Xớ VH-TT&ZL tố chức chương chi̒nh kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Tham za kỏ môô̭ch xổ chwiên za ngiên kửw fát chiến xán fấm zu li̭ch, kâw la̭c bô̭ lư̒ hăă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i, Hiḙ̂p hô̭i Lư̒ hăă̒nh Vỉḙ̂t nam, Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch TF Ha̒ Nô̭i va̒ môô̭ch xổ tính, da̭i ziḙ̂n kác zwănh ngiḙ̂p, kôông ti lư̒ hăă̒nh, dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch.


Dwa̒n ti bô̭ 9km lew diếm ză̭l dính tô̒l Dả Biê.

 


Dwa̒n da̭ thăm, kháw xát môô̭ch xổ nha̒ ngí diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn; xỏm Dức Foong, xa̭ Tiê̒n Foong; khảm fả, tlái ngiḙ̂m tô̒l che̒ kố thṷ, ngê̒ thú kôông tlwiê̒n thôổng ớ xỏm Xưng; ti bô̭ lew diếm ză̭l dính tô̒l Dả Biê; tlái ngiḙ̂m lải thwiê̒n Kayak, pe̒ máng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh…

Tloong chwiển kháw xát, dwa̒n da̭ tểng thăm va̒ tlái ngiḙ̂m di̭ch vṷ zu li̭ch ngí zươ̒ng ớ diếm zu li̭ch Maia Lodge –xa̭ Tiê̒n Foong.

Chương chi̒nh kháw xát nhă̒m tăng kươ̒ng kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch cho vu̒ng dôô̒ng ba̒w dân tô̭c thiếw xổ va̒ miê̒n nủi hwiḙ̂n Da̒ Bắc.


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.