Ngă̒i 29/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.Thươ̒ wí kwiê̒n, lă̭nh da̭w Xớ VH,TT&ZL tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất (La̭c Thwí).

Dê̒n Ko̒ La̒w ản xâi zư̭ng tlêênh khu tất kuố la̒ng Kôm thuô̭c tất Mươ̒ng Thew mâ̭n ngă̒i, măi thuô̭c Minh Thă̒nh, xa̭ Thôổng Nhất. Dê̒n ản xâi zư̭ng tlêênh khu tất pă̒ng fắng, tlí kỏ kă̭n môô̭ch tluổ miểng xâi dê̒n nối lêênh khác thươ̒ng xo pơ̭i khu bư̭c xung kweenh cho dêênh Nhân zân ma̭ hôốc la̒ khu tất "ko̒ la̭”, khăw di̭ tư̒ "ko̒ la̭” ản hôốc lâ̭ch dâ̒n thă̒nh "ko̒ la̒w”. Pớ di̭ cho têểnh măi kải thên "Ko̒ La̒w” ản hôốc thă̒nh thên kuố zi tích. 

Khâi hơ mâ̭n ngă̒i, dê̒n ản thửng lêênh tí thơ̒ bi̭ thâ̒n kỏ kôông báw bḙ̂, che cho zân la̒ng xa̭ Hâ̭w Bôô̒ng, châw La̭c Thwí, tính Ha̒ Nam kôô̒ng pơ̭i Mi̭ Tư̭ la̒ "Linh Fu̒ Zư̭c Báw Tlung Hưng Bán Kắnh Thă̒nh Hwa̒ng Tôn Thâ̒n”. Ngôl dê̒n i ta̒ kóp fâ̒n dáp ửng nhu kâ̒w hướng thṷ tâm linh kuố nhân zân tloong pơ̭i wa̒i bu̒ng Mươ̒ng Thew mâ̭n ngă̒i. Ni la̒ nơi báw lưw, zi̒n zư̭ bán xắc văn hwả kwêl hương. Pên keḙnh ta̒n iểw tổ wê̒l tôn zảw, tỉn ngươ̭ng, ngôl dê̒n kố ko̒n kỏ ỉ ngiḙ̂ li̭ch xứ tí tôn binh, tli ân kôông dức ta̒n bâ̭c tiê̒n nhân, ta̒n kác zwănh nhân ta̒ kỏ kôông tloong wiḙ̂c zư̭ng nước, zư̭ nước. Ớ tloong dê̒n ko̒n lưw zư̭ ản dăm da̭w xắc foong zo ta̒n buô tliê̒w da̭i foong kiển nha̒ Ngwiḙ̂n foong cho bi̭ thâ̒n ản thơ̒ fṷng ớ tloong dê̒n. 

Ha̒ng năm, ngă̒i môô̒ng 6 - 7 khảng Chiêng, lḙ̂ hô̭i ớ zi tích ản tố tlức. Lḙ̂ hô̭i i ta̒ khơi zâ̭l tliê̒n thôổng thôốch tḙp "Oỏng dác nhở nguô̒n” kuố zân tôô̭c ha, dă̭i thôn kon hưởng têểnh kải thiḙ̂n tí xâi zư̭ng kuô̭c khôổng thôốch tḙp hơn. Pên keḙnh di̭, lḙ̂ hô̭i i la̒ zi̭p tí nhân zân tloong la̒ng kỏ thơ̒i zan ớ pên ha̒, kôô̒ng ha̒ tham za tlo̒ chơi zân zan tí tăng ti̒nh dwa̒n kết, kổ kết kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thôn xỏm dwa̒n kết, văn minh pơ̭i bư̭ng mă̭nh. 

Kôô̒ng pơ̭i kwả tli̒nh la̒ dêênh, fát tliến ti kôô̒ng ta̒n zả tli̭ wê̒l li̭ch xứ, văn hwả, zu li̭ch, zi tích dê̒n Ko̒ La̒w ản WBNZ tính ban hă̒nh kwiết di̭nh xếp ha̭ng la̒ zi tích li̭ch xứ kấp tính năm 2023. 

Tloong khuôn khố tlương tli̒nh, lă̭nh da̭w Xớ VH,TT&ZL, hwiḙ̂n La̭c Thwí, ta̒n kác da̭i biếw kôô̒ng pơ̭i Nhân zân zơng hương ớ dê̒n Ko̒ La̒w.

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Foong: Khai thác lơ̭i thể tí fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng

Kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, zi tích li̭ch xứ, văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n zái fáp khai thác tiê̒m năng tí fát tliến zu li̭ch. Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n (khwả XXVII) ban hă̒nh Ngi̭ kwiết khổ 04-NQ/HU, ngă̒i 22/11/2017 wê̒l fát tliến zu li̭ch hwiḙ̂n zaw dwa̭n 2017 - 2020, di̭nh hưởng têểnh năm 2030.

Hwiḙ̂n Mai Châw khơi nguô̒n văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Mai Châw la̒ hwiḙ̂n vuu̒ng kaw, nhêw zân tôô̭c khinh khôổng nhơ Thải, Mươ̒ng, Kinh, Zaw, Môông… Mối zân tôô̭c kỏ nét văn hwả riêng ta̭w rêênh xư̭ da za̭ng, dôô̭c dảw. Xác di̭nh ản thể meḙnh kuố diḙ̂ fương, hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm báw tô̒n, zư̭ zi̒n va̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả kác zân tôô̭c dớ văn hwả tlớ thee̒nh "do̒n nuô̒ng” fát chiến zu li̭ch, bớ rỉ fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn nhân rôô̭ng mô hi̒nh kác kâw la̭c bô̭ báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả

Vươ̒ la̒ diếm kă̭p văn hwả, kác kâw la̭c bô̭ (KLB) báw tô̒n fát hwi zả tli̭ văn hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n lad dươ̭c thưư̭c hă̒nh, môi tlươ̒ng cho ngḙ̂ nhân, nhưửng ngươ̒i am hiếw va̒ iêw thích văn hwả zân tôô̭c xinh hwa̭t, tâ̭p liḙ̂n, tlaw dối kinh ngiḙ̂m, ki̭ năng va̒ chiê̒n ră̭i cho thể hḙ̂ tlé.

Tliê̒n thôông hi̒nh ắnh văn hwả, kon mo̭l tính Hwa̒ Bi̒nh

Tính Hwa̒ Bi̒nh ản hăi dẳi têểnh la̒ bu̒ng tất kỏ bê̒ tă̒i li̭ch xứ, văn hwả, môô̭ch tloong ta̒n kải tlă̭ng kuố mo̭l Viḙ̂t kố, kư tlủ ớ tơ̒ tính khải Bắc mé ta̭p tlung kho̭m nhất ớ tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng nê̒n "Văn Hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng i ta̒ kết tinh dêênh kải thôốch kuố bu̒ng tất, kon mo̭l Hwa̒ Bi̒nh

Lưw zư̭ zả tli̭ nê̒n “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng thể zởi

Hwa̒ Bi̒nh la̒ bu̒ng tất kố pớ mâ̭n ngă̒i, kôô̒ng pơ̭i ta̒n tlải khṷ pôl nổl doo̭c thew hưởng Dôông Nam, ti tôi pơ̭i tlải khṷ Tlươ̒ng Xơn ớ pên khải Tâi i ta̒ la̒ tha dêênh tư̒ bô̒n diḙ̂, thung lṷng kôô̒ng hḙ̂ thôổng, thư̭c bâ̭t foong fủ. Ngăl pớ thơ̒i tiê̒n xứ, kon mo̭l i ta̒ khởm té tha khôổng ớ nơi ni̒ tlêênh meénh tất ni̒, tí la̭i môô̭ch nê̒n văn hwả nối thiểng thể zởi - "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” (VHHB).