(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn

Fát hwi hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, zai dwa̭n 2005 – 2020, kác Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) tloong to̒n tính tố chức ản 72.981 lớp, kỏ khânh 5 tliḙ̂w mo̭l tham za hoo̭c tâ̭p. kwa rỉ kóp fâ̒n kúng kổ, fát hwi hiḙ̂w kwá kôông tác fố kâ̭p zảw zṷc TH&THKX; xâi zư̭ng khổi do̒n kết tloong nhân zân.

Foo̒ng chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em: Ră̭i rét kắch tư̭ báw vḙ̂

(HBDT) – Thew bảw kảw kuố Kôông an tính, bớ dâ̒w năm năi, thô̭i fa̭m wê̒l xâm ha̭i fṷ nư̭, tlé em tiếp tṷc za tăng ká wê̒l xổ vṷ va̒ tỉnh chất ngiêm tloo̭ng, dă̭c biḙ̂t nối lêênh ti̒nh tla̭ng tlé em bi̭ xâm ha̭i zo chỉnh ngươ̒i thân kuố mêê̒nh, hă̒nh vi lap la̭i nhê̒w bâ̭n, gâi tốn thương năng nê̒ wê̒l thế chất, tinh thâ̒n kuố tlé

Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ

(HBDT) – UBNZ tính vươ̒ ban hă̒nh văn bán xổ 883/UBNZ-TCMT ngă̒i 22/5/2020 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú

Vṷ wiḙ̂c xai fa̭m tloong thư̭c hiḙ̂n kỏi hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết 42/NQ-CP ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn: Xai dêểnh no xứ lỉ dêểnh rỉ, ó che chủ

(HBDT) – Dỏ la̒ kwan diếm nhất kwản kuố UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn khi̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n xắi tha vṷ wiḙ̂c ngiêm tloo̭ng: Môô̭ch xổ hô̭ kinh tể khả lo̭t baw zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w dớ thṷ hướng kỏi hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết 42/NQ-CP ; môô̭ch xổ hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w kỏ za kắnh khỏ khăn thư̭c xư̭ bi̭ chỉnh kwiê̒n xa̭ dá kwêê̒nh.

Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Thôông bảw kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Ngă̒i 9/5, UBNZ tính ban hă̒nh Văn bán xổ 745/UBNZ – KGVX wê̒l Thôông bảw xổ 177/TBVPCP ngă̒i 8/5/2020 kuố Văn foo̒ng Chỉnh fú wê̒l kết lwâ̭n kuố Thú tưởng chỉnh fú ta̭i kuô̭c ho̭p Thươ̒ng chư̭c Chỉnh fú wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

Ngươ̒i kỏ tâm la̒ cho dất … “rớ wa”

(HBDT) – Khi̒ mắt mṷc dích chiến thăm kuố tôi, ôông Ha̒ Minh Thiết, Chú ti̭ch Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tươi kươ̒i: "“Chiḙ̂n tỉ kỏ chi to tát dảng dớ rằng no! Tôi thẩi ni là wiễc mêềnh kần fái là cho chỉnh kon chẩw mêềnh, cho bà kon tloong xỏm, tloong xã kuố mêềnh cho rêênh tôi vâ̭n dôô̭ng ủn eenh, ho̭ ha̒ng dê̒w tham za…. "

Dám báw an twa̒n cho hoo̭c xinh khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Thew kwiết di̭nh kuố UBNZ to̒n bô̭ hoo̭c xinh khổi TLHKX, TLHFT va̒ ZZTX tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng di hoo̭c khâw 3 khảng ngí foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Dối mởi linh hwa̭t tloong tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za báw hiếm

(HBDT) – Tlước ziển biển fức ta̭p kuố da̭i zi̭ch Covid-19, ngă̒nh BHXH ku̒ng kác ngă̒nh liên kwan da̒ kỏ nhửng zái fáp, kắch la̒ dớ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, BHIT, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw ản zaw tloong năm 2020.