Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ

(HBDT) – UBNZ tính vươ̒ ban hă̒nh văn bán xổ 883/UBNZ-TCMT ngă̒i 22/5/2020 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú

Vṷ wiḙ̂c xai fa̭m tloong thư̭c hiḙ̂n kỏi hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết 42/NQ-CP ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn: Xai dêểnh no xứ lỉ dêểnh rỉ, ó che chủ

(HBDT) – Dỏ la̒ kwan diếm nhất kwản kuố UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn khi̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n xắi tha vṷ wiḙ̂c ngiêm tloo̭ng: Môô̭ch xổ hô̭ kinh tể khả lo̭t baw zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w dớ thṷ hướng kỏi hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết 42/NQ-CP ; môô̭ch xổ hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w kỏ za kắnh khỏ khăn thư̭c xư̭ bi̭ chỉnh kwiê̒n xa̭ dá kwêê̒nh.

Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Thôông bảw kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Ngă̒i 9/5, UBNZ tính ban hă̒nh Văn bán xổ 745/UBNZ – KGVX wê̒l Thôông bảw xổ 177/TBVPCP ngă̒i 8/5/2020 kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

Ngươ̒i kỏ tâm la̒ cho dất … “rớ wa”

(HBDT) – Khi̒ mắt mṷc dích chiến thăm kuố tôi, ôông Ha̒ Minh Thiết, Chú ti̭ch Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tươi kươ̒i: "“Chiḙ̂n tỉ kỏ chi to tát dảng dớ rằng no! Tôi thẩi ni là wiễc mêềnh kần fái là cho chỉnh kon chẩw mêềnh, cho bà kon tloong xỏm, tloong xã kuố mêềnh cho rêênh tôi vâ̭n dôô̭ng ủn eenh, ho̭ ha̒ng dê̒w tham za…. "

Dám báw an twa̒n cho hoo̭c xinh khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Thew kwiết di̭nh kuố UBNZ to̒n bô̭ hoo̭c xinh khổi TLHKX, TLHFT va̒ ZZTX tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng di hoo̭c khâw 3 khảng ngí foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Dối mởi linh hwa̭t tloong tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za báw hiếm

(HBDT) – Tlước ziển biển fức ta̭p kuố da̭i zi̭ch Covid-19, ngă̒nh BHXH ku̒ng kác ngă̒nh liên kwan da̒ kỏ nhửng zái fáp, kắch la̒ dớ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, BHIT, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw ản zaw tloong năm 2020.

Nhê̒w khỏ khăn khi̒ ră̭i hoo̭c kwa internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh

(HBDT) – Tlươ̒NG TLHFT Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc) kỏ 10 lớp hoo̭c, 270 hoo̭c xinh. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, hoo̭c xinh to̒n tlươ̒ng ản ngí ho thew kwi di̭nh. ki̒ TLHFT dang ớ ngăi tlước mă̭t, ma̒ khổi lươ̭ng kiển thức kâ̒n hoo̭c va̒ ôn tâ̭p rất dư̒. Tloong khi rỉ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng kỏ dêểnh khânh 80% thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, ó kỏ diḙ̂n thwa̭i thôông minh. Mẳi tỉnh nổl ma̭ng dớ ho̭c kwa internet. Khỏ khăn kuố nha̒ tlươ̒ng i la̒ ti̒nh tla̭ng chung kuố kác tlươ̒ng thuô̭c diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa kuố tính chi̒ ni̒.

Chở vi̒ rưới lâi nhiḙ̂m Covid-19 dớ bêḙ̂nh nă̭ng mḙ̂ dêểnh kơ xớ i tể

(HBDT) – Kỏ môô̭ch thư̭c tể dang ziḙ̂n tha tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong diê̒w kiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 la̒ nhê̒w ngươ̒i zân vi̒ lo nga̭i da̒ ó ki̭p thơ̒i dêểnhkhảm chươ bêḙ̂nh ta̭i kác kơ xớ i tể. Hâ̭w kwá la̒ bêḙ̂nh năng la̒ cho wiḙ̂c xứ lỉ fức ta̭p, khỏ khăn. Kwa bảw kảw bớ kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh tiển tính, hwiḙ̂n, ta̭i thơ̒i diếm kwi̭ I, xổ ngươ̒i dêểnh khảm, diê̒w tli̭ ớ kác kơ xớ i tể tiếp tṷc zám meḙnh ớ 2 twâ̒n dâ̒w thư̭c hiḙ̂n za̭n kắch to̒n xa̭ hô̭i.

Hwiḙ̂n Mai Châw Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng tloong muô̒ zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19

(HBDT) – Mă̭C zu̒ zi̭ch Covid-19 dang ziển biển hết khức fức ta̭p, mê ti̒nh hi̒nh zả ká thi̭ tlươ̒ng ớ hwiḙ̂n Mai Châw vấn zwi chi̒ ốn di̭nh kác mă̭t ha̒ng tiêw zu̒ng thiết iểw, dáp ửng dú nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân. Kác zwănh ngiḙ̂p, nha̒ fân fổi da̒ chú dôô̭ng nguô̒n ha̒ng hwả dươ tha thi̭ tlươ̒ng, chăng kỏ hiḙ̂n tươ̭ng dâ̒w kơ găm ha̒ng. Hwiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chức năng tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kiếm xwát, dám báw kung ửng ha̒ng hwả fṷc vṷ ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Ta̭m zư̒ng wiḙ̂c dêểnh tlươ̒ng ó zư̒ng wiḙ̂c ho̭c

(HBDT) – Thư̭C hiḙ̂n kác zái fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch bêênh Covid-19, kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ ngă̒i 3/2 dêểnh ka̭ ni̒. Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Bô̭ tlướng Bô̭ ZZ&DT wê̒l wiḙ̂c "ta̭m zư̒ng dêểnh tlươ̒ng nhưng ó zư̒ng wiḙ̂c hoo̭c”, kác tlươ̒ng hoo̭c tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai nhê̒w zía fáp hiḙ̂w kwá hưởng zâ̭n hoo̭c xinh tư̭ hoo̭c ớ nha̒, ră̭i hoo̭c kwa internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Ta̭m zư̒ng wiḙ̂c dêểnh tlươ̒ng ó zư̒ng wiḙ̂c ho̭c

(HBDT) – Thư̭C hiḙ̂n kác zái fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch bêênh Covid-19, kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ ngă̒i 3/2 dêểnh ka̭ ni̒. Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Bô̭ tlướng Bô̭ ZZ&DT wê̒l wiḙ̂c "ta̭m zư̒ng dêểnh tlươ̒ng nhưng ó zư̒ng wiḙ̂c hoo̭c”, kác tlươ̒ng hoo̭c tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai nhê̒w zía fáp hiḙ̂w kwá hưởng zâ̭n hoo̭c xinh tư̭ hoo̭c ớ nha̒, ră̭i hoo̭c kwa internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc wiḙ̂c zảm xát i tể mo̭l Hwa̒ Bi̒nh bớ Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai wơ̒l

(HBDT) – Tỉnh dêểnh 8 zơ̒ ngă̒i 31/3, ká nước kỏ 204 ka vắc Covid-19, dảng chủ ỉ tloong xổ ri kỏ kiên kwan dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai. Kṷ thế da̒ xắc di̭nh ản 33 tlươ̒ng hơ̭p, gô̒m 22 nhân viên kôông ti Trươ̒ng Sinh la̒ wiḙ̂c ta̭i nha̒ ăn bêḙ̂nh viḙ̂n va̒ 11 tlươ̒ng hơ̭p ko̒n la̭i la̒ bêḙ̂nh nhân va̒ ngươ̒i thân, ngươ̒i chăm xóc, ngươ̒i khảm bêḙ̂nh, diê̒w zươ̭ng.

Ban ha̒nh hưởng zâ̭n chấn dản, diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2

(HBDT) – Thew thôông tin kuố Bô̭ I tể ngă̒i 26/3 cho mắt: Thử tlướng Bô I tể Ngwiḙ̂n Chươ̒ng Xơn, Tlướng Tiếw ban diê̒w tli̭, Ban Chí da̭w Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch COVID-19 da̒ kỉ Kwiết di̭nh 1344/QĐ-BYT ban hă̒nh Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2 (zi̭ch COVID-19)