Dỏn Thết Nhâm Râ̒n 2022 bui thươi, lee̒nh meḙnh, an twa̒n, tiết kiḙ̂m

(HBDT) - Ko̒n hơn nướ khaảng nươ̭ la̒ dêểnh Thết Năm mởi Nhâm Râ̒n 2022. Kản bô̭, Nhân zân tloong tính daang dấi meḙnh kác foong tla̒w thi duô iêw nước, fát hwi nô̭i lư̭c, khai thác mo̭i tê̒m năng, thể meḙnh; tích kư̭c thảw gơ̭ khỏ khăn, ốn di̭nh , fát chiến xán xwất, kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá "mṷc tiêw kép" vươ̒ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19; báw vḙ̂ khức khwé nhân zân vươ̒ fṷc hô̒i fát chiến KT-XH tloong tlaa̭ng thải bi̒nh thươ̒ng mởi.

Khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground" ta̭i Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh

(HBDT) - Khởm ngă̒i 4/1, Zư̭ ản ACES va̒ Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw (FTTHCLK) Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ tố chức lḙ̂ khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground". Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Bắch Khwa Ha̒ Nô̭i, Tlướng Zư̭ ản ACES Viḙ̂t Nam.

Rẩw ẩn zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ dôông dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) khinh khôổng. Zo rỉ, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n, LLVT tloong tính da̒ tâ̭p chuung la̒ tốt kôông tác chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân. Dêênh chi̒ ni̒ bô̭ mă̭t nôông thôn vu̒ng DBZTTX da̒ kỏ nhểw dối khác, la̒ rẩw ẩn dâ̭m nét bớ kôông tác "Zân vâ̭n khẻw" kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.

"Thăi ảw mởi" cho laa̒ng kwê Hửw Lơ̭i

(HBDT) - La̒ xa̭ thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, ka̭ ni̒, Hửw Lơ̭i (Iên Thwí) da̒ rêênh xa̭ nôông thôn mởi tloong kẳi bui, fẩn khới kuố kản bô̭, nhân zân. Thă̒nh kwá ni̒ gi rẩw nhưửng nổ lư̭c bê̒n bí kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ vởi moong muổn xâi zưư̭ng kwê hương dối mởi.

Báw vḙ̂ da zaa̭ng xinh hoo̭c ớ khu Báw tô̒n thiên nhiên Haang Kiê - Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Khu báw tô̒n thiên nhiên (BTTN) Haang Kiê - Pa̒ Ko̒ ản kác nha̒ khwa hoo̭c tloong va̒ wa̒i nước deẻnh zả kỏ tỉnh da zaa̭ng xinh hoo̭c khả kaw. Hḙ̂ dôô̭ng thư̭c vâ̭t fong fủ, nhê̒w lo̭i thư̭c vâ̭t kỏ tloong kheéch dó Viḙ̂t Nam. Khu báw tô̒n ko̒n ản mắt dêểnh kôô̒ng kwâ̒n thế thôông Pa̒ Ko̒ kwỉ hiểm. Tlước ngwi kơ ta̒i ngwiên rưư̒ng báw tô̒n bi̭ kác dổi tươ̭ng tác dôô̭ng tlải fép, Ban Kwán lỉ (BKL) Khu BTTN Haang Kiê - Pa̒ Ko̒ da̒ nỏ lư̭c dớ thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ rưư̒ng.

"Thăi ảw mởi" cho laa̒ng kwê Hửw Lơ̭i

(HBDT) - La̒ xa̭ thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, ka̭ ni̒, Hửw Lơ̭i (Iên Thwí) da̒ rêênh xa̭ nôông thôn mởi tloong kẳi bui, fẩn khới kuố kản bô̭, nhân zân. Thă̒nh kwá ni̒ gi rẩw nhưửng nổ lư̭c bê̒n bí kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ vởi moong muổn xâi zưư̭ng kwê hương dối mởi.

Xa̭ Kwiết Chiển: Zwi chi̒ kiếm xwát tốt zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Ka̭ ni̒ ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c) ản kiếm xwát tốt, chăng kỏ ka F0 va̒ tlươ̒ng hơ̭p F1 tloong kôô̭ng dôô̒ng. Bên baang nhiḙ̂m vṷ chăm xoóc khức khwé ban dâ̒w ta̭i twiển kơ xơ, dô̭i ngṷ kản bô̭ i tể dám nhiḙ̂m vai tlo̒ noo̒ng kốt tloong tiên chiê̒n, zảw zṷc tư tướng cho ngươ̒i zân nơơng kaw nhâ̭n, ỉ thức foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ).

Zúp rét la̒ kwen thiểng Ănh bớ môô̭ch zư̭ ản

(HBDT) - Zư̭ ản "Tlươ̒ng ,â̒m non Tla̭m iêw" kuố tác zá Chu Thi̭ Hương Tháw, hwiḙ̂n Dwa̒n La̭c Thwí vươ̒ ză̒nh zái nhi̒ Kuô̭c thi ỉ tướng khới ngiḙ̂p xaảng ta̭w thanh niên tính lâ̒n thử III, năm 2021 zo Tính Dwa̒n, Xớ KH&KN, Liên minh HTX tính fổi hơ̭p tố chức. Zư̭ ản da̒ dăch tha mṷc tiêw kṷ thế va̒ zái fáp cho zảw zṷc mâ̒m non thew hưởng chwấn hwả, hiḙ̂n dai hwả, xa̭ hô̭i hwả va̒ hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Hwa̒ Bi̒nh ản fân bố tlêênh 77.000 liê̒w vắc xin foo̒ng Covid-19

(HBDT) - Viḙ̂n Vḙ̂ xinh zi̭ch tể Tluung ương (VXZTTƯ) vươ̒ ban hă̒nh kác kwiết di̭nh wê̒l wiḙ̂c fân bố 3 dơ̭t vắc xinh foo̒ng chôổng Covid-19. Thew rỉ Hwa̒ Bi̒nh xḙ ản fân bố tôống xổ 77.370 liê̒w, kỏ 2 lo̭i vắc xin Pfizer và AstraZeneca.