Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.Doi văn ngḙ̂ xỏm Mô̭, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) biếw ziḙ̂n fuṷc vṷ nhu kâ̒w thướng thưức văn hwả chiê̒n thôổng zân tôô̭c kuố zu kheéch.

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Lân, Fỏ Chú tich UBNZ xa̭ cho mắt: Nhưửng năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w xâi zưư̭ng ngi̭ kwiết, chiến khai thưư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i ha̒ng năm va̒ tưư̒ng zai dwa̭n, tloong rỉ kỏ fát chiến zu li̭ch gẳn kôô̒ng báw tô̒n bán xắc văn hwả, tloo̭ng tâm la̒ văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhê̒w hwa̭t dôô̭ng nhă̒m zư̭ zi̒n nhưửng zả tli̭ văn hwả tloong kôô̭ng dôô̒ng ản thuúc dấi va̒ khích lḙ̂. Xa̭ thươ̒ng niên tố chưức chương chi̒nh liên hwan, zaw lưw văn ngḙ̂ kấp kơ xớ va̒ twâ̒n lḙ̂ văn hwả – zu li̭ch nhă̒m zởi thiḙ̂w, kwáng bả văn hwả chiê̒n thôổng, kóp fâ̒n thu hút zu kheéch. Baw kác ngă̒i lḙ̂ to hwă̭c xư̭ kiḙ̂n tloo̭ng da̭i kuố dất nước, kuố zân tôô̭c, nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, văn ngḙ̂, thế thaw kấp xa̭ ản tố chưức.

Xa̭ i da̒ thee̒nh lâ̭p dô̭i văn ngḙ̂ noo̒ng kốt ớ xỏm Mô̭ thươ̒ng xwiên biếw ziḙ̂n fuṷc vṷ nhu kâ̒w zu kheéch kỏ kác ha̭t nhân tiêw biếw nhơ kác chi̭ Bu̒i Thi̭ Chiê̒w, Bu̒i Kim Oanh va̒ eenh Dinh Thể Khương… Bên bang rỉ, xa̭ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng kâw la̭c bô̭ hát thiểng Mươ̒ng kỏ 20 thă̒nh viên kỏ chuung xớ thích va̒ ti̒nh iêw ngḙ̂ thwâ̭t hát thươ̒ng rang, bô̭ meḙnh zân tôô̭c Mươ̒ng. Tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ko̒n kỏ zi tích li̭ch xứ, văn hwả Tươ̭ng da̒i Ănh huu̒ng Ku̒ Chỉnh Lan – diḙ̂ chí dó thu hút kheéch tham kwan; 1 bán vấn zư̭ zi̒n ản nhê̒w foong tuṷc tâ̭p kwản kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Zaw kwâ̒n chḙt. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng thươ̒ng xwiên tăng kươ̒ng da̒ kóp fâ̒n nơơng kaw ỉ thức kôô̭ng dôô̒ng kác zân tôô̭c tloong wiḙ̂c báw tô̒n bán xắc văn hwả tloong thiểng khể, tlang fuṷc, nếp nha̒ xa̒n… Dôô̒ng thơ̒i, xa̭ kwan tâm chí da̭w kôông tác kwán lỉ dâ̒w tư xâi zưư̭ng, zư̭ cho ản kắnh kwan, môi tlươ̒ng xinh thải zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭.

Ta̭i xỏm Mô̭ ka̭ ni̒ kỏ 36 hô̭ tham za la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chú iểw zươ̭ baw thiên nhiên. Môô̭ch xổ zwănh ngiḙ̂p dang dâ̒w tư, xuúc, xuúc tiển hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng nhơ kác kôông ti kố fâ̒n: Lahills Hwa̒ Bi̒nh, ModaGruop, BenuGroup… va̒ Hơ̭p tác xa̭ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭. Dớ tưư̒ng bước hi̒nh thă̒nh kác xán fấm zu li̭ch văn hwả kôô̭ng dôô̒ng, gẳn kôô̒ng zi tích li̭ch xứ văn hwả Tươ̭ng da̒i Ănh huu̒ng Ku̒ Chỉnh Lan, xa̭ chí da̭w khôi phṷc va̒ fát chiến kác ngê̒ chiê̒n thôổng, tâ̭n zuṷng lơ̭i thể kuố diḙ̂ fương dớ kuung ưửng kác dă̭c xán uu̒ng hô̒ nhơ kả khôông Da̒, ka, kủi bán diḙ̂, kác lo̭i thâw, tlải diḙ̂ fương dớ kuung kấp cho kác nha̒ ha̒ng, hô̭ kinh zwănh ta̭i kác khu, diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n.KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Foong: Khai thác lơ̭i thể tí fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng

Kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, zi tích li̭ch xứ, văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n zái fáp khai thác tiê̒m năng tí fát tliến zu li̭ch. Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n (khwả XXVII) ban hă̒nh Ngi̭ kwiết khổ 04-NQ/HU, ngă̒i 22/11/2017 wê̒l fát tliến zu li̭ch hwiḙ̂n zaw dwa̭n 2017 - 2020, di̭nh hưởng têểnh năm 2030.

Hwiḙ̂n Mai Châw khơi nguô̒n văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Mai Châw la̒ hwiḙ̂n vuu̒ng kaw, nhêw zân tôô̭c khinh khôổng nhơ Thải, Mươ̒ng, Kinh, Zaw, Môông… Mối zân tôô̭c kỏ nét văn hwả riêng ta̭w rêênh xư̭ da za̭ng, dôô̭c dảw. Xác di̭nh ản thể meḙnh kuố diḙ̂ fương, hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm báw tô̒n, zư̭ zi̒n va̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả kác zân tôô̭c dớ văn hwả tlớ thee̒nh "do̒n nuô̒ng” fát chiến zu li̭ch, bớ rỉ fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn nhân rôô̭ng mô hi̒nh kác kâw la̭c bô̭ báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả

Vươ̒ la̒ diếm kă̭p văn hwả, kác kâw la̭c bô̭ (KLB) báw tô̒n fát hwi zả tli̭ văn hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n lad dươ̭c thưư̭c hă̒nh, môi tlươ̒ng cho ngḙ̂ nhân, nhưửng ngươ̒i am hiếw va̒ iêw thích văn hwả zân tôô̭c xinh hwa̭t, tâ̭p liḙ̂n, tlaw dối kinh ngiḙ̂m, ki̭ năng va̒ chiê̒n ră̭i cho thể hḙ̂ tlé.

Tliê̒n thôông hi̒nh ắnh văn hwả, kon mo̭l tính Hwa̒ Bi̒nh

Tính Hwa̒ Bi̒nh ản hăi dẳi têểnh la̒ bu̒ng tất kỏ bê̒ tă̒i li̭ch xứ, văn hwả, môô̭ch tloong ta̒n kải tlă̭ng kuố mo̭l Viḙ̂t kố, kư tlủ ớ tơ̒ tính khải Bắc mé ta̭p tlung kho̭m nhất ớ tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng nê̒n "Văn Hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng i ta̒ kết tinh dêênh kải thôốch kuố bu̒ng tất, kon mo̭l Hwa̒ Bi̒nh

Lưw zư̭ zả tli̭ nê̒n “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng thể zởi

Hwa̒ Bi̒nh la̒ bu̒ng tất kố pớ mâ̭n ngă̒i, kôô̒ng pơ̭i ta̒n tlải khṷ pôl nổl doo̭c thew hưởng Dôông Nam, ti tôi pơ̭i tlải khṷ Tlươ̒ng Xơn ớ pên khải Tâi i ta̒ la̒ tha dêênh tư̒ bô̒n diḙ̂, thung lṷng kôô̒ng hḙ̂ thôổng, thư̭c bâ̭t foong fủ. Ngăl pớ thơ̒i tiê̒n xứ, kon mo̭l i ta̒ khởm té tha khôổng ớ nơi ni̒ tlêênh meénh tất ni̒, tí la̭i môô̭ch nê̒n văn hwả nối thiểng thể zởi - "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” (VHHB).