Pơi lô̭i la̒ môn thế thaw chăng tlí zúp nơng kaw khức khwé, kái thiḙ̂n tinh thâ̒n, thế lư̭c, mo̒ ko̒n la̒ zái fáp tốt nhất tí tư̭ báw bḙ̂ mêê̒nh tlước ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, foo̒ng tleẻnh tẳm dác. Khôông Da̒ chắi kwa tư̒ fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tiê̒m ấn tư̒ zúi zo, ngwi kơ xắi tha tẳm dác zất kaw. Cho dêênh ta̒n năm kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i kwan tâm kôông tác dă̭i pơi, tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác cho mo̭l zân, nhất la̒ dét kon.

Tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng chẩng tẳm dác

Pơi lô̭i la̒ môn thế thaw chăng tlí zúp nơng kaw khức khwé, kái thiḙ̂n tinh thâ̒n, thế lư̭c, mo̒ ko̒n la̒ zái fáp tốt nhất tí tư̭ báw bḙ̂ mêê̒nh tlước ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, foo̒ng tleẻnh tẳm dác. Khôông Da̒ chắi kwa tư̒ fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tiê̒m ấn tư̒ zúi zo, ngwi kơ xắi tha tẳm dác zất kaw. Cho dêênh ta̒n năm kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i kwan tâm kôông tác dă̭i pơi, tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác cho mo̭l zân, nhất la̒ dét kon.

Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.

Rẩw ẩn thế thaw Hwa̒ Bi̒nh ta̭i dẩw tlươ̒ng kwuốc za

Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.

Khưức hút môn boỏng chiê̒n ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Wa̒i ti̒nh iêw kôô̒ng kác môn thế thaw zân tô̭c, ngươ̒i zân hwiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n dam mê dă̭c biḙ̂t kôô̒ng boỏng chiê̒n – môn thế thaw rḙ̂ chơi, tăng kươ̒ng tỉnh tâ̭p thế, do̒n kết, zoong la̭i niê̒m vui, thiểng kươ̒i.

Khức hút kuố tlo̒ chơi zân zan ngă̒i Xwân

Âm thănh tlôổng teẻnh liê̒n hô̒i kôô̒ng thiểng ho̒ hew, kố bṷ chăng tlâ̒ng kuố mo̭l ngỏ ớ mơ̭i mo̒ hô̭i thi, tlâ̭n dẩw cho dố khức hấp zâ̭n kuố tlo̒ chơi zân zan. Kỏ zi̭p têểnh pơ̭i ta̒n lḙ̂ hô̭i ớ Hwa̒ Bi̒nh, zu kheéch xḙ kuổn hút bới hi̒nh thức pui zôô̭ng chưở dởng zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng thôốch tḙp ni̒.

Thế thaw thă̒nh tích kaw - tâ̭p tlung hwẩn lwiḙ̂n ngăl pớ tâ̒w năm

Tloong ta̒n ngă̒i tâ̒w Xwân Záp Thi̒n 2024, ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên thi dẩw thă̒nh tích kaw kuố tính kôô̒ng kỏ hưởng zâ̭n kuố ta̒n hwẩn lwiḙ̂n biên i ta̒ tha khức tâ̭p lwiḙ̂n, fẩn dẩw ản thă̒nh tích kaw nấht ớ ta̒n zái thế thaw kuố tính pơ̭i i nhơ ká thắi twa̒n kuốc tloong năm 2024.

Nhê̒w rẩw ẩn nối bâ̭t tloong lỉnh vưư̭c thế zuṷc, thế thaw

Năm 2023, ản xư̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w kuố Tính wí, UBNZ tính, Bô̭ Văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch (VH-TT&ZL); xư̭ fổi hơ̭p kỏ hiḙ̂w kwá kuố kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính va̒ kác diḙ̂ fương; xư̭ kổ gẳng, vươ̭t lêênh kuố dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chưức, viên chưức ngă̒nh VH-TT&ZL tính, lỉnh vưư̭c thế thaw tính nha̒ da̒ kỏ nhưửng kết kwá nối bâ̭t dảng gi nhâ̭n.

240 bâ̭n dôô̭ng biên tham za Zái Boỏng chwiê̒n hơi ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I

Tloong 2 ngă̒i 3 - 4/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tê̒w pơ̭i tlung tâm Văn hwả, Thế thaw pơ̭i Chwiê̒n thôông thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức Zái Boỏng chwiê̒n hơi ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I, năm 2024.