên tliê̒n tloong ta̒n kác ngă̒i la̒ wiḙ̂c thew zơ̒ hă̒nh tlỉnh pơ̭i tloong zi̭p ngí lḙ̂ kôô̒ng pơ̭i ta̒n chwiên dê̒ nối bâ̭t, nhơ: "Nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh”, "Tính Hwa̒ Bi̒nh 135 năm xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến”, "Xưw tâ̒m tlănh thơ̒ kố pơ̭i hiḙ̂n bâ̭t văn hwả zo nhỏm nhân xi̭ Ha̒ Dôông tlaw tă̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh”… Pên keḙnh di̭, Báw ta̒ng tố tlức tiếp nhâ̭n, thấm di̭nh 139 dơn bi̭ hiḙ̂n bâ̭t pớ ta̒n tố tlức, kả nhân pơ̭i za di̒nh, bảw kảw kết kwá thấm di̭nh kới Xớ Văn hwả, Thế thaw pơ̭i Zu li̭ch.

Khắp têểnh ni, cha̒w mơ̒ng ngă̒i Zi xán Văn hwả Viḙ̂t Nam (23/11), Báw ta̒ng tính tố tlức tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Tlẳng iểng gổm kế” tí zởi thiḙ̂w têểnh kôông tlủng xưw tâ̭p hiḙ̂n bâ̭t dôô̭c dảw, dă̭c xắc pă̒ng ta̒n hi̒nh thức ngḙ̂ thwâ̭t tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch kắch kô doo̭ng, khải kwát nhất wê̒l xưw tâ̭p gổm tloong ta̒n ngôi mô̭ kố kuố zân tôô̭c Mươ̒ng. Thew kể hwă̭ch, chwiên dê̒ khai tlương pơ̭i bớ kướ tỏn kheéch pớ ngă̒i 23/11 cho têểnh ka̭ kỏ dơ̭t tlưng pă̒i tiếp thew; tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w khwáng 200 - 250 hiḙ̂n bâ̭t kôốc, 30 - 50 ta̒i liḙ̂w hi̒nh ắnh wê̒l 2 nô̭i zung (li̭ch xứ mô̭ Mươ̒ng kwa tư liḙ̂w gổm pơ̭i xưw tâ̭p gổm tloong mô̭ Mươ̒ng) têểnh zu kheéch thăm kwan.

Năm 2023, kôông tác tlưng pă̒i, twiên tliê̒n kuố Báw ta̒ng tính ước tỏn khwáng 15.000 lươ̭t kheéch têểnh thăm kwan, ngiên kửw pơ̭i hoo̭c tâ̭p. Mô̭i dwa̒n kheéch tê̒w ản tố tlức thwiết minh, hưởng zâ̭n, tí zu kheéch hăi dẳi, hiếw ản nô̭i zung tlưng pă̒i, kóp fâ̒n twiên tliê̒n wê̒l zả tli̭ zi xán văn hwả.

KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.