Kắnh zác pơ̭i ta̒n chiêw tlo̒ paảnh thuốc chiḙ̂ bâ̭nh kwa kiếw chwiê̒n pă̒ng meḙnh

Tloong môô̭ch lâ̒n ti tâ̭p thế zṷc, mḙ̂ Ngwiḙ̂n Thi D. ớ fươ̒ng Tân Thi̭nh, Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwen ản môô̭ch mo̭l tư̭ pô̭ mêê̒nh la̒ bác xi̭, thâ̒i thuốc nam pơ̭i chiḙ̂ ản tư̒ lwa̭i bâ̭nh. Khăw khi zảw tliḙ̂n, ngỏ mă̭t, ngỏ thăi mḙ̂, mo̭l pô̭ mêê̒nh la̒ bác xi̭ cho mḙ̂ hăi dẳi poóc mêê̒nh mḙ̂ tốt mé i kỏ bâ̭nh wê̒l mă̭t, kôô̒ng pơ̭i zởi thiḙ̂w ba̒i thuốc chiḙ̂ bâ̭nh mă̭t zất tốt, i ta̒ chḙ̂i cho tư̒ mo̭l, kỏ mo̭l kha̒ hô̒i i ko̒n xó ản chí paw kim pả. Iểng thiểng pô̭ nhơ hoóch mâ̭ch, mḙ̂ D. tin khăw di̭ hḙn hôm khăw muô thuốc. Mḙ̂ D muô hết hơn 3 tliḙ̂w dôô̒ng. Ba̒i hôm khăw mḙ̂ muô thêm 14 tliḙ̂w dôô̒ng tiê̒n thuốc. Khăw môô̭ch thơ̒i zan oỏng mḙ̂ D. chăng dố khói mé i chăng ti thi̒m mo̭l paảnh cho mḙ̂ thuốc cho mêê̒nh tí hói la̭i.

Khảng Kôông nhân năm 2024: Thiết thưư̭c kác hwa̭t dôô̭ng hưởng wê̒l ngươ̒i law dôô̭ng

Khảng 5 – Khảng Kôông nhân, khắp kác kôông xướng, xỉ ngiḙ̂p bớ thă̒nh fổ dêểnh nôông thôn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xôi nối kác hwa̭t dôô̭ng chăm lo cho dwa̒n viên, ngươ̒i law dôô̭ng (NLD) wê̒l vâ̭t chất va̒ tinh thâ̒n. Bớ rỉ, ta̭w dôô̭ng lưư̭c mởi, khỉ thể mởi dớ kản bô̭ kôông dwa̒n, dwa̒n viên, NLD kwiết tâm kaw, nổ lưư̭c lởn, hă̒nh dôô̭ng dươ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKDH) Kôông dwa̒n kác kấp, NKDH XVII Kôông dwa̒n tính va̒ NKDH XIII Kôông dwa̒n Viḙ̂t Nam nhiḙ̂m ki̒ 2023 – 2028 baw kuô̭c khôổng.

Dám báw an ninh, an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm

Xác di̭nh kôông tác an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng nhă̒m dám báw an twa̒n, khưức khwé cho ngươ̒i zân, thơ̒i zan kwa, kác kấp, kác ngă̒nh da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ, kiếm tla, ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n, xứ lỉ kác tlương hơ̭p vi fa̭m tloong xán xwất, kinh zwănh… kóp fâ̒n nơơng kaw kôông tác dám báw ATTF tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tlươ̒ng Tlung hoo̭c Fố thôông Mươ̒ng Pi tăng kươ̒ng ôn thi tốt ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh

Kuổi khảng 6 hoo̭c xinh lớp 12 tloong ká nước xḙ pước paw ki̒ thi tốt ngiḙ̂p THFT năm 2024. Têểnh ka̭ ni̒, kôông tác ôn thi tốt ngiḙ̂p tang ản Tlươ̒ng THFT Mươ̒ng Pi, hwiḙ̂n Tân La̭c tlủ tloo̭ng tí kỏ ản kết kwá kaw nhất tloong ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒.

Hă̒nh tli̒nh khới ngiḙ̂p pớ tlung hoo̭c fố thôông

Tloong khảng Pổn bươ̒ kwa, Xớ Zảw zṷc pơ̭i Da̒w ta̭w kôô̒ng pơ̭i Hoo̭c biḙ̂n Nôông ngiḙ̂p tố tlức hô̭i tháw "Hă̒nh tli̒nh khới ngiḙ̂p pớ tlung hoo̭c fố thôông” kôô̒ng pơ̭i mṷc dích tlang bi̭ kiển thức, ki̭ năng khới ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh THFT tlêênh diḙ̂ pa̒n tính; thi̒m ản dố, bô̒i zươ̭ng ta̒n hoo̭c xinh kỏ dam mê tloong li̭nh bư̭c khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ kôô̒ng pơ̭i khơl zâ̭l tinh thâ̒n, khát boo̭ng khới ngiḙ̂p tloong thể hḙ̂ tlé.

Kải lo chít tẳm dác ớ kon dét ka̭ paw muô̒ he̒

Ớ Bâ̭nh biḙ̂n Nhi Tlung ương, tloong ta̒n ngă̒i bươ̒ kwa liên tṷc nhâ̭n ản ka bâ̭nh nhi tẳm dác ngiêm tloo̭ng, ngwi ki̭ch têểnh tỉnh ma̭ng. Ta̒n bâ̭nh nhi tê̒w paw biḙ̂n kôô̒ng pơ̭i ti̒nh tla̭ng bâ̭nh xwi da ta̭ng zo hâ̭w kwá kuố kwả tli̒nh tlâ̒ng twâ̒n hwa̒n…

Fát hwi bai tlo̒ mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ

Tloong ta̒n năm kwa, mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ fát hwi ản bai tlo̒ noo̒ng kốt tlêênh ta̒n li̭nh bư̭c kuố tơ̒i khôổng xa̭ hô̭i. Kwa di̭ kóp fâ̒n xâi zư̭ng khổi da̭i dwa̒n kết zân tôô̭c pơ̭i zư̭ zi̒n an ninh, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Da̭i wỉ Kôông an xa̭ nhiḙ̂t hwiết, tân twi̭ kôô̒ng kôông wiḙ̂c

Năng nố, nhiḙ̂t hwiết, tâ̭n twi̭ tloong chwiên môn va̒ kôông tác dwa̒n, dỏ la̒ kám nhâ̭n kuố nhê̒w ngươ̒i khi̒ tiếp xuúc kôô̒ng Da̭i wỉ Ngwiển Thănh Nam, kản bô̭ Kôông an xa̭, Fỏ Bỉ thư kiêm nhiḙ̂m Dwa̒n Thănh niên xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn).

Hwiḙ̂n Mai Châw kiếm xwát bất kân pă̒ng zởi tỉnh ka̭ té kon

Bất kân pă̒ng zởi tỉnh ka̭ té ắnh hướng chăng nhó têểnh kôông tác zân khổ, kể hwă̭ch hwả za di̒nh kôô̒ng pơ̭i fát tliến KT-XH. Tí zoong tí khổ zởi tỉnh wê̒l mớc kân pă̒ng, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Mai Châw i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp tí nơng kaw ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân wê̒l kôông tác zân khổ, tơ̒ng pước khôổng chể tôốc dô̭ za tăng tí khổ zởi tỉnh ka̭ té kôô̒ng tí lḙ̂ té kon thử 3, kwa di̭ nơng kaw chất lươ̭ng zân khổ.

Kwiết liḙ̂t tliến khai tiêm vắc xin foo̒ng za̭i

Zấp ni̒, ta̒n diḙ̂ fương tloong tính tang kwiết liḙ̂t tliếnk hia tiêm vắc xin foo̒ng za̭i cho ta̒n chỏ, me̒w. Ni la̒ zái fáp kwan tloo̭ng tí foo̒ng, chẩng bḙ̂nh za̭i ka̭ pước paw muô̒ khảng khốt, tleẻnh ta̒n kải chít thương tâm zo bâ̭nh za̭i la̒ dêênh.