(HBDT) - Dỏ la̒ nô̭i chí da̭w kuố tính dổi vởi chương chi̒nh hổ chơ̭ hô̭ nge̒w dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Thew rỉ ta̭i kwiết dinh xổ 122/QĐ-UBND ngă̒i 20/1/2021 kuố UBNZ tính kwiết di̭nh bố xung zư̭ twản chi NXNN hổ chơ̭ hô̭ nge̒w ăn Thết, mức hổ chơ̭ 400.000 dôô̒ng/ hô̭. Kết kwá ra̒ xwát dêểnh năm 2020, to̒n tính kỏ 18.847 hô̭ nge̒w, tống kinh fỉ hổ chơ̭ dơ̭t ni̒ tlêênh 7,5 tí dôô̒ng.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán chí da̭w wê̒l mô̭ch xổ biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 29/1, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 149/UBNZ-KGVX wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.

Ngă̒nh Zảw zṷc kwiết liḙ̂t khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Khởm 29/1, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhơ: TH&THKX Thải Bi̒nh, Thôổng Nhất, Ku̒ Chỉnh Lan, kác tlươ̒ng Mâ̒m non Thải Bi̒nh ta̭m thơ̒i cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ thử 6 ngă̒i 29/1 dêểnh hết 31/1 dớ kơ kwan i tể thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khứ khwấn. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng.

Chính chang dô thi̭ dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021,

(HBDT) – Chí ko̒n khwáng khânh 2 twâ̒n nươ̭ dêểnh Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n TF Hwa̒ Bi̒nh chí da̭w kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan khấn chương chiến khai kể hwă̭ch chính chang dô thi̭, dám báw mi̭ kwan dô thi̭ văn minh, fṷc vṷ kản bô̭, nhân zân dỏn Thết ha̭nh fúc, bui thươi.

Chung thăi hổ chơ̭ ngươ̒i zân khu vư̭c foong twá chôổng zi̭ch Covid-19

(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nhửng hoo̭c xinh zân tô̭c Thải dam mê xảng ta̭w khwa hoo̭c

(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc Kwan tâm chăm lo Thết cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 dang dêểnh, hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc tâ̭p chung chiến khai kác chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng chăm lo Thết cho ngươ̒i nge̒w, dám báw an xinh xa̭ hô̭i ta̭i diḙ̂ fương.

Thết khởm nơi da̭i nga̒n

(HBDT) – Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w Môông ziḙ̂n tha tlước Thết Ngwiên dản 1 khảng. Khắp bán Môông Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) rô̭n ra̒ng dỏn Thết, da̒w rư̒ng da̒ ngẻ nṷ, hwa mai bung xắc, ku̒ng bán Môông bui xwân, dỏn Thết.

Fát dôô̭ng to̒n zân fát hiḙ̂n mo̭l nhâ̭p kắnh tlải fép tlớ wê̒l ó kắch li

"Dâ̒n tôi dê̒ ngi̭ tất ká kác diḙ̂ fương tâ̭p chung kaw dô̭ bóc khớ, chiḙ̂t fả kác dươ̒ng râi, nha̒ xe va̒ xứ lỉ ngiêm nha̒ xe nhâ̭n chớ kheéch vươ̭t biên”, Bô̭ Tlướng I tể Ngwiḙ̂nThă̒nh Loong nhẩn meḙnh.

Chi hô̭i tlướng fṷ nư̭ la̒ tốt kôông tác foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c zởi

(HBDT) – Chi̭ la̒ mo̭l zân tô̭c Thải kương mâ̭w, năng dôô̭ng. Ó chí ản hô̭i viên, fṷ nư̭ va̒ nhân zân ta̭i diḙ̂ fương tin tướng, tỉn nhiḙ̂m, chi̭ ko̒n la̒ thă̒nh viên tích kư̭c kuố tố hwa̒ zái xỏm, kóp fâ̒n nhê̒w cho wiḙ̂c tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t, nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD), bi̒nh dắng zởi (BDZ) cho hô̭i viên fṷ nư̭ ớ ni. Chi̭ la̒ Ha̒ Thi̭ Hwa̒i, chi hô̭i tlướng fṷ nư̭ xỏm Cha, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw).

Chú dôô̭ng chấn bi̭ chiến khai chương chi̒nh zảw zṷc fố thôông 2018 dổi vởi lớp 2

(HBDT) – Rút kinh ngiḙ̂m bớ wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh zảw zṷc fố thôông (ZZFT) 2018 dổi vởi lớp 1 năm hoo̭c 2020 – 2021, kôông tác chấn bi̭ cho wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh ZZFT 2018 dổi vởi lớp 2 năm hoo̭c 2021 – 2022 ản chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n bớ khởm.

Khơi nguô̒n xảng ta̭w hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p

(HBDT) – Vởi mṷc tiêw khơi zâ̭l tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p, khức xảng ta̭w, ta̭w kơ hô̭i tốt nhất dớ fṷ nư̭ vươn lêênh. Nhửng năm kwa, kác kấp Hô̭i LHFN tloong tính da̒ tích kư̭c hổ chơ̭ hô̭i viên khới ngiḙ̂p tloong xán xwất, kinh zwănh, tiếp kâ̭n kác nguô̒n vổn, xâi zư̭ng mô hi̒nh kinh tể; thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p” zai dwa̭n 2018 – 2020