(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.


Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ Văn Xơn nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 ản tố chức thee̒nh kôông thew dủng kể hwăch dê̒ tha, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh kế hể hwă̭ch tố chức da̭i hô̭i chi, Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Dám báw tiển dô̭ tố chức da̭i hô̭i chi, dáng bô̭ kơ xớ

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn ka̭ ni̒ kỏ 8.086, xinh hwa̭t ta̭i 49 tổ chức kơ xớ Dáng, ttôống xổ 388 chi bô̭ chư̭c thuô̭c Dáng wí kơ xớ. Nỏi chung, Hwiḙ̂n wí da̒ ngiêm túc chí da̭w kôông tác chấn bi̭ tố chức DH Dáng bô̭ kác kấp

Dôô̒ng chỉ Lê Minh Tiển,Chảnh văn foo̒ng Hwiḙ̂n wí cho mắt: Dêểnh kuổi khảng 3, 100% chi bô̭ thuô̭c Dáng wí kơ xớ hwa̒n tố chức DH nhiḙ̂m ki̒ 2020-2025. Dổi vởi DH kấp chi, Dáng bô̭ kơ xớ, dêểnh ngă̒i 25/3, hal dơn vi̭ ản Hwiḙ̂n wí lươ̭ cho̭n tố chức DH diếm la̒ Chi bô̭ Tlươ̒ng THFT La̭c Xơn va̒ Dáng Dáng bô̭ xa̭ Văn Ngiḙ̂ tố chức thee̒n kôông DH nhiḙ̂m ki̒ 2020 -–025, dă̭ch tiê̒n dê̒ thwâ̭n lơ̭i dớ Hwiḙ̂n wí tiếp tṷc chí da̭w tố chức DH kác chi , Dáng bô̭ kơ xớ tloong to̒n hwiḙ̂n.

Kỏ xư̭ chú dôô̭ng, kwiết tâm kaw, bớ ngă̒i 12/5, kác chi, dáng bô̭ kơ xớ chư̭c thuô̭c Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chung tố chức DH nhiḙ̂m ki̒ mởi. Tỉnh dênhả khảng 6, 100% chi, Dáng bô̭ nhiḙ̂m ki̒ mởi. Thew da̒ thẳng lơ̭i ni̒, Dáng bô̭ hwiḙ̂nLa̭c Xơn dang thwâ̭n lơ̭i tâ̭p chung cho kôông tác chấn bi̭ DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII

Dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng kôông tác nhân xư̭

Dớ chấn bi̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n, BTV Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tâ̭p chung chí da̭w kavs Tiếw ban fṷc vṷ Da̭i hô̭i XXVII va̒ kấp wí kơ xớ chấn bi̭ kác diê̒w kiḙ̂n nhơ: xâi zư̭ng văn kiḙ̂n, xin ỉ kiển kóp ỉ baw zư̭ tháw văn kiḙ̂n, tăng kươ̒ng kôông tác thôông tin tiên chiê̒n, chính chang dô thi̭, gẳn biến kác kôông chi̒nh.... Dă̭c biḙ̂t tloong rỉ kỏ nô̭i zung kwan tlj ha̒ng dâ̒w dang ản tích kư̭c chiến khai la̒ chấn bi̭ nhân xư̭ zởi thiḙ̂w dớ bâ̒w ta̭i DH.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư hwiḙ̂n wí Bu̒i Văn Ha̒nh khắng di̭nh: Chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 ản xác di̭nh la̒ nhiêkj vṷ then chốt, kwiết di̭nh kwan tloong dêểnh thee̒nh kôông kuố DH. Hwiḙ̂n da̒ thă̒nh lâ̭p, kiḙ̂n to̒n Tiếw ban Nhân xư̭ DH, khâw rỉ thă̒nh lâ̭p Tố zúp wiḙ̂c Tiếw ban Nhân xư̭ dớ thấm di̭nh kôông tác nhân xư̭ kấp wí, BTV kấp wí va̒ kác chức zănh lẳnh da̭w chú chốt kấp wí nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025. Nỏi chung kông tác nhân xư̭ kấp wí, BTV kấp wí thew dủng kwi chi̒nh.

Thew zư̭ kiển, xổ lươ̭ng Wí viên BCH nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 kuố Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn la̒ 39 dôô̒ng chỉ, zănh xắch zư̭ kiển 45 dôô̒ng chỉ, dám báw xổ zư 15,55%. Tloong rỉ dáp ửng kác tiêw chỉ dối mởi kấp wí 21/45 dôô̒ng chỉ, chiểm 46,66%, ửng kưứ viên nư̭ 8/45, chiểm 17,77%, ngươ̒i ZTTX 40/45 dôô̒ng chỉ bă̒ng 88,88%, dám báw kơ kẩw 3 dô̭ thuối. Zư̭ kiển xổ Wí viên BTV nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 la̒ 11 dôô̒ng chỉ, zănh xắch ửng kứ zư̭ kiển 13 dôô̒ng chỉ. Thew dôô̒ng chỉ Bỉ thư Hwiḙ̂n wí, dêểnh ka̭ ni̒, hwiḙ̂n kơ bán hwa̒n thiḙ̂n fương ản nhân xư̭, kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác chấn bi̭ dớ tố chức DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025 duủng kể hă̭ch dê̒ tha.

Thu Chang


KÁC TIN KHÁC